Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Podsumowanie roku 2010. UMWD Wrocław, 9 listopada 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Podsumowanie roku 2010. UMWD Wrocław, 9 listopada 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Podsumowanie roku 2010. UMWD Wrocław, 9 listopada 2010 r.

2 Dziękujemy ! 1.Wnioskodawcom i Beneficjentom 2.Członkom Komitetu Monitorującego 3.Urzędowi Wojewódzkiemu 4.Audytorom 5.Ministerstwu Rozwoju Regionalnego 6.Komisji Europejskiej 7.Zarządowi Województwa i współpracownikom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

3 1.Ponad 60 % wartości RPO zostało zakontraktowane; 2.Narastająco do października 2010 r. rozliczyliśmy z Komisją Europejską 262 953 378,06 euro; 3.Do rozliczenia z Komisją Europejską pozostało - 950 191 500, 94 euro; 4.Oznacza to rozliczenie wydatków o wartości 190 038 300,19 euro średnioroczne; 5. Do października 2010 r. rozliczyliśmy 167 966 154,60 euro; Będziemy rozliczać ….

4 1.Utrzymanie tempa składania i rozliczania wniosków o płatność; 2.Wsparcie dla beneficjentów Ewaluacja Pomoc doradcza Edytor wniosków o płatność Lista sprawdzająca 3.Prośba do beneficjentów Realizacja projektu zgodnie z wnioskiem Terminowe składanie wniosków o płatność Będziemy rozliczać ….

5 1.Odnawialne źródła energii (16,7 mln EUR, ogłoszenie 2011 r.)- DIP 2.Ciepłownictwo-kogeneracja (4 mln EUR, ogłoszenie 2011 r. )- DIP 3.B+R dla przedsiębiorców (2,1 mln EUR, ogłoszenie w 2010 r.) -DIP 4.PIAP oraz bezpieczne systemy transmisji danych (4,3 mln EUR, nabór już ogłoszony w październiku br., działanie 2.1.) - UMWD 5.Sieć kolejowa (36,4 mln EUR, działania 3.2 i 3.3. ) - UMWD 6.Ochrona bioróżnorodności (1,5 mln EUR, działanie 4.7.) - UMWD 7.E-kultura i e-turystyka (8 mln EUR, działania 6.4. i 6.5.) - UMWD Będziemy rozstrzygać kolejne … nabory

6 1.Rewitalizacja miejska (dla miast, które nie wyczerpały limitów) – działanie 9.1. oraz ewentualnie 9.2. 2.Dystrybucja energii elektrycznej i gazu – działanie 5.2. 3.Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna 4.Gospodarka odpadami 5.Listy rezerwowe Będziemy zagospodarowywać …oszczędności

7 Dolnośląski Fundusz Powierniczy (inicjatywa JEREMIE) Menedżer funduszu: Bank Gospodarstwa Krajowego (pełni tę funkcję łącznie dla województw) Wkład finansowy: ok. 100 mln EUR, ze środków EFRR Co przyniósł 2010 rok: 1.Organizacja 2 konkursów – pożyczki globalne i reporęczenia 2.Wybranych 10 pośredników finansowych 3.Opracowane założenia dot. konkursu dla banków 4.W 2011 udostępnienie środków przedsiębiorcom Będziemy udostępniać środki DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU POWIERNICZEGO

8 1.Rok 2011 może być pierwszym rokiem, w którym rozpoczną się kontrole trwałości projektów. 1.Utrzymanie celów i rezultatów realizacji projektów 2.Kwestie związane z własnością projektów 3.W przypadku Zakładów Opieki Zdrowotnej – współczynnik (P) Rozpoczniemy kontrole trwałość projektów

9 1.Współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Komisją Europejską przy określaniu ram legislacyjnych dla polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020 2.Współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi w regionie nad przygotowaniem nowego Regionalnego Programu Operacyjnego 3.Wykorzystanie wniosków i rekomendacji płynących z opracowanych ewaluacji oraz doświadczeń IZ Będziemy przygotowywać się do przyszłego okres programowania 2014-2020

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Podsumowanie roku 2010. UMWD Wrocław, 9 listopada 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google