Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN I PERSPEKTYWY REALIZACJI WRPO Departament Polityki Regionalnej UMWW Poznań, 07.10.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN I PERSPEKTYWY REALIZACJI WRPO Departament Polityki Regionalnej UMWW Poznań, 07.10.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 STAN I PERSPEKTYWY REALIZACJI WRPO Departament Polityki Regionalnej UMWW Poznań, 07.10.2009 r.

2 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego2 KONKURSY OGŁASZANE W RAMACH WRPO Do 30 września 2009 r. w Wielkopolsce ogłoszono dla beneficjentów 31 konkursów (w tym 8 konkursów z etapem preselekcji) o łącznej wartości alokacji około 567 mln euro (ponad 2 300 mln zł*). * wartości o przeliczeniu wg kursu z dnia 31 sierpnia 2009 (1 euro = 4,087 zł)

3 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego3 WNIOSKI ZGŁASZANE DO KONKURSÓW Do 30 września 2009 roku zakończono nabór wniosków w przypadku 26 konkursów (w tym 8 z etapem preselekcji). Łącznie beneficjenci zgłosili 3 050 wniosków o wartości całkowitej ok. 8 mld zł i wnioskowanej kwocie dofinansowania ok. 5,5 mld zł.

4 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego4

5 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego5 WNIOSKI ZGŁASZANE DO KONKURSÓW Największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się konkursy w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw. W naborach do 2 działań (1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw i 1.2 Wsparcie rozwoju MSP) złożono w sumie ponad 2000 wniosków co stanowi ponad 67% wszystkich wniosków.

6 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego6 WNIOSKI PO OCENIE FORMALNEJ (zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13) W systemie KSI SIMIK 07-13 zarejestrowano 1201 wniosków (uwzględniając projekty kluczowe) na wnioskowaną kwotę dofinansowania 2 981,6 mln zł.

7 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego7

8 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego8 WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA (zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13) Instytucja Zarządzająca WRPO wybrała do dofinansowania 849 projektów (uwzględniając projekty kluczowe) o kwocie dofinansowania 1 645,9 mln zł.

9 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego9

10 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego10

11 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego11 WNIOSKI WSTĘPNIE WYBRANE DO DOFINANSOWANIA W przypadku 8 działań, w których przeprowadzono konkursy w trybie dwuetapowym (z etapem preselekcji), wstępnie wybrano do dofinansowania 159 projektów o wnioskowanej kwocie dofinansowania 808,1 mln zł.

12 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego12 PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE (zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13) Do chwili obecnej podpisano 601 umów (uwzględniając projekty kluczowe, JEREMIE, JESSICA) oraz wydano 24 decyzje o dofinansowanie w Priorytecie VII Pomoc techniczna. Kwota dofinansowania (dla wszystkich umów i decyzji) wynosi 1 621,7 mln zł (w tym z UE 1 387,0 mln zł ).

13 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego13

14 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego14

15 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego15 WNIOSKI O PŁATNOŚĆ (zarejestrowane w KSI SIMIK 07-13) Beneficjenci złożyli 657 wniosków o płatność, w których kwota wydatków uznanych do refundacji wyniosła 890,7 mln zł (w tym dofinansowanie z UE 685,8 mln zł ). Na konta beneficjentów przekazano kwotę 886,8 mln zł.

16 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego16

17 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego17 PROJEKTY KLUCZOWE Według stanu na dzień 10 września 2009 roku na liście Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013 znajduje się 29 projektów (w tym 1 projekt duży) przyjętych uchwałą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Na liście IWIPK w ramach WRPO znajduje się 1 projekt duży: Działanie 2.4 Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

18 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego18 PROJEKTY KLUCZOWE Do chwili obecnej podpisane zostało 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 146,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków EFRR otrzymały 4 projekty z Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, 2 projekty z Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia województwie oraz 2 projekty z Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Podpisano 15 pre-umów z beneficjentami, których łączna kwota dofinansowania z EFRR wynosi 570,3 mln zł. Ogólna szacunkowa kwota dofinansowania projektów znajdujących się na liście IWIPK z EFRR wynosi 1 426,2 mln zł. Projekty kluczowe wykorzystują 28,97% alokacji EFRR.

19 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego19 INICJATYWA JEREMIE W terminie 24 marca – 24 kwietnia 2009 roku odbył się konkurs na Fundusz Powierniczy dla środków z inicjatywy JEREMIE. Złożono 3 wnioski (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, BioInfoBank Sp. z o.o.) Uchwałą nr 2736/2009 z 18 czerwca 2009 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie z listy rezerwowej dla Działania 1.3 w ramach WRPO na lata 2007-2013 (konkurs nr 06/I/2009) Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru wniosku BGK. Kwota dofinansowania 60 mln euro. Podpisanie umowy- 21 lipca 2009 r. A neks do umowy - 12 sierpnia 2009 r. - zwiększono dofinansowanie do 120 mln euro, z czego 90 mln euro pochodzi z EFRR, a 30 mln euro z budżetu państwa. Środki zostały przekazane do Funduszu Powierniczego w III kwartale br. Konkursy dla pośredników finansowych – planowane na I kw. 2010 r. Udostępnienie instrumentów dla przedsiębiorców – planowane na II kw. 2010 r.

20 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego20 INICJATYWA JESSICA Podpisanie Umowy o Finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA pomiędzy EBI a Zarządem Województwa Wielkopolskiego – 29 kwietnia 2009 r. - przekazano środki w wysokości ponad 313 mln zł Opracowanie Wytycznych w zakresie opracowywania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA – wrzesień 2009 r. Przyjęcie kryteriów i Warunków Konkursowych FROM przez Radę Inwestycyjną i Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013 – planowane na październik/listopad 2009

21 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego21

22 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego22

23 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego23

24 Poznań, 7.10.2009 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego24


Pobierz ppt "STAN I PERSPEKTYWY REALIZACJI WRPO Departament Polityki Regionalnej UMWW Poznań, 07.10.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google