Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Marcin Żarłok Naczelnik Wydziału Inwestycji Funduszy Strukturalnych Podsumowanie pierwszego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Marcin Żarłok Naczelnik Wydziału Inwestycji Funduszy Strukturalnych Podsumowanie pierwszego."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Marcin Żarłok Naczelnik Wydziału Inwestycji Funduszy Strukturalnych Podsumowanie pierwszego konkursu w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIG

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich MNiSW pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu II POIG. W dniach 2008-02-22 – 2008-08-29 trwał nabór wniosków konkursowych w ramach Priorytetu II, działania: 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym oraz 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych 2 17 października 2008 r.

3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 17 października 2008 r. W działaniu 2.1 złożono 154 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 4 456 821 191,18 PLN (Łączna kwota na dofinansowanie wynosi: 306 165 741,80 PLN*) * wg średniego kursu w miesiącu wrześniu – 90 474 510,00 x 3,384 PLN

4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego W działaniu 2.1 złożono 154 wnioski o dofinansowanie 4 17 października 2008 r. Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Kujawsko- Pomorskie 13 2 1 0 5 20 49 1 3 2 9 23 0 1 20 5

5 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego W działaniu 2.2 złożono 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 550 750 317,28 PLN (Łączna kwota na dofinansowanie wynosi: 142 327 060,40 PLN*) * wg średniego kursu w miesiącu wrześniu – 42 058 824 x 3,384 PLN 5 17 października 2008 r.

6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego W działaniu 2.2 złożono 23 wnioski o dofinansowanie 6 17 października 2008 r. Dolnośląskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio pomorskie Kujawsko- Pomorskie 1 0 0 0 0 4 9 1 0 1 1 3 0 0 2 1

7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ocena formalna wniosków Przez 30 dni roboczych od dnia zakończenia naboru trwała ocena wniosków pod względem formalnym. 7 17 października 2008 r.

8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ocena formalna wniosków W sumie, na 89* wniosków sprawdzonych pod względem formalnym, tylko 2 zostały zaakceptowane bez uwag i przeszły do drugiego etapu - oceny merytorycznej. *stan na 2008-10-03 8 17 października 2008 r.

9 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Brak trwałego spięcia wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami Błędy w harmonogramie płatności dla projektu. Np.: zaangażowanie środków budżetowych w poszczególnych latach zostało błędnie wyliczone Beneficjent nie wymienia wszystkich wskaźników rezultatu i produktu lub te wymienione we wniosku nie są tożsame z tymi ze Studium Wykonalności Brak dokładnych dat (dzień, miesiąc, rok) rozpoczęcia i zakończenia projektu Brak aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością do celów projektu 9 17 października 2008 r.

10 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ BŁĘDY PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Brak Oświadczenia w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Brak statutu lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikowalność wnioskodawcy Błędnie podane kwoty dofinansowania: Kwota powinna obejmować w całości 85% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% środków krajowych Niepełne dane teleadresowe Wnioskodawcy Błędnie podane kody PKD wnioskodawcy i projektu 10 17 października 2008 r.

11 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dziękuję za uwagę! Marcin Żarłok marcin.zarlok@nauka.gov.pl 11 17 października 2008 r.


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 17 października 2008 r. Marcin Żarłok Naczelnik Wydziału Inwestycji Funduszy Strukturalnych Podsumowanie pierwszego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google