Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie NSRO 2007-2013 17 grudnia 2008 r.. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie NSRO 2007-2013 17 grudnia 2008 r.. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie NSRO 2007-2013 17 grudnia 2008 r.

2 Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do dnia 14 grudnia br. złożono 36,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 64,2 mld zł (w tym w okresie lipiec – 14.12.2008 r. podpisano ok. 20,5 tys. wniosków o wartości dofinansowania - ok. 43,8 mld zł ). Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do dnia 14 grudnia br. złożono 36,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 64,2 mld zł (w tym w okresie lipiec – 14.12.2008 r. podpisano ok. 20,5 tys. wniosków o wartości dofinansowania - ok. 43,8 mld zł ). W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 5 768 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 7,12 mld zł (w tym w okresie lipiec – 14.12.2008 r. podpisano ok. 4,5 tys. umów, o wartości dofinansowania w części UE – ok. 5,3 mld zł ). W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 5 768 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 7,12 mld zł (w tym w okresie lipiec – 14.12.2008 r. podpisano ok. 4,5 tys. umów, o wartości dofinansowania w części UE – ok. 5,3 mld zł ). Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 959,3 mln zł, w tym w części dofinansowania UE 802,9 mln zł (w tym w okresie lipiec – 14.12.2008 r. - 739,3 mlz zł – w części dofinansowania UE). Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 959,3 mln zł, w tym w części dofinansowania UE 802,9 mln zł (w tym w okresie lipiec – 14.12.2008 r. - 739,3 mlz zł – w części dofinansowania UE). Postęp w realizacji NSRO 2007-2013

3 Ilość zawartych umów/wydanych decyzji narastająco (14.12.2008) KSI SIMIK 15.12.2008 r. Razem NSRO – 5 768 umów

4 Wartość zawartych umów (dofinansowanie UE w mln PLN) (14.12.2008) KSI SIMIK 15.12.2008 r.

5 Liczba zawartych umów w RPO (stan na 14.12.2008) KSI SIMIK 15.12.2008 r. Razem RPO – 346 umów

6 Wartość zawartych umów w RPO (dofinansowanie UE w mln PLN) (14.12.2008) KSI SIMIK 15.12.2008 r. Razem RPO – 1 089 mln PLN

7 Audyt zgodności - Audyt zgodności - przebieg i zaawansowanie procesu – stan na 16.12.2008 r. Strategia Audytu –status Opis systemu zarządzania i kontroli – status/raport z procesu audytu Program Operacyjny Pomoc Techniczna zaakceptowanazaakceptowane Program Operacyjny Kapitał Ludzki przekazana do KE (IIwersja) odrzucone przez KE (I tura) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka przekazana do KE (IIwersja) odesłane do korekty przez KE (I tura) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zaakceptowana 8 XII przekazane do KE (IIwersja) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zaakceptowana 8 XII przekazane do KE (Iwersja) Poszczególne Regionalne Programy Operacyjne zaakceptowana 12 XII przekazane do KE (IIwersja) Program Współpracy Terytorialnej Polska - Słowacja Uwagi KE – (pierwsza wersja) proces audytu nie został zakończony Program Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk Uwagi KE – (pierwsza wersja) proces audytu nie został zakończony

8 Cele wydatkowania na koniec 2009 r. W wyniku konsultacji (w trybie spotkań dwustronnych oraz na forum Międzyresortowego Zespołu ds. Wykorzystania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z innymi właściwymi resortami wypracowało cele finansowe do osiągnięcia do końca 2009 r. TRYB OPRACOWANIA CELÓW

9 Cele wydatkowania na koniec 2009 r. Podstawowym założeniem opracowania celów jest wydatkowanie środków unijnych w sposób gwarantujący stopniowy, a nie skokowy, wzrost wydatków w roku 2013. W tym celu niezbędne jest przeniesienie części wydatków z lat późniejszych na obecną, początkową fazę wdrażania programów operacyjnych, tak aby uniknąć tzw. problemu roku 2013. ZAŁOŻENIA OPRACOWANIA CELÓW

10 Cele wydatkowania na koniec 2009 r. Ogółem, cel wydatkowania na koniec 2009 r. w ramach NSRO 2007 – 2013 wynosi min. 16,8 mld PLN wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do Komisji Europejskiej.

11 Postęp w zawieraniu pre-umów z beneficjentami indywidualnych projektów kluczowych w ramach PO IiŚ, PO IG oraz PO RPW (stan na koniec października 2008 r.) Projekty kluczowe

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wdrażanie NSRO 2007-2013 17 grudnia 2008 r.. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google