Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Marcin Żarłok Naczelnik Wydziału Inwestycji Funduszy Strukturalnych Podsumowanie pierwszego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Marcin Żarłok Naczelnik Wydziału Inwestycji Funduszy Strukturalnych Podsumowanie pierwszego."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Marcin Żarłok Naczelnik Wydziału Inwestycji Funduszy Strukturalnych Podsumowanie pierwszego konkursu w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIG

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich MNiSW pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu II POIG. W dniach – trwał nabór wniosków konkursowych w ramach Priorytetu II, działania: 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym oraz 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych 2 17 października 2008 r.

3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 17 października 2008 r. W działaniu 2.1 złożono 154 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ,18 PLN (Łączna kwota na dofinansowanie wynosi: ,80 PLN*) * wg średniego kursu w miesiącu wrześniu – ,00 x 3,384 PLN

4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego W działaniu 2.1 złożono 154 wnioski o dofinansowanie 4 17 października 2008 r. Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Kujawsko- Pomorskie

5 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego W działaniu 2.2 złożono 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ,28 PLN (Łączna kwota na dofinansowanie wynosi: ,40 PLN*) * wg średniego kursu w miesiącu wrześniu – x 3,384 PLN 5 17 października 2008 r.

6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego W działaniu 2.2 złożono 23 wnioski o dofinansowanie 6 17 października 2008 r. Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Kujawsko- Pomorskie

7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ocena formalna wniosków Przez 30 dni roboczych od dnia zakończenia naboru trwała ocena wniosków pod względem formalnym października 2008 r.

8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ocena formalna wniosków W sumie, na 89* wniosków sprawdzonych pod względem formalnym, tylko 2 zostały zaakceptowane bez uwag i przeszły do drugiego etapu - oceny merytorycznej. *stan na października 2008 r.

9 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Brak trwałego spięcia wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami Błędy w harmonogramie płatności dla projektu. Np.: zaangażowanie środków budżetowych w poszczególnych latach zostało błędnie wyliczone Beneficjent nie wymienia wszystkich wskaźników rezultatu i produktu lub te wymienione we wniosku nie są tożsame z tymi ze Studium Wykonalności Brak dokładnych dat (dzień, miesiąc, rok) rozpoczęcia i zakończenia projektu Brak aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością do celów projektu 9 17 października 2008 r.

10 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Brak Oświadczenia w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Brak statutu lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikowalność wnioskodawcy Błędnie podane kwoty dofinansowania: Kwota powinna obejmować w całości 85% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% środków krajowych Niepełne dane teleadresowe Wnioskodawcy Błędnie podane kody PKD wnioskodawcy i projektu października 2008 r.

11 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dziękuję za uwagę! Marcin Żarłok października 2008 r.


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Marcin Żarłok Naczelnik Wydziału Inwestycji Funduszy Strukturalnych Podsumowanie pierwszego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google