Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 II Priorytetu ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 13 sierpnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 II Priorytetu ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 13 sierpnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 II Priorytetu ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 13 sierpnia 2007 r.

2 2 Plan prezentacji 1.Postęp finansowy Działań 2.Nabory wniosków o dofinansowanie 3.Formy wsparcia 4.Beneficjenci Ostateczni 5.Rekomendacje

3 3 Postęp finansowy Działań (EFS + BUDŻET PAŃSTWA) Kurs Euro na czerwiec 2007: 3,7820 PLN Działanie ŚRODKI NA LATA (PLN) (EFS + Budżet Państwa) Środki w zakontraktowanych umowach Umowy w trakcie Podpisywania i środki zarezerwowane Środki zakontraktowan e + zarezerwowane jako % alokacji Środki pozostałe wynikające zarówno z różnic kursowych jak i aneksów w projektach (PLN)% , ,75 (84 umów) 98,75% , , ,39 (16 umów) 96,15% , , ,61 (22 umów) 100,98% ,92 Suma , ,7598,72% ,47 Stan na dzień 30 czerwca 2007 r.

4 4 Działania 2.1, 2.3, 2.4 wykorzystanie alokacji EFS (w PLN) Stan na dzień 30 czerwca 2007 r. Kurs Euro: 3,7820 PLN

5 5 Efektywność Beneficjentów (projektodawców) Działanie 2.1 – efektywność brutto* 27,8% efektywność netto** 17,3% Działanie 2.3 – efektywność brutto 29,5% efektywność netto 26,2% Działanie 2.4 – efektywność brutto 24,6% efektywność netto 16,9% *Wnioski na liście rankingowej/złożone wnioski **Umowy podpisane/złożone wnioski Umowy realizowaneWnioski na liście rankingowejZłożone wnioski Stan na dzień 30 czerwca 2007 r.

6 6 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Stan na dzień 30 czerwca 2007 r. 15 ogłoszonych konkursów 658 złożonych wniosków aplikacyjnych 116 umów realizowanych: 108 projektów świadczących usługi dla osób z tego 31 projektów zakończonych 8 projektów z zakresu badań i analiz 120 umów podpisanych z Beneficjentami: z tego 2 umowy zakończone 3 projekty własne WUP z zakresu badań i analiz z tego 1 projekt zakończony

7 7 Formy wsparcia w Działaniu 2.1 ZPORR Stan na dzień 30 czerwca 2007 r.

8 8 Struktura Beneficjentów Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR Stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

9 9 Liczba beneficjentów ostatecznych Wdrażanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 Stan na dzień 30 czerwca 2007 r. Wartość dla wszystkich projektów Wykonanie od początku realizacji Działań 1. Liczba osób uczestniczących w projektach Pracujący Pracownicy sektorów restrukturyzowanych Studenci Rolnicy i domownicy

10 10 Rekomendacje Monitorowanie zasady n+2 w tym bieżące monitorowanie okresów składania wniosków o płatność końcową przez Beneficjentów celem terminowego rozliczenia przyznanych środków

11 11 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1, Kraków


Pobierz ppt "1 Wdrażanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 II Priorytetu ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 13 sierpnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google