Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1."— Zapis prezentacji:

1 1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

2 2 Źródła założeń do Planu Działania na rok 2010 Rekomendacje Komisji Europejskiej Zalecenia Instytucji Zarządzającej; Raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących PO KL prowadzonych zarówno na poziomie centralnym jak i w województwie warmińsko – mazurskim; Pakiet działań antykryzysowych; Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wskaźniki określone w dokumentach programowych.

3 3 Podstawowe założenia Planów Działania na 2010 rok Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. szybka ścieżka- skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni. Skierowanie wsparcia do przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych i średnich, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Skierowanie wsparcia w postaci szkoleń z modułem ICT głównie do osób w wieku 45+. Objęcie wsparciem osób z wykształceniem maksymalnie średnim.

4 4 Podstawowe założenia Planów Działania na 2010 rok Premiowanie Beneficjentów posiadających siedzibę/filię/oddział na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Ograniczenie okresu realizacji projektu do 24 miesięcy, pod warunkiem rozpoczęcia jego realizacji w 2010 roku. Propagowanie nowoczesnych strategii zarządzania: intermentoring, coaching (na podstawie rezultatów PIW EQUAL) lub Technik Zarządzania Innowacjami w firmie. Komplementarność projektów z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, finansowanymi ze środków innych niż EFS.

5 5 Podstawowe założenia Planów Działania na 2010 rok Premiowanie szkoleń zawodowych w branżach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia), przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska, budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna). Podniesienie wymogów odnośnie poziomu szkoleń – certyfikaty i uprawnienia zawodowe Zastosowanie kompleksowości nowych instrumentów wsparcia zasadniczego i towarzyszącego w ramach projektów typu outplacement w Poddziałaniu Ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego projektodawcę.

6 6 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII-Działanie 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja , , , , , , , , ,640, , , , , , ,83 Działanie , , , ,42

7 7 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku Działanie / PoddziałanieTryb konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyI kwartał 2010 Poddziałanie (3 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyII kwartał 2010 Poddziałanie (outplacement) Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwartyII kwartał 2010 Projekty innowacyjneKonkurs zamkniętyIII kwartał 2010 Projekty ponadnarodoweKonkurs zamkniętyIII kwartał 2010

8 8 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS Tel ,


Pobierz ppt "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google