Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Informacje o stanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kazimierz Dolny, 29 września 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Informacje o stanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kazimierz Dolny, 29 września 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Informacje o stanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kazimierz Dolny, 29 września 2008 r.

2 Postęp finansowy PO KL wg stanu na 26 września 2008 r.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3

4 4

5 5

6 6 KOMPONENT CENTRALNY

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 7 wg stanu na 22 września 2008 r.

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 8

9 9 Priorytet Kontraktacja – zakładana w Planie Działania Kontraktacja na dzień 26 września 2008 r. Poziom osiągniętej kontraktacji Priorytet I % Priorytet II % Priorytet III % Priorytet IV % Priorytet V, w tym: % Kancelaria Prezesa Rady Ministrów % Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji % Ministerstwo Sprawiedliwości % Ministerstwo Gospodarki ,000% Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej % Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 10 KOMPONENT REGIONALNY

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 11 Wartość (w PLN) oraz status wniosków po ocenie formalnej w ramach komponentu regionalnego wg stanu na 22 września 2008 r.

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12 Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 13

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 15

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 16

17 Postęp rzeczowy PO KL wg stanu na koniec I-ego półrocza 2008 r.

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 18

19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19

20 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 20

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 21

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 22

23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 23 Informacja o osiągniętych wartościach wskaźników PO KL PRIORYTET VI CEL 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – (w tym kobiet) w tym liczba osób, które były objęte IPD – 358 (w tym 308 kobiet) Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – (w tym 641 kobiet)* *przyjmuje się, iż w ramach 1 udzielonej dotacji generowane jest co najmniej 1 miejsce pracy

24 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 24 Informacja o osiągniętych wartościach wskaźników PO KL PRIORYTET VI CEL 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie – 821 (w tym 264 kobiety) w tym osoby z terenów wiejskich – 381 (w tym 115 kobiet) Liczba osób w wieku lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 247 (w tym 87 kobiet)

25 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 25 Informacja o osiągniętych wartościach wskaźników PO KL PRIORYTET VI CEL 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie wg nw. grup: a) osoby niepełnosprawne – 62 (w tym 30 kobiet) b) osoby długotrwale bezrobotne – (w tym 712 kobiet) c) osoby z terenów wiejskich – (w tym 583 kobiety) Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej wg nw. grup: a) osoby niepełnosprawne – 9 (w tym 4 kobiety) b) osoby długotrwale bezrobotne – 489 (w tym 204 kobiety) c) osoby z terenów wiejskich – 783 (w tym 236 kobiet) Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych – 7 projektów

26 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 26 Informacja o aktualnych wartościach wskaźników PO KL PRIORYTET VI CEL 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Liczba osób w wieku lata, które ukończyły udział w projekcie – 306 (w tym 112 kobiet) Liczba osób w wieku lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 112 (w tym 43 kobiety)

27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 27 Informacja o osiągniętych wartościach wskaźników PO KL PRIORYTET VII CEL 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS ponieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – (w tym kobiet) –Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych – 3 CEL 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Dotychczas nie rozpoczęto realizacji ww. celu.

28 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 28 Harmonogram przyjmowania Planów Działania 2009 wrzesień/październik 2008 – przekazanie przez IP poprawionych PD październik 2008 – wydanie opinii przez IZ do przedstawionych PD listopada 2008 r. – zatwierdzenie przez KM PO KL pierwszych PD grudzień 2008/styczeń 2009 – zatwierdzenie pozostałych PD

29 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 29 Proces odwoławczy

30 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 30 Proces odwoławczy

31 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 31 Dziękuję za uwagę! Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa tel. (022)


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Informacje o stanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kazimierz Dolny, 29 września 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google