Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE Poznań, 15 stycznia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE Poznań, 15 stycznia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE Poznań, 15 stycznia 2010 r.

2 PriorytetLiczba naborówAlokacja przeznaczona na nabory (2007-2009) VI987 109 433 PLN VII673 506 617 PLN VIII8134 987 914 PLN IX13165 563 505 PLN Nabory projektów konkursowych w latach 2007 - 2009

3 Nr Działania/ Poddziałania BeneficjentAlokacja przeznaczona na nabory (2007-2009) 6.1.3PUP141 763 591 PLN 7.1.1OPS40 529 094 PLN 7.1.2PCPR20 333 910 PLN 7.1.3ROPS5 397 868 PLN Wieloletnie projekty systemowe – nabory w latach 2007 - 2009 W okresie od 21 grudnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 o środki na 2010 r.

4 Projekty systemowe w latach 2007 - 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Tytuł projektuData realizacji projektuWartość ogólna projektu „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji”01.01.2008 r. - 31.12.2008 r 01.01.2009 r. - 31.12.2009r. 1 200 000 PLN 2 912 515 PLN „Regionalne Sieci Innowacji i promocja innowacji w regionie” 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r 1 535 861 PLN 4 168 098 PLN Projekty realizowane przez WUP w Poznaniu Tytuł projektuData realizacji projektuWartość ogólna projektu Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w woj.wielkopolskim,ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy 01.05.2008 r. – 30.09.2009r.777 228 PLN Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 01.06.2008r. – 30.09.2009r.1 161 000 PLN Wielkopolski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 01.09.2008r. – 31.12.2009r.1 676 493 PLN

5 Projekty innowacyjne WUP w Poznaniu ogłosił w 2009 r. dwa konkursy zamknięte na projekty innowacyjne (nabór: 15.12.2009 r. – 15.01.2010 r.): W ramach Priorytetu VIII „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+” W ramach Priorytetu IX: „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy” Alokacja na każdy z konkursów wynosi po 3.000.000 zł.

6 Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie* * Dane wygenerowane z KSI SIMIK 2007-2013 na dn. 31.12.2009 r.

7 Liczba podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie * * Dane wygenerowane z KSI SIMIK 2007-2013 na dn. 31.12.2009 r.

8 Wartość podpisanych umów o dofinansowanie* w odniesieniu do alokacji na lata 2007-2009 * Dane wygenerowane z KSI SIMIK 2007-2013 na dn. 31.12.2009 r.

9 Wartość podpisanych umów o dofinansowanie* w ramach Priorytetu VII w odniesieniu do alokacji na lata 2007-2009 * Dane wygenerowane z KSI SIMIK 2007-2013 na dn. 31.12.2009 r.

10 Forma prawna Beneficjentów, którzy podpisali umowę o dofinansowanie * * Dane wygenerowane z KSI SIMIK 2007-2013 na dn. 31.12.2009 r.

11 Nr Działania/ Poddziałania Beneficjent (liczba wniosków) Otrzymane dofinansowanie 6.3OPS (2)0 7.2.1OPS (7) PCPR (2) 1010 7.2.2OPS (1)0 7.3OPS (20)5 9.5OPS (1)1 Liczba wniosków OPS i PCPR w ramach pozostałych Działań komponentu regionalnego PO KL w latach 2007-2009

12 Partnerstwa w projektach systemowych w ramach Priorytetu VII 20082009 1525 Liczba beneficjentów, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie po raz pierwszy w roku 2009 7.1.17.1.2 152

13 Dziękuję za uwagę Krzysztof Urbański Wicedyrektor ds. Funduszy Unii Europejskiej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu tel. (61) 846-38-78


Pobierz ppt "STAN WDRAŻANIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WIELKOPOLSCE Poznań, 15 stycznia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google