Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania i główne założenia Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania i główne założenia Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania i główne założenia Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U ) Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

3 Polityczne i militarne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa i obrony Polski członkostwo w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego członkostwo w Unii Europejskiej, współpraca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych współpraca w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, współpraca z państwami Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego budowanie dobrosąsiedzkich stosunków z krajami ościennymi

4

5 Elementy Systemu Obronnego RP Podsystem kierowania obronnością państwa Podsystem militarny – siły zbrojne Podsystem niemilitarny

6 Podsystem kierowania obronnością państwa Tworzą: organy władzy i administracji publicznej - zapewnia warunki podejmowania decyzji i koordynowania działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - zwierzchnik Sił Zbrojnych w czasie pokoju, - podczas wojny, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych - mianuje Szefa Sztabu Generalnego - mianuje dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk minister obrony narodowej - kierownictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego

7

8 Podsystemy wykonawcze podsystem militarny Tworzą: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

9

10 Podsystemy wykonawcze podsystem niemilitarny Tworzą: administracja rządowa samorząd terytorialny inne podmioty i instytucje państwowe przedsiębiorcy, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa

11 Podsystemy wykonawcze podsystem niemilitarny Zadania: przygotowanie obronne państwa - planowanie, szkolenie działania dyplomatyczne - minimalizowanie ryzyka zagrożeń działania informacyjne - propagowanie polskich interesów, osłabianie informacyjne przeciwnika, umacnianie wytrwałości obronnej społeczeństwa ochrona infrastruktury państwa - zapewnienie potrzeb bytowych ludności - zapewnienie materialnych podstaw realizacji zadań obronnych


Pobierz ppt "Uwarunkowania i główne założenia Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google