Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. REGULAMIN PRACY Komisji Oceny Projektów przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1642/III/08 z dnia r. z późn. zm. Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wrocław,

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata LISTA EKSPERTÓW W RAMACH RPO WD Lista Ekspertów jest tworzona w ramach dwóch stopni specjalizacji: Eksperci I stopnia (dawni asesorzy) Eksperci II stopnia (dawni eksperci) Eksperci są powoływani na Listę Ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

4 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata ZADANIA EKSPERTÓW I STOPNIA W RAMACH RPO WD Udział w pracach Komisji Oceny Projektów dla trybu konkursowego i systemowego Wydanie dodatkowej opinii m. in. na wniosek innego eksperta - w przypadku projektu skomplikowanego, interdyscyplinarnego, łączącego różne dziedziny specjalistycznej wiedzy

5 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata ZADANIA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do IZ RPO WD Opiniowanie wniosków w ramach procedury odwoławczej prowadzonej przez IZ RPO WD Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów, przekazanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia przez IZ RPO WD protestów i odwołań wnioskodawców Merytoryczna ocena wniosków, w przypadku ich modyfikacji przez Beneficjenta przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu

6 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata SKŁAD KOMISJI OCENY PROJEKTÓW 1.Przewodniczący KOP oraz jego Zastępcy 2.Protokolanci 3.Eksperci I stopnia dokonujący oceny merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabory w trybie konkursowym i systemowym 4.Eksperci II stopnia dokonujący oceny merytorycznej projektów indywidualnych wymienionych w IWIPK RPO WD którzy potwierdzili gotowość do oceny, dyspozycyjność w okresie planowanym na przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku oraz brak konfliktu interesów w stosunku do wniosków złożonych w ramach naboru

7 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata ZASADA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI Eksperci powołani do merytorycznej oceny projektu są zobowiązani do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji bezstronności przed otrzymaniem wniosku do oceny/wydania opinii. W przypadku odmowy podpisania deklaracji lub zgłoszenia występowania konfliktu interesu, następuje wykluczenie osoby z oceny danego projektu i zastąpienie innymi osobami. Konfliktem interesów jest zagrożenie bezstronności i obiektywizmu przy ocenie wniosku zgodnie z zapisami wzoru deklaracji bezstronności.

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata RAMOWY HARMONOGRAM POWOŁANIA I PRAC KOP TRYB SYSTEMOWY I KONKURSOWY Zaproszenie do składania wniosków Ogłoszenie o naborze Składanie wniosków o dofinansowanie (min 30 dni) Ocena formalna (max 30 dni) Ocena merytoryczna (max 70 dni) Wybór projektów przez ZWD 14 dni Powołanie KOP Stwierdzenie gotowości do oceny i dyspozycyjności Posiedzenia robocze KOP – losowanie ekspertów Ocena wniosków przez KOP

9 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata ogólne informacje o wniosku sekcje kryteriów merytorycznych zdarzenia wynik oceny (dla kryteriów kluczowych) opinia STRUKTURA FORMULARZA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata ZASADY PODPISYWANIA UMÓW NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ umowa o dzieło podpisywana z osobą fizyczną obowiązek dostarczenia oświadczenia do celów podatkowych przed podpisaniem umowy wysokość wynagrodzenia: 600 zł brutto za ocenę projektu zgłoszonego w trybie konkursowym lub systemowym 1200 zł brutto za projektu zgłoszonego w trybie indywidualnym połowa wynagrodzenia podstawowego za wydanie opinii do projektu oraz za powtórną ocenę projektu w wyniku jego modyfikacji rachunek może być wystawiony: po zakończeniu oceny merytorycznej projektu (podpisaniu raportu z oceny wniosku) płatność w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Anna Strączek Tel: ( 071) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego Wrocław Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Dziękuję za uwagę

12 12


Pobierz ppt "1. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google