Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 45 513 135 623 TRYB SYSTEMOWY 11 212.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 45 513 135 623 TRYB SYSTEMOWY 11 212."— Zapis prezentacji:

1 1

2

3 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY TRYB SYSTEMOWY OGÓŁEM

4 4 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK) Liczba projektów ujętych w IWIPK Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPK (euro) Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPK (euro) 50 (+2 rezerwowe)

5 5 WYKORZYSTANIE ALOKACJI Łączna kwota alokacji uruchomiona w naborach wynosi EUR, co stanowi 88,05 % dostępnych w ramach Programu środków.

6 6 PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD 744 projekty - na łączną kwotę dofinansowania TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 650 projektów TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 650 projektów TRYB INDYWIDUALNY 24 projekty TRYB INDYWIDUALNY 24 projekty PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 70 projektów PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 70 projektów

7 7 PODPISANE UMOWY 598 umów o łącznej wartości PLN, w tym dofinansowanie PLN 598 umów o łącznej wartości PLN, w tym dofinansowanie PLN TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 510 umów PLN ( PLN) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 510 umów PLN ( PLN) TRYB INDYWIDUALNY 20 umów PLN ( PLN) TRYB INDYWIDUALNY 20 umów PLN ( PLN) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 68 umów PLN ( PLN) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 68 umów PLN ( PLN)

8 8 PROTESTY I ODWOŁANIA Tryb konkursowy Tryb systemowy Tryb indywidualny Ogółem ogółem złożone rozpatrzone pozytywnie rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia w toku postępowania przed IZ 2100

9 9 ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Tryb konkursowy i systemowy Tryb indywidualny Priorytet 10 (Pomoc Techn.) Ogółem Liczba złożonych wniosków Łączna wnioskowana wartość dofinansowania złożonych wniosków (PLN) Łączna wartość przekazanej dotacji (PLN)

10 10 Narastająco od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WD złożyła do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji deklaracje wydatków (wnioski o płatność) na łączną kwotę EFRR ,21 PLN Instytucja Certyfikująca (MRR) przekazała do Komisji Europejskiej deklarację wydatków na łączną kwotę ,46 EUR CERTYFIKACJA

11 11


Pobierz ppt "1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 45 513 135 623 TRYB SYSTEMOWY 11 212."

Podobne prezentacje


Reklamy Google