Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 15 lutego 2013 r. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan prezentacji Kontraktacja i wydatkowanie środków; Efekty wdrażania PO KL w regionie – działania WUP Konkursy 2013r. Wnioski o dofinansowanie projektów PWP w dotychczasowych konkursach

3 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 31 stycznia 2013 r.

4 Alokacja i zaangażowanie w Priorytecie VI (stan na 5 lutego 2013r.) 78,55138 855 805,61508 526 465,38647 382 270,99 Priorytet VI 97,8381 897,20 3 690 412,13 3 772 309,33 6.3 56,9049 458 062,57 65 287 476,48 114 745 539,05 6.2 84,3461 120 885,35329 274 985,58390 395 870,93 6.1.3 98,75234 892,0518 568 393,1818 803 285,23 6.1.2 76,6327 960 068,4291 705 198,01119 665 266,43 6.1.1 83,1189 315 845,82 439 548 576,77 528 864 422,59 6.1 Zaangażowanie (%) Limit środków możliwych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja 2007- 2013 (z KRW) Działanie /Poddziałanie

5 Alokacja i zaangażowanie w Działaniu 8.1 (stan na 5 lutego 2013r.) 83,1240 034 722,41197 078 138,66237 112 861,07 Działanie 8.1 100,16-1 207,70758 464,41757 256,71 8.1.4 54,573 671 279,464 409 965,928 081 245,38 8.1.3 94,693 866 437,6568 913 107,0972 779 544,74 8.1.2 79,1032 498 213,00122 996 601,24155 494 814,24 8.1.1 Zaangażowanie (%) Limit środków możliwych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja 2007- 2013 (z KRW) Działanie /Poddziałanie

6 Efekty wdrażania PO KL – WUP (źródło: sprawozdanie z realizacji komponentu regionalnego PO KL na koniec 2012r.) Ok. 68 tys. osób, które zakończyły udział w projektach w tym ok. 45 tys. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo; 7,6 tys. udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 4,2 tys. przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych - wskaźnik docelowy 6,2 tys.; Ponad 22 tys. pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych - wskaźnik docelowy 12,6 tys.;

7 Harmonogram konkursów 2013r. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 8.1.1 (szkolenia dla MMŚP) 29 stycznia nabór od 5 lutego 15 000 000 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 12 lutego nabór od 29 marca do 31 maja 1 500 000 Poddziałanie 6.1.1 (3 subregiony) 19 marca nabór od 26 marca 18 500 000 Razem : 5 konkursów - 35 000 000

8 Wnioski o dofinansowanie projektów PWP w dotychczasowych konkursach 1. Liczba konkursów PWP - 9 2. Liczba złożonych dotychczas wniosków - 45 3. Liczba wniosków przyjętych do dofinansowania - 13 : w Priorytecie VI - 5 ( PWP i INN- na kwotę ponad 5 mln. zł. -1,3%) w Działaniu 8.1 - 8 ( PWP i INN- na kwotę ok. 2,9 mln zł. -1,2%) 4. Rodzaj realizowanych projektów: Realizujące założenia Programu rozwoju hotelarstwa i gastronomii… Rozwój i promocja wolontariatu, Aktywizacja osób niepełnosprawnych, Promocja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 5. Kraje pochodzenia partnerów ponadnarodowych: Francja, Włochy, Niemcy, Finlandia, Dania, Bułgaria, Wielka Brytania (Walia).

9 9 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.pokl.up.gov.pl


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google