Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3 URUCHOMIONE NABORY * Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 51 552 244 316 TRYB SYSTEMOWY 13 268.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3 URUCHOMIONE NABORY * Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 51 552 244 316 TRYB SYSTEMOWY 13 268."— Zapis prezentacji:

1

2

3 3 URUCHOMIONE NABORY * Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY TRYB SYSTEMOWY OGÓŁEM * Wartość alokacji uwzględnia kwoty podane w ogłoszeniach o naborach, w zaproszeniach do składania propozycji projektów/wniosków o dofinansowanie, aktualizowane na etapie wyboru projektów do dofinansowania przez ZWD oraz na etapie podpisywania umów.

4 4 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK) Liczba projektów ujętych w IWIPK Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPK (euro) Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPK (euro) 46 (+ 4 rezerwowe)

5 5 WYKORZYSTANIE ALOKACJI Łączna wartość dotacji uruchomionej w naborach RPO WD wynosi euro, co stanowi 95,91% dostępnych środków w ramach całego Programu

6 6 PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD projektów o łącznej kwocie zł w tym dofinansowanie zł projektów o łącznej kwocie zł w tym dofinansowanie zł TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY projektów zł ( zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY projektów zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 32 projekty zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 32 projekty zł ( zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 73 projekty zł ( zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 73 projekty zł ( zł)

7 7 PODPISANE UMOWY 914 umów o łącznej wartości zł, w tym dofinansowanie zł 914 umów o łącznej wartości zł, w tym dofinansowanie zł TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 814 umów zł ( zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 814 umów zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 29 umów zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 29 umów zł ( zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 71 umów zł ( zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 71 umów zł ( zł)

8 8 PROTESTY I ODWOŁANIA Tryb konkursowy Tryb systemowy Tryb indywidualny Ogółem ogółem złożone rozpatrzone pozytywnie rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia w toku postępowania przed IZ

9 9 ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Tryb konkursowy i systemowy Tryb indywidualny Priorytet 10 (Pomoc Techn.) Ogółem Liczba złożonych wniosków Łączna wnioskowana wartość dofinansowania złożonych wniosków (zł) Łączna wartość przekazanej dotacji (zł)

10 10 Narastająco od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WD złożyła do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji deklaracje wydatków (wnioski o płatność) na łączną kwotę EFRR ,18 zł Instytucja Certyfikująca (MRR) przekazała do Komisji Europejskiej deklarację wydatków na łączną kwotę ,92 euro CERTYFIKACJA

11


Pobierz ppt "3 URUCHOMIONE NABORY * Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 51 552 244 316 TRYB SYSTEMOWY 13 268."

Podobne prezentacje


Reklamy Google