Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 STAN WDRAŻANIA RPO WD W 2010 r.. 2 PORÓWNANIE PROGRAMÓW – stan na 31.12. 2010 r. Minimum uprawniające do udziału w KRW. Wydatki jako % budżetu programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 STAN WDRAŻANIA RPO WD W 2010 r.. 2 PORÓWNANIE PROGRAMÓW – stan na 31.12. 2010 r. Minimum uprawniające do udziału w KRW. Wydatki jako % budżetu programu."— Zapis prezentacji:

1 1 STAN WDRAŻANIA RPO WD W 2010 r.

2 2 PORÓWNANIE PROGRAMÓW – stan na 31.12. 2010 r. Minimum uprawniające do udziału w KRW. Wydatki jako % budżetu programu źródło: MRR

3 3 WYDATKOWANIE DO BENEFICJENTÓW – stan na 31.12. 2010 r. GRUDZIEŃ 2010 źródło: Monitor Regionalny MRR publikacja 7 stycznia 2011 r.

4 4 WYDATKOWANIE DO BENEFICJENTÓW – stan na 31.12. 2010 r.

5 5 źródło: Monitor Regionalny MRR PORÓWNANIE PODPISANYCH UMÓW – stan na 31.12. 2010 r. 3 mld 190 mln zł 3 mld 60 mln zł

6 6 NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY W 2010 r. Dolnośląska Sieć Szkieletowa – ok. 136 mln zł. Dolnośląski Fundusz Powierniczy (JEREMIE) – ok. 405 mln zł Budowa drogi Wojewódzkiej od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 455 wraz z ich węzłami – ok. 100 mln zł

7 7 ŚREDNIA WARTOŚĆ REALIZOWNYCH W RPO PROJEKTÓW źródło: Monitor Regionalny MRR

8 8 DODATKOWE ŚRODKI

9 9 DODATKOWE ŚRODKI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO KRAJOWA REZERWA WYKONANIA – ok. 15,7 mln euro REZERWA TECHNICZNA – ok. 10 mln euro RAZEM – ok. 25,7 mln euro (ponad 100 mln zł )

10 10 KRYTERIA PODZIAŁU KRAJOWEJ REZERWY WYKONANIA 1.KRYTERIUM DOPUSZCZAJĄCE min 20% środków zwróconych przez Komisję Europejską 2. KRYTERIA RANKINGUJACE 2.1. Wartość podpisanych umów w wybranych dziedzinach jako % alokacji (przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne, środowisko, energetyka,transport) 2.2. Wydatki poniesione przez beneficjentów jako % alokacji Kryteria zostały zatwierdzone w grudniu 2009

11 11 REALIZACJA KRYTERIUM DUPUSZCZAJACEGIO ŚRODKI ZREFUNDOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 25,8 % budżetu RPO - 10 miejsce w kraju 312, 44 mln euro – 5 miejsce w kraju

12 12 REALIZACJA KRYTERIUM RANKINGUJĄCEGO Wypłacone środki

13 13 REALIZACJA KRYTERIUM RANKINGUJĄCEGO Wypłacone środki Wnioski o płatność nie złożone przez beneficjentów w 2010 r.

14 14 REALIZACJA KRYTERIUM RANKINGUJĄCEGO Wypłacone środki Nie rozliczone przez beneficjentów w 2010 r. zaliczki % alokacji mln euro

15 15 REALIZACJA KRYTERIUM RANKINGUJĄCEGO PODPISANE UMOWY

16 16 Porównanie z Województwem Małopolskim RankingMałopolskaDolnośląskie PrzedsiebiorstwaNiższaWiększa Społeczeństwo informacyjneNiższaWiększa ŚrodowiskoNiższaWiększa EnergetykaWiększaNiższa TransportWiększa Niższa Pozycja w rankinguWYŻSZANiższa źródło: MRR REALIZACJA KRYTERIUM RANKINGUJĄCEGO PODPISANE UMOWY

17 17 Podsumowanie kryteriów podziału Krajowej Rezerwy Wykonania Zatwierdzone późno (grudzień 2009 rok) po określeniu przez Dolny Śląsk strategii wdrażania; Nie preferują województw wdrażających dużo projektów z pomocą publiczną ( np. energetyka, Instytucje Otoczenia Biznesu, dostęp do Internetu, instrumenty finansowe); Preferują małe programy ( 1 i 2 miejsce najmniejsze programy w kraju, ostatnie miejsca największe programy); Utrudniają realizacje dużych rozwojowych przedsięwzięć; Nie preferują województw stosujących przyjaznych dla beneficjentów rozwiązań np.: system zaliczkowy dla beneficjentów tryb systemowy Nie są reprezentatywne dla oceny wdrażania programu

18 18 Dolnośląski Fundusz Pożyczkowy Umowa o dofinansowanie projektu Dolnośląski Fundusz Powierniczy w ramach Działania nr 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP została podpisana w dniu 23 września 2009 roku. Całkowita wartość Projektu wynosi 405.732.727,65 PLN i w 100% jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rola Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego została powierzona Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

19 19 Dolnośląski Fundusz Pożyczkowy W wyniku dwóch przeprowadzonych konkursów na Produkty Finansowe Reporęczenie dla Funduszu Poręczeniowego i Pożyczka Globalna dla Funduszu Pożyczkowego zawarto Umowy Operacyjne I stopnia z następującymi pośrednikami finansowymi: a) fundusze poręczeniowe: - Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, - Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o., - Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. b) fundusze pożyczkowe: - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, - Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych - Świdnica. - Polska Fundacja Przedsiębiorczości - Szczecin (w trakcie) Trwa proces podpisywania umów z pozostałymi 2 pośrednikami finansowymi wyłonionymi w konkursach.

20 20 Dolnośląski Fundusz Pożyczkowy Pierwsi przedsiębiorcy z terenu Dolnego Śląska otrzymali już wsparcie z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego: zawarto 3 umowy pożyczkowe między pośrednikami finansowymi a MŚP na łączną wartość 815 tys. zł. zaakceptowano 3 kolejne wnioski MŚP na łączną wartość pożyczek 159 tys. zł (podpisanie umów i wypłata środków planowane są w pierwszym tygodniu lutego br.). na etapie rozpatrywania przez pośredników finansowych znajduje się 19 kolejnych wniosków MŚP o pożyczkę na łączną wartość 3.440,5 tys. zł. W przygotowaniu kolejny konkurs na Produkt Finansowy Poręczenie Portfelowe. Przewidywana alokacja środków: 210,0 mln zł.

21 21 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "1 STAN WDRAŻANIA RPO WD W 2010 r.. 2 PORÓWNANIE PROGRAMÓW – stan na 31.12. 2010 r. Minimum uprawniające do udziału w KRW. Wydatki jako % budżetu programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google