Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim do końca IV kwartału 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim do końca IV kwartału 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim do końca IV kwartału 2005 r.

2 Informacje podstawowe Priorytety i działania programu Priorytet 1: Rozwój infrastruktury Działanie 1.1: Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej Działanie 1.2: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Priorytet 2: Rozwój społeczno - gospodarczy Działanie 2.1: Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości Działanie 2.2: Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego Działenie 2.3: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Priorytet 3: Pomoc techniczna Działanie 3.1: Zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrola Działanie 3.2: Promocja i ocena programu

3 Wspólny Komitet Sterujący dotychczas zatwierdził: 62 projekty, w tym: 24 polskie (9 województwo małopolskie); 38 słowackich Na łączną kwotę ok. 10 mln euro z ERDF Wartość dofinansowania z ERDF dla projektów polskich ok. 6 mln euro (województwo małopolskie ok ,77 euro) Rozdysponowano ok. 60% środków (zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej rozdysponowano alokację na lata , pozostawiono alokację na 2006)

4 Wartości projektów w poszczególnych działaniach – województwo małopolskie Numer działaniaLiczba projektów Kwota dofinansowania PLN Ogółem dla województwa P D D P D D D P D D

5 Stan realizacji Programu na Do Wojewody Małopolskiego celem podpisania umowy o dofinansowanie od WST wpłynęło: - 9 zatwierdzonych wniosków infrastrukturalnych; - 1 zatwierdzony wniosek o dofinansowanie Projektu – realizacja Mikroprojektów; - 2 zatwierdzone wnioski Euroregionu Tatry o PT

6 Stan realizacji Programu na Do końca 2005 roku Wojewoda Małopolski: podpisał 6 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,66 PLN (3 projekty infrastrukturalne, 1 działanie 2.1 – projekt miękki, 2 – PT); 4 umowy przesłano do beneficjentów w celu podpisania; 1 Beneficjent uaktualniał harmonogram rzeczowo – finansowy projektu Mikroprojekty - brak wzoru umowy ;

7 Wnioski o płatność Euroregion Tatry złożył w tut. Urzędzie 2 wnioski o płatność pośrednią w ramach projektów PT na łączną kwotę dofinansowania ,45 PLN.

8 Problemy: Zagrożenie nie wydatkowania środków – zasada n +2; Brak wzoru umów dla działania 2.3 – Mikroprojekty pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Euroregionem oraz Euroregionem a Beneficjentem końcowym; Wzory raportów oraz innych dokumentów tj. procedury i instrukcje wymagają korekt i dostosowania ich do potrzeb instytucji zaangażowanych w proces wdrażania; Braki kadrowe

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim do końca IV kwartału 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google