Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. UMWD Wrocław, październik 2009 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 35 462.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. UMWD Wrocław, październik 2009 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 35 462."— Zapis prezentacji:

1 1

2 UMWD Wrocław, październik 2009

3 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 35 462 778 564 TRYB SYSTEMOWY 10 171 695 469 ogółem 45 634 474 060

4 4 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK) Liczba projektów ujętych w IWIPK Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPK (euro) Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPK (euro) 53 (+3 rezerwowe) 558 534 498314 112 417

5 5 W ramach dotychczasowych naborów do punktu przyjęć IZ wpłynęło 1171 wniosków ZŁOŻONE WNIOSKI

6 6 PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD 476 projektów - 3 123 330 351 zł (1 897 519 088 zł) 476 projektów - 3 123 330 351 zł (1 897 519 088 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 407 projektów 2 209 738 456 zł (1 416 888 779 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 407 projektów 2 209 738 456 zł (1 416 888 779 zł) TRYB INDYWIDUALNY 17 projektów 854 014 640 zł (429 993 241 zł) TRYB INDYWIDUALNY 17 projektów 854 014 640 zł (429 993 241 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 52 projekty 59 577 256 zł (50 637 068 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 52 projekty 59 577 256 zł (50 637 068 zł)

7 7 PODPISANE UMOWY 381 umów - 2 302 013 680 zł (1 415 497 168 zł) 381 umów - 2 302 013 680 zł (1 415 497 168 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 317 umów 1 564 049 138 zł (1 013 998 416 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 317 umów 1 564 049 138 zł (1 013 998 416 zł) TRYB INDYWIDUALNY 13 umów 682 563 087 zł (354 411 116 zł) TRYB INDYWIDUALNY 13 umów 682 563 087 zł (354 411 116 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 51 umów 55 401 455 zł (47 087 636 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 51 umów 55 401 455 zł (47 087 636 zł)

8 8 PROTESTY I ODWOŁANIA Tryb konkursowyTryb systemowyOgółem ogółem złożone185183368 rozpatrzone pozytywnie452873 rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia 130154284 w toku postępowania przed IZ/Wojewodą 10111

9 9 ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Tryb konkursowy i systemowy Tryb indywidualny Priorytet 10 (Pomoc Techn.) Ogółem Liczba złożonych wniosków 37423100497 Łączna wnioskowana wartość dofinansowania złożonych wniosków (PLN) 513 573 83418 989 96126 980 301559 544 096 Łączna wartość przekazanej dotacji (PLN) 444 659 6087 479 62719 690 369471 829 605

10 10 Narastająco od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WD złożyła do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji deklaracje wydatków (wnioski o płatność) na łączną kwotę EFRR: 455 909 867,02 zł W dniu 30.09.2009 Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej deklarację wydatków na kwotę 76 371 210,85 euro CERTYFIKACJA

11 11 Zarząd Województwa Dolnośląskiego 6 sierpnia 2009 roku dokonał wyboru w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP w Priorytecie I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, projektu pn.: Dolnośląski Fundusz Powierniczy INICJATYWA JEREMIE

12 12 INICJATYWA JEREMIE TYTUŁ PROJEKTU: Dolnośląski Fundusz Powierniczy BENEFICJENT: Bank Gospodarstwa Krajowego KWOTA DOFINANSOWANIA (PLN): 405 732 727,65 zł DATA PODPISANIA UMOWY: 23 września 2009 r.

13 13 Dziękuję za uwagę

14 14


Pobierz ppt "1. UMWD Wrocław, październik 2009 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 35 462."

Podobne prezentacje


Reklamy Google