Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Poznań, luty 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Poznań, luty 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poznań, luty 2012 r.

2 Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 POIG Promocja polskiej gospodarki Poddziałanie POIG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

3 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Dofinansowanie udziału przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania POIG udzielane jest na podstawie: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. Nr 133, poz. 892, z późn.zm.)

4 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie POIG realizowane jest w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązania kontaktów gospodarczych, wypromowania polskich specjalności eksportowych.

5 Beneficjenci poddziałania PO IG Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę (a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

6 Wsparcie w ramach poddziałania POIG jest przeznaczone na udział przedsiębiorców w: branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

7 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Branżowy program promocji to koncepcja realizowana na podstawie umowy o realizację programu branżowego zawartej w ramach poddziałania POIG, 2007 – 2013, obejmująca okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w której określone będą: rodzaje i terminy działań promujących jedną branżę, towary lub usługi danego rodzaju rynki, na których prowadzone są działania promujące katalog rodzajów działalności związanych z daną branżą, towarami lub usługami danego rodzaju katalog produktów, usług lub towarów danego rodzaju, które będą objęte działaniami promującymi

8 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji W ramach udziału w branżowym programie promocji przedsiębiorca zobowiązuje się do udziału działaniach promocyjnych stanowiących co najmniej 50% liczby działań promocyjnych, przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach branżowego programu promocji.

9 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Nabór wniosków o udzielenie wsparcia dla branżowych programów promocji W branżowym programie promocji przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o udzielenie pomocy przed terminem rozpoczęcia pierwszego z działań promujących, do których zgłosił udział.

10 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Maksymalna wartość wsparcia Wielkość pomocy na udział w branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75 % poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą. Górną granicą kwotową, jakiej nie można przekroczyć jest wartość otrzymanej pomocy de minimis przez Beneficjenta.

11 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Przykładowe wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na udział w programach promocji wydatki związane z udziałem w imprezach targowych, wystawienniczych t.j.: wynajem powierzchni wystawienniczej i sal konferencyjnych, zabudowy powierzchni wystawienniczej; transport eksponatów, organizacja seminariów, konferencji, pokazów, degustacji, szkolenia związane z udziałem w programach promocji, koszty przejazdu i noclegu, tłumaczenia zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i reklamowych, publikacja reklam i informacji prasowych oraz tłumaczenia tych materiałów, produkcji i emisja kampanii reklamowych zakup usług doradczych i prawnych związanych z uzyskaniem dokumentu uprawniającego do wprowadzenia produktów lub usług na rynki określone w branżowym programie promocji Przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej, transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dok. technicznej wysłanych do badań certyfikacyjnych, przeprowadzenie audytu certyfikatu wyrobu, wystawienia i wydania certyfikatu wyrobu

12 Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Ogłoszony: r. Tryb: ciągły Przewidziana alokacja: PLN – wnioski przyjmowane do osiągnięcia 130% przewidzianej alokacji Dokumenty: Wzór wniosku o dofinansowanie, Instrukcja wypełniania wniosku, Wzór umowy o dofinansowanie, Regulamin Przeprowadzania Konkursu, Wzory oświadczeń oraz Przewodnik po kryteriach dostępne na stronie internetowej MG zakładka Fundusze Unii Europejskiej: Nabór Wniosków – branża odzież, dodatki i galanteria skórzana anie+652/Ogloszenie+o+naborze

13 Kontakt Instytucja Wdrażająca Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Kontakt Wydział Przyjmowania i Oceny Wniosków Tel.: Faks.: Adres Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/ Warszawa Poddziałanie PO IG Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji


Pobierz ppt "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Poddziałanie 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Poznań, luty 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google