Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3 URUCHOMIONE NABORY * Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 51 552 244 316 TRYB SYSTEMOWY 13 268.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3 URUCHOMIONE NABORY * Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 51 552 244 316 TRYB SYSTEMOWY 13 268."— Zapis prezentacji:

1

2

3 3 URUCHOMIONE NABORY * Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 51 552 244 316 TRYB SYSTEMOWY 13 268 701 047 OGÓŁEM 64 820 945 363 * Wartość alokacji uwzględnia kwoty podane w ogłoszeniach o naborach, w zaproszeniach do składania propozycji projektów/wniosków o dofinansowanie, aktualizowane na etapie wyboru projektów do dofinansowania przez ZWD oraz na etapie podpisywania umów.

4 4 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK) Liczba projektów ujętych w IWIPK Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPK (euro) Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPK (euro) 46 (+ 4 rezerwowe) 594 615 389342 577 021

5 5 WYKORZYSTANIE ALOKACJI Łączna wartość dotacji uruchomionej w naborach RPO WD wynosi 1 163 522 384 euro, co stanowi 95,91% dostępnych środków w ramach całego Programu

6 6 PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD 1 175 projektów o łącznej kwocie 6 157 592 939 zł w tym dofinansowanie 3 483 286 836 zł 1 175 projektów o łącznej kwocie 6 157 592 939 zł w tym dofinansowanie 3 483 286 836 zł TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 1 070 projektów 4 709 490 162 zł (2 664 483 738 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 1 070 projektów 4 709 490 162 zł (2 664 483 738 zł) TRYB INDYWIDUALNY 32 projekty 1 366 171 631 zł (749 165 224 zł) TRYB INDYWIDUALNY 32 projekty 1 366 171 631 zł (749 165 224 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 73 projekty 81 931 146 zł (69 637 874 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 73 projekty 81 931 146 zł (69 637 874 zł)

7 7 PODPISANE UMOWY 914 umów o łącznej wartości 4 797 933 035 zł, w tym dofinansowanie 2 760 610 927 zł 914 umów o łącznej wartości 4 797 933 035 zł, w tym dofinansowanie 2 760 610 927 zł TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 814 umów 3 577 978 196 zł (2 103 926 305 zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 814 umów 3 577 978 196 zł (2 103 926 305 zł) TRYB INDYWIDUALNY 29 umów 1 142 460 142 zł (590 817 731 zł) TRYB INDYWIDUALNY 29 umów 1 142 460 142 zł (590 817 731 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 71 umów 77 494 697 zł (65 866 891 zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 71 umów 77 494 697 zł (65 866 891 zł)

8 8 PROTESTY I ODWOŁANIA Tryb konkursowy Tryb systemowy Tryb indywidualny Ogółem ogółem złożone3071863496 rozpatrzone pozytywnie6431095 rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia 2321552389 w toku postępowania przed IZ 110112

9 9 ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Tryb konkursowy i systemowy Tryb indywidualny Priorytet 10 (Pomoc Techn.) Ogółem Liczba złożonych wniosków 1 9891021902 281 Łączna wnioskowana wartość dofinansowania złożonych wniosków (zł) 916 452 461117 240 28146 557 4781 080 250 220 Łączna wartość przekazanej dotacji (zł) 778 452 24190 661 27637 824 825906 938 342

10 10 Narastająco od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WD złożyła do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji deklaracje wydatków (wnioski o płatność) na łączną kwotę EFRR 757 424 782,18 zł Instytucja Certyfikująca (MRR) przekazała do Komisji Europejskiej deklarację wydatków na łączną kwotę 160 206 584,92 euro CERTYFIKACJA

11


Pobierz ppt "3 URUCHOMIONE NABORY * Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 51 552 244 316 TRYB SYSTEMOWY 13 268."

Podobne prezentacje


Reklamy Google