Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryzyko w transakcjach eksportowych Andrzej Rasiński Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryzyko w transakcjach eksportowych Andrzej Rasiński Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA."— Zapis prezentacji:

1 Ryzyko w transakcjach eksportowych Andrzej Rasiński Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA

2 KUKE S.A. jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do ponad 190 krajów świata. Kim jesteśmy? KUKE S.A. jest firmą ubezpieczeniową z decydującym udziałem Skarbu Państwa; posiada mandat na prowadzenie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. 2/27

3 Kim jesteśmy? Bank Gospodarstwa Krajowego 12,15% Ministerstwo Finansów 87,85%

4 Kim jesteśmy? KUKE S.A. oferuje pakiet ubezpieczeń: kredytów eksportowych (banki/eksporterzy) należności kredytowych, eksportowych i krajowych, inwestycji bezpośrednich za granicą, kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. 2/27 KUKE S.A. udziela gwarancji kontraktowych dotyczących kontraktów eksportowych oraz krajowych

5 Prawne podstawy działalności KUKE S.A. w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego, procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy (Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 1097) Podstawowy wymóg w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa

6 Adresaci oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Przedsiębiorcy, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - którzy realizują eksport na warunkach kredytowych, - którzy realizują eksport krajowych towarów lub usług, - którzy dokonują inwestycji bezpośrednich za granicą lub poszukują nowych rynków zbytu, Jednostki finansujące kontrakty eksportowe, realizowane przez przedsiębiorców, którzy spełniają warunki określone powyżej.

7 Adresaci oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń należności krajowych i eksportowych Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

8 Obszar ryzyka w transakcjach handlowych PRODUCENT Transport Ryzyko kursowe Partner handlowy Kraj partnera handlowego Towar i jego cena Dokumenty i opłaty

9 Zwiększa możliwości negocjacyjne wobec kontrahenta W niektórych branżach udzielenie kredytu jest warunkiem wstępnym nawiązania współpracy, a we wszystkich branżach - rozwijania tej współpracy Dlaczego eksport na warunkach kredytowych Poprawia konkurencyjność na rynku zagranicznym 6/27

10 Ryzyko sprzedaży w kredycie kupieckim Dla przedsiębiorców sprzedaż towarów lub usług w kredycie kupieckim powoduje wzrost ryzyka utraty należności ze względu na: możliwe opóźnienia w płatnościach możliwe bankructwo kontrahenta zmianę sytuacji ekonomicznej i politycznej kraju dłużnika (interwencjonizm państwa w mechanizmy gospodarcze, co przejawiać się może częstymi zmianami prawa, wprowadzaniem moratoriów na obsługę zobowiązań płatniczych) sytuacje nadzwyczajne, kiedy przedsiębiorca ponosi straty spowodowane np. wybuchem wojny lub w wyniku kataklizmów* */ dotyczy ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa

11 Źródło: Intrum Justitia, European Payment Index 2010 Mapa określa europejski wskaźnik płatniczy dla poszczególnych państw. Im wyższa liczba wskaźnika, tym wyższe ryzyko płatnicze. Wartość indeksu równa 100 wskazuje na brak ryzyka płatniczego, który na ogół oznacza płatności dokonywane w gotówce Ryzyko płatnicze w Europie

12 Źródło: Creditreform Opóźnienia w płatnościach

13 Powody opóźnień w płatnościach 35% przedsiębiorstw planowo wydłuża kredyt kupiecki, wiedząc, że dostawca nie będzie wyciągał konsekwencji w tego tytułu – płacą dopiero po upomnieniu 33% nie płaci w terminie ze względu na przejściowe problemy z płynnością (efekt domina – ich kontrahenci też nie płacą w terminie) 16% wierzytelności nie jest płaconych w związku z barierami administracyjnymi w firmie (brak osób upoważnionych do akceptacji faktury itp.) 5% opóźnień dotyczy sporu z wierzycielem

14 Źródło: M. Drowanowski, Ocena wiarygodności kontrahentów, Gazeta Prawna, wrzesień 2006 Skutki opóźnień w płatnościach dla przedsiębiorstw - wierzycieli Problemy z płynnością 62% Zmniejszenie zyskowności 50% Ograniczenie wzrostu 40% Zagrożenie istnienia 30%

15

16 Ryzykiem można zarządzać …. Kontrola ryzyka – procedury wewnętrzne, limity dla kontrahentów, prawidłowo skonstruowane umowy handlowe, bieżąca weryfikacja danych o kontrahentach Transfer ryzyka – ubezpieczenie należności, faktoring bez regresu (pełny)

17 ale dzięki ubezpieczeniu należności - można jeszcze zyskać … Ryzykiem można i trzeba zarządzać …….

18 … S P O K O J N Y S E N !!!

19 www.kuke.com.pl


Pobierz ppt "Ryzyko w transakcjach eksportowych Andrzej Rasiński Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google