Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczenia międzynardowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczenia międzynardowe"— Zapis prezentacji:

1 Rozliczenia międzynardowe
Finanse międzynarodowe

2 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Plan wykładu Metody płatności Metody finasowania handlu zagranicznego Finanse międzynarodowe

3 Rozliczenia międzynarodowe
Handel międzynarodowy spowodował konieczność opracowania systemu rozliczeń Konieczność zarządzania ryzykiem W efekcie utworzyły się instrumenty, przepisy i instytucje umożliwiające rozliczenia międzynarodowe Finanse międzynarodowe

4 Strony transakcji międzynarodowych(1)
Eksporterzy Importerzy Spedytorzy Operatorzy magazynów Przewoźnicy Finanse międzynarodowe

5 Strony transakcji międzynarodowych(2)
Ubezpieczyciele Banki Faktorzy Agencje rządowe Międzynarodowe instytucje finansowe Finanse międzynarodowe

6 Rola banków w rozliczeniach międzynarodowych(1)
Banki uczestniczą we wszystkich etapach transakcji: Finasowanie przed dostawą Finasowanie po dostawie Postepowanie przy zajęciu towarów Udzielanie gwarancji Odszkodowania Finanse międzynarodowe

7 Rola banków w rozliczeniach międzynarodowych(2)
Banki potwierdzają kredyty zabezpieczenie płatności dla eksporterów Banki negocjują dokumenty gwarancja odpowiedniej dokumentacji dla importerów Ważna rola banków międzynarodowych  dostęp do lokalnych informacji, dostęp do obcych walut Finanse międzynarodowe

8 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Banki handlowe Ich działalność skupiona wyłącznie na obsłudze importu i eksportu Aktywizacja banków na konkretnych rynkach celem przyciągnięcia klientów Czasami wsparcie finansowe rządów Finanse międzynarodowe

9 Metoda płatności a metoda finansowania
Metoda płatności to sposób przekazania pieniędzy Finansowanie handlu to pozyskanie środków finansowych od wierzyciela w celu zapłaty Często dane formy płatności wymagają odpowiedniego sposobu finansowania Finanse międzynarodowe International financial settlements

10 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Metody płatności Płatność z góry Kredyt kupiecki Konsygnacja Inkaso dokumentowe Akredytywa dokumentowa Finanse międzynarodowe 10

11 Finansowanie handlu międzynarodowego
Transakcje krótkoterminowe- do 180 dni Transakcje długoterminowe- klikuletnie Czasami istnieje konieczność łączenia kilku sposobów finansowania Finanse międzynarodowe

12 Sposoby finasowania handlu międzynarodowego
Kredyty Nabycie wierzytelności Faktoring Forfaiting Leasing Handel wzajemny Finanse międzynarodowe

13 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Kredyty(1) Kredyty są najstarszą formą finansowania handlu Letters of credit are the oldest form of financing trade Wyznaczony bank płaci eksporterowi w imieniu importera Finanse międzynarodowe

14 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Kredyty(2) Najczęstszą formą kredytu w handlu jest akredytywa dokumentowa Zaświadcza ona o obowiązku banku zapłaty dla eksportera Dla importera stanowi gwarancje, iż na podstawie posiadanych dokumentów może odebrać towar Z uwagi na gwarancje udzielane przez bank akredytywa dokumentowa jest najbezpieczniejszym sposobem finasowania handlu Finanse międzynarodowe

15 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Kredyty (3) Inne formy kredytu: Kredyt rewolwingowy Kredyt hybrydowy Kredyt kupiecki Finanse międzynarodowe

16 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Faktoring (1) Metoda zakupu wierzytelności Gdy płatność następuję po dostawie Eksporter może sprzedać fakturę faktorowi Finanse międzynarodowe

17 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Factoring (2) Faktorzy zwykle kupują wierzytelności bez prawa regresu Eksporter ceduje również obowiązki administracyjne na faktora Eksporter nie jest narażony na ryzyko transakcyjne Natychmiastowa zapłata poprawia płynność eksportera Finanse międzynarodowe

18 W jakich transakcjach faktoring jest odpowiedni?
Faktoring jest drogi- wyższe opłaty niż w przypadku oprocentowania kredytu Duże transakcje w dużych firmach Zwykle transakcje krótkoterminowe- do 180 dni Finanse międzynarodowe

19 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Forfaiting Forfaiting jest metodą nabycia wierzytelności Zwykle stosowany przy sprzedaży aktywów trwałych np. maszyn Jako że aktywa te są zwykle drogie okres finasowania rozciąga się na wiele lat Eksporterzy nie chcą być narażeni na ryzyko transakcyjne przez tak długi czas Zwykle stosowany przy transakcjach powyżej USD Przy dużych transakcjach istnieje możliwość zaangażowania kilku forfaiterów Finanse międzynarodowe

20 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Leasing(1) Leasing jest metodą finansowania aktywów trwałych Firma, która użytkuje aktywa płaci raty Leasingobiorca- firma użytkująca aktywa Leasingodawca- firma będąca właścicielem aktywów Finanse międzynarodowe

21 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Leasing(2) Czas trwania leasingu może być określony lub nieokreślony Stosowany zarówno w transakcjach o małej i dużej wartości Istotne różnice prawne w skali międzynarodowej (ulgi podatkowe, różne standardy rachunkowości) Finanse międzynarodowe

22 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Handel wzajemny Finansowanie poprzez eksport dóbr lub usług Transakcje wzajemne np. offset Innym przykładem mogą być transakcje z krajami z ograniczonym dostępem do walut obcych Korzystne dla handlu z krajami rozwijającymi się Finanse międzynarodowe

23 Finanse międzynarodowe 120180-1165
Literatura E. Bishop, Finance of International Trade, Chapter 1 and 2. Publication available via Science Direct Database. Finanse międzynarodowe


Pobierz ppt "Rozliczenia międzynardowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google