Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Algorytm podziału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Algorytm podziału."— Zapis prezentacji:

1 Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2

2 Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. Kryteria będące podstawą wyliczenia środków na poszczególne konkursy: Procentowy udział liczby mieszkańców danego obszaru w liczbie mieszkańców województwa (dane GUS na koniec grudnia 2008r.); Procentowy udział liczby bezrobotnych z danego obszaru w liczbie bezrobotnych w województwie (dane WUP Olsztyn na koniec grudnia 2008r.); Współczynnik uwzględniający odchylenie procentowego stosunku liczby podmiotów gospodarczych na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców w stosunku do wartości średniej dla województwa (premiujący obszary o niskiej liczbie podmiotów na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców) /dane GUS na koniec grudnia 2008r/;

3 Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. c. d W 1 x Q 1i + W 2 x Q 2i + W 3 x Q 3i K i = x K o 100 gdzie: K i = kwota dla danego konkursu W 1 = waga dla Q 1 (0,3) Q 1i = procentowy udział liczby mieszkańców danego obszaru w liczbie mieszkańców województwa W 2 = waga dla Q 2 (0,3) Q 2i= procentowy udział liczby bezrobotnych z danego obszaru w liczbie bezrobotnych w województwie W 3 = waga dla Q 3 (0,4) Q 3i= współczynnik uwzględniający odchylenie procentowe stosunku liczby podmiotów gospodarczych na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców w stosunku do wartości średniej dla województwa (premiujący obszary o niskiej liczbie podmiotów na danym obszarze na 10 tys. mieszkańców) K o= kwota ogółem dla Działania 6.2 Po wyliczeniu kwot przypadających na poszczególne konkursy otrzymane wartości zaokrąglono do pełnych setek tysięcy zgodnie z regułami matematycznymi.

4 Algorytm podziału środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. c. d Obszar realizacji/powiatyKwoty po wyliczeniu na dany obszar (Ki) Kwoty po wyliczeniu na dany obszar (po zaokrągleniu do 100 tys. zł) m. Elbląg, elbląski, braniewski , iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski , bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński , m. Olsztyn, olsztyński , nidzicki, szczycieński, mrągowski , giżycki, piski, węgorzewski , gołdapski, olecki, ełcki , Ogółem województwo ,

5 Podział środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r.

6 Podział środków w Działaniu 6.2 PO KL dla konkursów ogłaszanych w 2010 r. c. d Obszar realizacji/powiatykwota alokacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszaru realizacji (w zł) kwota alokacji w przeliczeniu na 1 bezrobotnego obszaru realizacji (w zł) m. Elbląg, elbląski, braniewski 14,16233,44 iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski 13,17233,06 bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński 19,00210,55 m. Olsztyn, olsztyński 9,59308,37 nidzicki, szczycieński, mrągowski 17,64250,25 giżycki, piski, węgorzewski 18,20244,09 gołdapski, olecki, ełcki 17,75231,32 Ogółem województwo 14,71240,32

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS Tel ,


Pobierz ppt "Podkomitet Monitorujący PO KL Olsztyn, październik 2009 r. Plan Działania PO KL na rok 2010 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Algorytm podziału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google