Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn 24 września 2012 r.

2 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL wg stanu na 31 sierpnia 2012 r. Źródło: informacja miesięczna z realizacji PO KL (na podstawie KSI SIMIK)

3 Alokacja i zaangażowanie w Priorytecie VI (stan na 5 września 2012r.) 84,6285 663 792,22471 367 366,87557 031 159,09 Priorytet VI 98,5056 558,14 3 722 206,63 3 778 764,77 6.3 52,6958 654 068,18 65 314 945,82 123 969 014,00 6.2 127,45- 70 925 004,84329 274 985,58254 349 980,74 6.1.3 97,97382 941,6518 436 820,4918 819 762,14 6.1.2 35,9197 495 229,0854 618 408,35152 113 037,43 6.1.1 93,7226 953 165, 89 402 330 214,42 429 283 380,31 6.1 Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja 2007- 2013 (z KRW) Kurs euro 4,1968 Działanie /Poddziałanie

4 Alokacja i zaangażowanie w Działaniu 8.1 (stan na 5 września 2012r.) 66,2287 032 787,03170 594 476,95257 627 263,98 Działanie 8.1 100,16- 1 221,79758 464,41757 242,62 8.1.4 54,583 669 824,904 409 965,928 079 790,82 8.1.3 70,9838 196 689,0254 964 119,1393 160 808,15 8.1.2 70,9845 167 494,90110 461 927,49155 629 422,39 8.1.1 Zaangażowanie (%) Limit środków pozostałych do zakontraktowania KontraktacjaAlokacja 2007- 2013 (z KRW) Kurs euro 4,1968 Działanie /Poddziałanie

5 Efekty wdrażania PO KL (źródło: sprawozdanie z realizacji Działań 6.1 i 6.2 wg stanu na dzień 30.06.2012r.) 42 tys. osób, które zakończyły udział w projektach- wskaźnik docelowy 53 tys.; Ok. 45 tys. osób rozpoczęło udział w projektach; 6,5 tys. udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wskaźnik docelowy 5,1 tys.) w tym: - 1059 osoby do 24 r.ż. - 544 osób w wieku 50+ - 160 osób niepełnosprawnych - 1008 w Działaniu 6.2; Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ponad 42,6%;

6 Harmonogram konkursów 2012r. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 6.1.1 (3 subregiony) 27 marca40 000 000 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 22 maja3 500 000 Poddziałanie 6.1.2 (wsparcie dla PUP) 24 stycznia 2 000 000 Działanie 6.2 (mikropożyczki) 22 maja7 000 000 Działanie 6.2 (dotacje-7 obszarów) 18 września40 000 000 13 konkursów Razem Priorytet VI92 500 000

7 Harmonogram konkursów – cd. Działanie/PoddziałanieTermin ogłoszeniaAlokacja Poddziałanie 8.1.1 (szkolenia i doradztwo - MMŚP) 27 marca32 000 000 Poddziałanie 8.1.2 (outplacement, 3 subregiony) 27 marca15 000 000 4 konkursy Razem Działanie 8.147 000 000

8 Wnioski o dofinansowanie projektów w Działaniu 6.2 w dotychczasowych konkursach 1. Liczba ogłoszonych konkursów - 23 (w tym 7 z br.) 2.Liczba złożonych dotychczas wniosków - 154 3.Liczba wniosków ocenionych merytorycznie – 124 4.Wnioski ocenione negatywnie – 64 5.Wnioski ocenione pozytywnie ( niefinansowane z powodu wyczerpania alokacji konkursowych – 37 6.Projekty dofinansowane 23

9 9 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 Punkt informacyjny EFS, tel. 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Elżbieta Ołdakowska Kierownik Wydziału Obsługi EFS Spotkanie Informacyjne - Olsztyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google