Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim na koniec I kwartału 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim na koniec I kwartału 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim na koniec I kwartału 2006 r.

2 Informacje podstawowe Priorytety i działania programu Priorytet 1: Rozwój infrastruktury Działanie 1.1: Infrastruktura techniczna i komunikacyjna Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska Priorytet 2: Rozwój społeczno - gospodarczy Działanie 2.1: Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości Działanie 2.2: Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego Działanie 2.3: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Priorytet 3: Pomoc techniczna Działanie 3.1: Zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrola Działanie 3.2: Promocja i ocena programu.

3 Wspólny Komitet Sterujący – II posiedzenie (2-3 marca 2006r) zatwierdził: 57 projektów, w tym: 19 polskich (9 województwo małopolskie); 38 słowackich; Wartość dofinansowania z EFRR wynosi ponad 10 mln PLN (dla projektów polskich) Wartość dofinansowania z EFRR w województwie małopolskim ,31PLN

4 Wspólny Komitet Sterujący dotychczas zatwierdził: 119 projektów, w tym: - 43 polskie (21 województwo małopolskie); - 76 słowackich; Wartość dofinansowania z EFRR dla projektów polskich ok. 34 mln PLN województwo małopolskie ,26 PLN

5 Stan realizacji Programu na Do końca I kwartału 2006 roku Wojewoda Małopolski: podpisał 11 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,16 PLN: - 5 projektów infrastrukturalnych, - 4 projekty miękkie, - 2 projekty z Pomocy Technicznej; podpisał aneks do umowy na projekt z Działania 3.2 (Pomoc Techniczna);

6 Stan realizacji Programu na marca 2006r podpisano aneks I do Porozumienia Dwustronnego pomiędzy Ministrem Finansów i Ministrem Gospodarki zatwierdzający wzór umowy na realizację Działania 2.3 – Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty); w trakcie podpisywania jest umowa na Działanie 2.3 z Euroregionem TATRY; na kwotę ,90 PLN; Trwa weryfikacja i uzupełnianie niezbędnej dokumentacji do nowych wniosków aplikacyjnych, celem podpisania umów o dofinansowanie (dotychczas WST do MUW przesłał 7 projektów z 9 zatwierdzonych projektów);

7 Wartości projektów w poszczególnych działaniach – województwo małopolskie Numer działaniaLiczba projektów Kwota dofinansowania PLN Ogółem dla województwa ,26 P ,72 D ,33 D ,39 P ,09 D ,91 D ,18 D Umowa w trakcie podpisywania P ,45 D D ,45

8 Wnioski o płatność TOPR złożył w tut. Urzędzie wniosek o płatność pośrednią, na który została wypłacona wnioskowana kwota ,21 PLN (24.644,20 euro), co stanowi ok. 5% łącznej kwoty dofinansowania w Priorytecie 2. Wykorzystanie środków w I kwartale 2006r było minimalne, gdyż wyniosło 0,85% łącznej kwoty dofinansowania dla Programu.

9 Problemy: Zagrożenie nie wydatkowania środków – zasada n +2; Kwalifikowalność zaliczek dla wykonawców projektów; 23 marca 2006 BZFE zorganizowało szkolenie dla Beneficjentów INTERREG IIIA; Wzory raportów oraz innych dokumentów tj. procedury i instrukcje wymagają korekt i dostosowania ich do potrzeb instytucji zaangażowanych w proces wdrażania; Braki kadrowe.

10 Prognoza na następny kwartał Podpisanie kolejnych 9 umów z Beneficjentami; Podpisanie 2 aneksów umów zmniejszających kwotę dofinansowania, generując oszczędności na kwotę ,97 PLN; Zakończenie realizacji 2 projektów z Pomocy Technicznej; Rozliczanie wniosków o płatności pośrednie i końcowe.

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "IW INTERREG III A Program Polska – Republika Słowacka Stan realizacji w województwie małopolskim na koniec I kwartału 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google