Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 1 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski jako wstęp do elektronicznego województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 1 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski jako wstęp do elektronicznego województwa."— Zapis prezentacji:

1 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 1 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski jako wstęp do elektronicznego województwa Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

2 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 2 WROTA MAŁOPOLSKI Uruchomienie Wrót Małopolski oraz zintegrowanego systemu Biuletynów Informacji Publicznej to wstęp do elektronicznego województwa

3 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 3 Dostęp do informacji publicznej – realizacja ustawy Rozdział 2, Art. 6. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o: punkt 3) zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, Termin wejścia w życie: 1.I.2004 r.

4 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 4 Obywatel rozliczenie podatku dochodowego szukanie pracy w urzędach pracy załatwianie ubezpieczeń społecznych załatwianie dokumentów osobistych (paszport, prawo jazdy) rejestracja samochodu uzyskiwanie zgody na budowę zgłaszanie przestępstwa na policji korzystanie z biblioteki uzyskanie świadectwa urodzenia, ślubu zapisywanie się na wyższą uczelnię zmiana meldunku rejestrowanie się w przychodni, szpitalu Administracja Zapotrzebowanie na usługi on–line (CGEY)

5 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 5 Przedsiębiorca załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników rozliczenie podatku rozliczenie VAT rejestracja działalności gospodarczej dostarczanie danych do urzędu statystycznego składanie deklaracji celnych uzyskiwanie różnego typu zezwoleń uczestniczenie w przetargach Administracja Zapotrzebowanie na usługi on–line (CGEY)

6 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 6 sektor publiczny otwarty i przejrzysty sektor publiczny służy wszystkim i jest dostępny dla wszystkich sektor publiczny maksymalnie produktywny Administracja - oczekiwania

7 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 7 eAdministracja - użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej połączone ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami w celu poprawy jakości usług publicznych i mechanizmów demokratycznych oraz wzmocnienia poparcia dla działań publicznych. eAdministracja - definicja

8 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 8 Stadium 0: NIE ON-LINE brak serwisu w Internecie Stadium 1: INFORMACJA informacja on-line o usługach publicznych oraz informacje z wybranych dziedzin Stadium 2: KONTAKT downloading lub drukowanie dokumentów do wypełnienia brak połączenia z back-office Stadium 3: INTERAKCJA wymiana informacji, połączenie z back-office, wypełnianie dokumentów, autentyfikacja, personalizacja treści Stadium 4: TRANSAKCYJNOŚĆ obsługa spraw on-line, decyzje i doręczanie (możliwość realizowania płatności), połączenie z back-office Stadium 5: INTEGRACJA USŁUG obsługa spraw on-line, decyzje i doręczanie (możliwość realizowania płatności), połączenie z wieloma back-office (dostęp do wielu baz danych z jednego portalu) eAdministracja - stadia

9 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 9 Serwisy Małopolski Wrota Małopolski - BIP i CU STADIUM 1 STADIUM 5 STADIUM 4 STADIUM 2 STADIUM 3 + PODPIS ELEKTRONICZNY + DOSTĘP DO WSPÓLNYCH BAZ DANYCH + DOKONYWANIE OPŁAT Gdzie jesteśmy?

10 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 10 Rozbudowa narzędzi do przygotowywania treści do BIP Rozbudowa połączeń Z BACK-OFFICE (np. z systemami obiegu dokumentów i z systemami intranetowym) Poprawa dostępu do Internetu dla gmin i powiatów /Infrastruktura, stanowiska dostępowe/ Dalsza integracja BIP Perspektywy Podpis elektroniczny, mikropłatności, aukcje elektroniczne, etc.

11 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 11 Dziękuję za uwagę Sławomir Kopeć Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego


Pobierz ppt "Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski 1 Biuletyny Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski jako wstęp do elektronicznego województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google