Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL oraz ogólne założenia na 2010r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 29 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL oraz ogólne założenia na 2010r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 29 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL oraz ogólne założenia na 2010r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 29 stycznia 2010r.

2 Podsumowanie dotychczasowych działań 1106 złożonych na konkursy wniosków na kwotę prawie 900 mln zł. Prawie 90% wniosków poprawnych formalnie, Średnio ok. 50% wniosków poprawnych formalnie uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną, Podpisaliśmy 264 umowy ( w tym na projekty systemowe PUP), Zwiększenie pierwotnie planowanej alokacji na 2009r. o 11,7 mln. zł Zakończenie wszystkich ogłoszonych konkursów w planowanym terminie, Około 41tys. osób uzyska wsparcie w tym 27 tys bezrobotnych,

3 Podsumowanie dotychczasowych działań – c.d. Powstało lub w najbliższym czasie powstanie ponad 3,5 tys. nowych firm dzięki dotacjom; - Rozpoczęcie realizacji projektu innowacyjnego z komponentem ponadnarodowym – pierwszy i jedyny dotychczas w Polsce w PO KL; - Dobra współpraca z Beneficjentami, IP i IZ; - Częste zmiany przepisów i dokumentów programowych – zmiana procedur, aneksowanie umów itd; - Wskaźniki dla Działań – w większości niezagrożone; - Wysoki % środków zakontraktowanych i rozliczonych;

4 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL

5 5 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VI PO KL stan na 4 stycznia 2010r.

6 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VIII PO KL stan na 4 stycznia 2010r.

7 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010 Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Alokacja Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku , , , ,4778,83% , , , ,0960,75% ,230, , ,5272,27% , , , ,8783,48% , , , ,7967,94% , , , ,4547,28% Priorytet VI , , , ,7176,85%

8 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII – Działanie 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010 Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Alokacja Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku , ,00* , ,4255,35% , , , ,7853% , , , ,5160,29% ,59 0, , ,3071,97% , , , ,8326,42% * Alokacja zawiera środki finansowe planowane do zakontraktowania w konkursie I/POKL/IN-8.1/2010 – projekty innowacyjne

9 Kluczowe kwestie na 2010 rok Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób: zwalnianych z zakładów pracy, młodych (15-24 lata), powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych; Wspieranie powiatów, o najwyższej stopie bezrobocia; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań – wskaźnik docelowy ok. 15,5 tys; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL np. modelowe programy nauczania dla 50+;

10 Kluczowe kwestie na 2010 rok - c.d. Wymagana efektywność zatrudnieniowa ; Komplementarność – z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Podniesienie wymogów odnośnie poziomu prowadzonych szkoleń – certyfikowane programy nauczania, egzaminy zewnętrzne, uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie rozporządzeń ; Ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego Beneficjenta Ograniczenie wydatków na informację i promocję; Limity na koszty zarządzania – plany IZ na 2010r. ;

11 Kluczowe kwestie na 2010 rok - c.d. Szybkie tempo oceny wniosków tzw. szybka ścieżka; Zwiększenie alokacji na konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2010 roku w stosunku do roku 2009; Regionalny charakter – podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w branżach strategicznych dla regionu; Równość szans kobiet i mężczyzn – wsparcie dla Beneficjentów Rozliczanie Beneficjentów ze wskaźników określonych we wnioskach – realność założeń;

12 12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel , Elżbieta Ołdakowska, tel


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL oraz ogólne założenia na 2010r. Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne Olsztyn 29 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google