Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 45 513 135 623 TRYB SYSTEMOWY 11 212.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 45 513 135 623 TRYB SYSTEMOWY 11 212."— Zapis prezentacji:

1 1

2

3 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 45 513 135 623 TRYB SYSTEMOWY 11 212 975 941 OGÓŁEM 56 741 803 208

4 4 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK) Liczba projektów ujętych w IWIPK Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPK (euro) Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPK (euro) 50 (+2 rezerwowe) 575 615 388326 427 021

5 5 WYKORZYSTANIE ALOKACJI Łączna kwota alokacji uruchomiona w naborach wynosi 1 068 230 229 EUR, co stanowi 88,05 % dostępnych w ramach Programu środków.

6 6 PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD 744 projekty - na łączną kwotę dofinansowania 2 532 790 425 TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 650 projektów TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 650 projektów TRYB INDYWIDUALNY 24 projekty TRYB INDYWIDUALNY 24 projekty PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 70 projektów PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 70 projektów

7 7 PODPISANE UMOWY 598 umów o łącznej wartości 3 457 170 578 PLN, w tym dofinansowanie 2 111 819 429 PLN 598 umów o łącznej wartości 3 457 170 578 PLN, w tym dofinansowanie 2 111 819 429 PLN TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 510 umów 2 472 685 877 PLN (1 573 570 222 PLN) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 510 umów 2 472 685 877 PLN (1 573 570 222 PLN) TRYB INDYWIDUALNY 20 umów 911 301 114 PLN (476 046 759 PLN) TRYB INDYWIDUALNY 20 umów 911 301 114 PLN (476 046 759 PLN) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 68 umów 73 183 587 PLN (62 202 448 PLN) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 68 umów 73 183 587 PLN (62 202 448 PLN)

8 8 PROTESTY I ODWOŁANIA Tryb konkursowy Tryb systemowy Tryb indywidualny Ogółem ogółem złożone2381831422 rozpatrzone pozytywnie5429083 rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia 1561541311 w toku postępowania przed IZ 2100

9 9 ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Tryb konkursowy i systemowy Tryb indywidualny Priorytet 10 (Pomoc Techn.) Ogółem Liczba złożonych wniosków 79344137974 Łączna wnioskowana wartość dofinansowania złożonych wniosków (PLN) 632 227 41536 836 08338 285 511707 349 009 Łączna wartość przekazanej dotacji (PLN) 524 873 71322 579 73629 111 523576 564 971

10 10 Narastająco od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WD złożyła do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji deklaracje wydatków (wnioski o płatność) na łączną kwotę EFRR 526 829 671,21 PLN Instytucja Certyfikująca (MRR) przekazała do Komisji Europejskiej deklarację wydatków na łączną kwotę 94 987 223,46 EUR CERTYFIKACJA

11 11


Pobierz ppt "1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 45 513 135 623 TRYB SYSTEMOWY 11 212."

Podobne prezentacje


Reklamy Google