Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1."— Zapis prezentacji:

1 1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

2 2 Źródła założeń do Planu Działania na rok 2010 Rekomendacje Komisji Europejskiej Zalecenia Instytucji Zarządzającej; Raporty z badań ewaluacyjnych dotyczących PO KL prowadzonych zarówno na poziomie centralnym jak i w województwie warmińsko – mazurskim; Pakiet działań antykryzysowych; Analiza porównawcza województw w kontekście realizacji celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wskaźniki określone w dokumentach programowych.

3 3 Podstawowe założenia Planów Działania na 2010 rok Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. szybka ścieżka- skrócenie czasu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania do 30 dni. Skierowanie wsparcia do przedsiębiorców, w szczególności mikro-, małych i średnich, których siedziba główna lub oddział/filia znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Skierowanie wsparcia w postaci szkoleń z modułem ICT głównie do osób w wieku 45+. Objęcie wsparciem osób z wykształceniem maksymalnie średnim.

4 4 Podstawowe założenia Planów Działania na 2010 rok Premiowanie Beneficjentów posiadających siedzibę/filię/oddział na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Ograniczenie okresu realizacji projektu do 24 miesięcy, pod warunkiem rozpoczęcia jego realizacji w 2010 roku. Propagowanie nowoczesnych strategii zarządzania: intermentoring, coaching (na podstawie rezultatów PIW EQUAL) lub Technik Zarządzania Innowacjami w firmie. Komplementarność projektów z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, finansowanymi ze środków innych niż EFS.

5 5 Podstawowe założenia Planów Działania na 2010 rok Premiowanie szkoleń zawodowych w branżach istotnych dla rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, tj.: turystyka (hotelarstwo, gastronomia), przetwórstwo spożywcze, ochrona środowiska, budownictwo i meblarstwo, ICT, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi (pielęgniarstwo, rehabilitacja, opieka paliatywna). Podniesienie wymogów odnośnie poziomu szkoleń – certyfikaty i uprawnienia zawodowe Zastosowanie kompleksowości nowych instrumentów wsparcia zasadniczego i towarzyszącego w ramach projektów typu outplacement w Poddziałaniu 8.1.2. Ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego projektodawcę.

6 6 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII-Działanie 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja 2007- 2013 8.1.158 198 909,1640 000 000,0098 198 909,16 175 251 022,78 8.1.219 929 193,3513 500 000,0033 429 193,35 61 708 106,51 8.1.33 046 835,640,003 046 835,64 4 196 151,30 8.1.4800 000,00700 000,001 500 000,00 5 677 145,83 Działanie 8.18 1 974 938,1554 200 000,00136 174 938,15246 832 426,42

7 7 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku Działanie / PoddziałanieTryb konkursuPlanowany termin ogłoszenia Poddziałanie 8.1.1 (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyI kwartał 2010 Poddziałanie 8.1.1 (3 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyII kwartał 2010 Poddziałanie 8.1.2 (outplacement) Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwartyII kwartał 2010 Projekty innowacyjneKonkurs zamkniętyIII kwartał 2010 Projekty ponadnarodoweKonkurs zamkniętyIII kwartał 2010

8 8 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS Tel. 089 522 79 55, 089 522 79 56 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google