Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – najważniejsze informacje: aktualny harmonogram został przyjęty przez Instytucję Zarządzającą RPO WP – Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 104/288/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. wszystkie planowane na chwilę obecną konkursy przewidywane są na 2010 rok; konkursy z lat kolejnych ( ) zostały połączone z konkursami na 2010 rok lub wykreślone (z powodu wyczerpania alokacji); harmonogram na 2010 rok jest aktualnie jedynym dokumentem, harmonogram indykatywny na lata przestał obowiązywać; harmonogram na 2010 rok przewiduje łącznie 14 konkursów, na łączną kwotę alokacji EUR; harmonogram obejmuje także indykatywny plan ogłaszania konkursów w 2010 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – 10 konkursów, na łączną alokację PLN.

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy w toku: Konkurs 1.5.2_2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR Konkurs 1.6.2_2 Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR Konkurs 9.2_2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – Subregion Nadwiślański data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR

4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – marzec 2010: Konkurs 2.2.2_2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR Konkurs 5.4._1 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR

5 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – maj 2010: Konkurs 7.2_1 Zintegrowany system ratownictwa data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR Konkurs 9.2._3 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – Subregion Słupski data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR

6 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – sierpień 2010: Konkurs 9.2._4 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia – Subregion Południowy data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR Konkurs 1.1.1_4 Mikroprzedsiębiorstwa – wsparcie inwestycyjne data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR

7 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – wrzesień 2010: Konkurs 9.3._5 Lokalna inicjatywy obywatelskie – Subregion Słupski data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR Konkurs 9.3._6 Lokalna inicjatywy obywatelskie – Subregion Południowy data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR Konkurs 9.3._7 Lokalna inicjatywy obywatelskie – Subregion Metropolitalny data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – listopad 2010: Konkurs 1.2_3 Rozwiązania innowacyjne w MŚP data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR

9 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach RPO WP – konkursy planowane – grudzień 2010: Konkurs 2.2.1_1 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego data ogłoszenia ; końcowa data zbierana wniosków alokacja EUR

10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – II kwartał: Produkt finansowy 1 Reporęczenie pod fundusze pożyczkowe (reporęczenie dla funduszy poręczeniowych z przeznaczeniem dla pożyczek udzielanych przez fundusze pożyczkowe) alokacja PLN Produkt finansowy 2 Reporęczenie pod banki (reporęczenie dla funduszy poręczeniowych z przeznaczeniem dla kredytów i pożyczek udzielanych przez banki) alokacja PLN Produkt finansowy 3 Poręczenie portfelowe – banki spółdzielcze (poręczenie portfelowe dla banków spółdzielczych) alokacja PLN

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – II kwartał cd.: Produkt finansowy 4 Pożyczka globalna – fundusze pożyczkowe (mikropożyczka z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego i udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu) alokacja PLN Produkt finansowy 5 Pożyczka globalna – fundusze pożyczkowe (pożyczka z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego i udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu) alokacja PLN Produkt finansowy 6 – Pożyczka globalna – banki spółdzielcze (pożyczka z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego, udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu oraz rodzaju wspieranej działalności) alokacja PLN

12 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – III kwartał: Produkt finansowy 2 Reporęczenie pod banki (reporęczenie dla funduszy poręczeniowych z przeznaczeniem dla kredytów i pożyczek udzielanych przez banki) alokacja PLN Produkt finansowy 3 Poręczenie portfelowe – banki spółdzielcze (poręczenie portfelowe dla banków spółdzielczych) alokacja PLN Produkt finansowy 7 – Pożyczka globalna – banki spółdzielcze (mikropożyczka dla banków spółdzielczych z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego i udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu) alokacja PLN

13 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jeremie – IV kwartał: Produkt finansowy 8 – Pożyczka globalna – banki sieciowe (pożyczka dla banków sieciowych z kryterium wielkości maksymalnego wsparcia beneficjenta końcowego i udziału Pośrednika finansowego w finansowaniu instrumentu) alokacja PLN

14 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google