Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Stan wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na dzień 3 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Stan wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na dzień 3 lutego."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Stan wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata na dzień 3 lutego 2006 r. Komitet Monitorujący SPO-WKP 13 lutego 2006 r.

2 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Liczba wniosków złożonych w ramach SPO-WKP Priorytet I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet II Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Złożone wnioski Wnioski poprawne formalnie Wnioski skierowane do KS Wnioski zatwierdzone przez IZ Liczba podpisanych umów Liczba złożonych wniosków o płatność Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność

3 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski złożone w ramach Priorytetu I Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.4Działanie 1.5

4 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość zatwierdzonego przez IZ dofinansowania w stosunku do alokacji – Priorytet I w mln PLN Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.4 Działanie 1.5 (2 wnioski rezerwowe) 107% na lata % na lata % na lata % na lata % na lata

5 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji - Priorytet I w mln PLN Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.5 Wyczerpana alokacja na lata ( PLN) 65% na lata % na lata % na lata Wyczerpana alokacja na lata ( PLN) Działanie 1.4

6 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski o płatność oraz płatności w ramach Priorytetu I w PLN Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.5Działanie 1.4

7 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności dokonane w ramach Priorytetu I w stosunku do alokacji na lata Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3 3,3 % na lata ,8% na lata ,4% na lata w PLN

8 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności w ramach Priorytetu I Łącznie w ramach Priorytetu I złożono 235 wniosków o płatność na kwotę PLN, zatwierdzono 140 wniosków na kwotę PLN, dokonano płatności na rzecz beneficjentów na kwotę PLN.

9 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski złożone w ramach Priorytetu II Działanie 2.1Działanie 2.4Działanie 2.3Poddziałanie Poddziałanie Działanie 2.2

10 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość dofinansowania zatwierdzonego przez IZ w stosunku do alokacji – Priorytet II Działanie 2.1Działanie 2.4Działanie 2.3Poddziałanie Poddziałanie Działanie 2.2 w mln PLN 24% na lata % na lata % na lata % na lata % na lata % na lata

11 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji - Priorytet II w mln PLN Działanie 2.1Działanie 2.3Poddziałanie Poddziałanie Działanie % na lata % na lata % na lata % na lata % na lata Działanie ,5% na lata

12 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski o płatność oraz płatności w ramach Priorytetu II w PLN Działanie 2.1Działanie 2.2Poddziałanie Działanie 2.4Działanie 2.3Poddziałanie 2.2.2

13 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności dokonane w ramach Priorytetu II w stosunku do alokacji na lata Działanie 2.1 Poddziałanie Poddziałanie Działanie 2.3 2,3% na lata ,1% na lata ,7% na lata ,3% na lata Działanie 2.2 6,1% na lata

14 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności w ramach Priorytetu II Łącznie w ramach Priorytetu II złożono wniosków o płatność na kwotę PLN, zatwierdzono 901 wniosków na kwotę PLN, dokonano płatności na rzecz beneficjentów na kwotę PLN.

15 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności w ramach SPO-WKP W ramach Priorytetu I i II dokonano płatności na rzecz beneficjentów na kwotę : PLN co stanowi 5,2 % alokacji na Program na lata

16 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności w ramach SPO-WKP w PLN Wartość zatwierdzonych przez IZ wniosków o płatność Wartość wniosków o refundację przesłanych przez IZ do IP Wartość wnioskowanego wsparcia Wartość wydatków kwalifikowanych we wnioskach złożonych do IZ

17 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Prognoza płatności w mln PLN 23,5 % na 2004 r. 36 % na 2004 r. 43,2 % na 2004 r. 51,8 % na 2004 r. 5,5% na ,4 % na % na ,1 % na początek lutegolutymarzeckwiecień

18 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski złożone w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) PomorskiePodkarpackieWielkopolskieŁódzkieMałopolskieMazowieckieŚląskieDolnośląskie w mln PLN

19 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wnioski złożone w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) PodlaskieOpolskie Świętokrzyskie Warmińsko- mazurskie LubuskieZachodniopomorskieKujawsko- pomorskie Lubelskie

20 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wniosków zatwierdzonych do wsparcia i podpisanych umów w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) w mln PLN DolnośląskieKujawsko- pomorskie ŁódzkieMałopolskieMazowieckieŚląskieWielkopolskie Zachodniopomorskie

21 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wniosków zatwierdzonych do wsparcia i podpisanych umów umów w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) PodkarpackiePodlaskiePomorskieŚwiętokrzyskieWarmińsko- mazurskie w mln PLN OpolskieLubelskieLubuskie

22 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Płatności dokonane w poszczególnych województwach (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r.) w mln PLN ZachodniopomorskieLubelskieLubuskieŁódzkiePodlaskieOpolskieŚwiętokrzyskieDolnośląskiePomorskiePodkarpackieWarmińsko- mazurskie Wielkopolskie Śląskie MałopolskieKujawsko-pomorskieMazowieckie RAZEM: PLN

23 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Udział projektów składanych przez mikroprzedsiębiorstwa w działaniu 2.1 (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r. ) Wnioski skierowane do KS Wnioski zatwierdzone przez IZ Liczba podpisanych umów w mln PLN Wartość podpisanych umów Wartość wniosków zatwierdzonych do wsparcia

24 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Umowy podpisane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich wartość w ramach poddziałania Liczba umów w mln PLN Wartość umów

25 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Udział projektów składanych przez mikroprzedsiębiorstwa w działaniu 2.3 (dane aktualne na koniec IV kwartału 2005 r. ) Wnioski skierowane do KS Wnioski zatwierdzone przez IZ Liczba podpisanych umów Wartość podpisanych umów Wartość wniosków zatwierdzonych do wsparcia w mln PLN

26 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Stan wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na dzień 3 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google