Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marszałek Województwa Dolnośląskiego"— Zapis prezentacji:

1

2 Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Marek Łapiński Marszałek Województwa Dolnośląskiego Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego = przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska

3 Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. Kluczowe wnioski: Dolny Śląsk jest w czołówce województw pod względem makroekonomicznych efektów wdrażania funduszy Unii Europejskiej. Realizacja RPO WD przyczynia się do konwergencji realnej gospodarki Dolnego Śląska w stosunku do średniego poziomu rozwoju UE. Dolny Śląsk ma bardzo skuteczny system absorpcji funduszy UE w ramach programów zarządzanych przez Samorząd Województwa. 3 3

4  prognoza na 2010 wg modelu Hermin – 66,6 %
Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. Bezpośredni wpływ funduszy europejskich na rozwój Dolnego Śląska pokazują ewaluacje makroekonomiczne i  raporty badawcze m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu, Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Poziom PKB na Dolnym Śląsku na mieszkańca w porównaniu do średniej wszystkich krajów UE27:  przystępując do perspektywy 2007 – 2013 poziom PKB wynosił 59 % średniego PKB UE,  prognoza na 2010 wg modelu Hermin – 66,6 %  prognoza na 2015 wg modelu Hermin – 75,4 % - Dolny Śląsk na drugim miejscu w kraju 4 4

5 PKB na mieszkańca w Europie w roku 2007
Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. (Parytet siły nabywczej, UE 27=100) PKB na mieszkańca w Europie w roku 2007 DOGANIANIE EUROPY Stan w 2007 r. Źródło: Opracowanie WARR na podstawie danych GUS i Eurostat 5 5

6 Zmiany PKB na mieszkańca w Europie w latach 1999 – 2007
Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. (Parytet siły nabywczej UE 27=100) Zmiany PKB na mieszkańca w Europie w latach 1999 – 2007 DOGANIANIE EUROPY wzrost o 8 punktów średniej europejskiej Źródło: Opracowanie WARR na podstawie danych GUS i Eurostat 6 6

7 Prognoza – poziom PKB na mieszkańca w Europie w 2010 Model HERMIN
Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. Prognoza – poziom PKB na mieszkańca w Europie w Model HERMIN (UE 27=100) DOGANIANIE EUROPY Stan w 2010 r. – model Hermin Źródło: Opracowanie WARR 7 7

8 Prognoza – poziom PKB na mieszkańca w Europie w 2015 Model HERMIN
Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. Prognoza – poziom PKB na mieszkańca w Europie w Model HERMIN (UE 27=100) DOGANIANIE EUROPY Prognoza w 2015 r. – model Hermin Źródło: Opracowanie WARR na podstawie danych GUS i Eurostat 8 Źródło: Opracowanie WARR 8

9 Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. Zmiany PKB na mieszkańca w latach 2002 – 2008 na Dolnym Śląsku (w zł) wg GUS Źródło: Opracowanie UMWD, na podstawie danych GUS 9 9

10 Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. PKB na mieszkańca w Polsce w 2008 wg GUS [tys.zł i % średniej krajowej] 2008: Dolny Śląsk 36 tys.zł per capita Polska 33,5 tys. zł per capita 107,6 % Źródło: GUS 10 10

11 RPO WD: wpływ na PKB w cenach stałych (w %)
Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. RPO WD: wpływ na PKB w cenach stałych (w %) – Wstępne wyniki HERMIN’2010* * Wstępne wyniki badań WARR z listopada 2010r.

12 NPR&NSRO: wpływ na PKB w cenach stałych (w %)
Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. Wpływ funduszy UE (6) NPR&NSRO: wpływ na PKB w cenach stałych (w %) Wstępne wyniki HERMIN’2010* * Wstępne wyniki badań WARR z listopada 2010r.

13 Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. „EFEKT RPO” W ramach RPO WD podpisano ponad 1000 umów z beneficjentami i uruchomiono blisko 100 proc. dostępnej alokacji całego Programu. Kwota przyznana w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013: 1,213 mld euro Kwota rozdysponowana: 1,089 mld euro Ogromnym sukcesem mijającego roku jest dostęp do środków z Krajowej Rezerwy Wykonania, świadczący o dobrym wykorzystywaniu funduszy Unijnych.

14 „EFEKT RPO” TRYB KONKURSOWY 54 513 364 107 TRYB SYSTEMOWY 15
Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. „EFEKT RPO” Liczba uruchomionych naborów/projektów indywidualnych Kwota alokacji uruchomiona na nabory/projekty indywidualne (euro) TRYB KONKURSOWY 54 TRYB SYSTEMOWY 15 ogółem 69 Tryb indywidualny 46 Razem 14 14

15 Podsumowanie dotychczasowego wdrażania RPO WD
Podstawa sukcesu: rozsądne i zrównoważone gospodarowanie funduszami. Dolny Śląsk pięknieje i staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie i inwestycyjnie – spotkaliśmy się w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej, które powstało dzięki dofinansowaniu z RPO WD. Lepsze warunki rozwoju lokalnego – m. in. mniej miejscowości ma kłopoty z dostępem do wody i kanalizacji. Więcej szkół może organizować zawody sportowe na własnych boiskach i nowoczesnych halach sportowych. 15 15

16 Podsumowanie dotychczasowego wdrażania RPO WD
Poprawienie dostępu do lepszej jakości i skutecznych usług medycznych = można leczyć lepiej i skuteczniej Większa sieć i lepsza jakość dróg = znikają bariery naturalne – np. budujemy mosty na Odrze Rewitalizacja miast m.in. Złotoryi, Bolesławca, Legnicy, Wałbrzycha oraz… 16 16

17 Podsumowanie dotychczasowego wdrażania RPO WD
Budowa innowacyjnej gospodarki: Wzrost konkurencyjności MŚP (dotacje); Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (parki przemysłowe, parki technologiczne, inkubatory, instytucje finansowe wspierające MŚP – inicjatywa JEREMIE); Wzmocnienie bazy dydaktycznej i badawczo-rozwojowej wyższych uczelni; Poprawa warunków kształcenia i możliwości współpracy nauki z biznesem. 17 17

18 Skuteczna realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - przyspieszenie rozwoju Dolnego Śląska. Dziękuję za uwagę. 18 18

19


Pobierz ppt "Marszałek Województwa Dolnośląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google