Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ryzyko w transakcjach eksportowych"— Zapis prezentacji:

1 Ryzyko w transakcjach eksportowych
Andrzej Rasiński Dyrektor ds. Sprzedaży Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA

2 Kim jesteśmy?  KUKE S.A. jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do ponad 190 krajów świata.  KUKE S.A. jest firmą ubezpieczeniową z decydującym udziałem Skarbu Państwa; posiada mandat na prowadzenie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. 2/27

3 Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa Krajowego 12,15%
Kim jesteśmy? Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa Krajowego 12,15% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych działa dwutorowo ponieważ prowadzi działalność komercyjną oraz działalność ze wsparciem i na rachunek Skarbu Państwa. Prawną podstawą działalności w zakresie ubezpieczeń i gwarancji eksportowych ze wsparciem Skarbu Państwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Działalność komercyjna KUKE regulowana jest ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 1990 roku. Po zmianach legislacyjnych warunki wykonywania przez KUKE S.A. działalności ubezpieczeniowej w tym zakresie określa ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 2003 r.

4 Kim jesteśmy? KUKE S.A. oferuje pakiet ubezpieczeń:
kredytów eksportowych (banki/eksporterzy) należności kredytowych, eksportowych i krajowych, inwestycji bezpośrednich za granicą, kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. KUKE S.A. udziela gwarancji kontraktowych dotyczących kontraktów eksportowych oraz krajowych 2/27

5 Prawne podstawy działalności KUKE S. A
Prawne podstawy działalności KUKE S.A. w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 z późn. zm.) Podstawowy wymóg w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie maksymalnego, procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu produkcie finalnym, umożliwiającego uznanie tego produktu za krajowy (Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 1097)

6 Adresaci oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń gwarantowanych przez
Skarb Państwa Przedsiębiorcy, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: którzy realizują eksport na warunkach kredytowych, - którzy realizują eksport krajowych towarów lub usług, - którzy dokonują inwestycji bezpośrednich za granicą lub poszukują nowych rynków zbytu, Jednostki finansujące kontrakty eksportowe, realizowane przez przedsiębiorców, którzy spełniają warunki określone powyżej.

7 Adresaci oferty ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń należności krajowych i eksportowych
Przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

8 Obszar ryzyka w transakcjach handlowych
Towar i jego cena Dokumenty i opłaty Transport Ryzyko kursowe PRODUCENT Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych działa dwutorowo ponieważ prowadzi działalność komercyjną oraz działalność ze wsparciem i na rachunek Skarbu Państwa. Prawną podstawą działalności w zakresie ubezpieczeń i gwarancji eksportowych ze wsparciem Skarbu Państwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Działalność komercyjna KUKE regulowana jest ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 1990 roku. Po zmianach legislacyjnych warunki wykonywania przez KUKE S.A. działalności ubezpieczeniowej w tym zakresie określa ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 2003 r. Kraj partnera handlowego Partner handlowy

9 na warunkach kredytowych
Dlaczego eksport na warunkach kredytowych  Poprawia konkurencyjność na rynku zagranicznym  Zwiększa możliwości negocjacyjne wobec kontrahenta W niektórych branżach udzielenie kredytu jest warunkiem wstępnym nawiązania współpracy, a we wszystkich branżach - rozwijania tej współpracy 6/27

10 Ryzyko sprzedaży w kredycie kupieckim
Dla przedsiębiorców sprzedaż towarów lub usług w kredycie kupieckim powoduje wzrost ryzyka utraty należności ze względu na: możliwe opóźnienia w płatnościach możliwe bankructwo kontrahenta zmianę sytuacji ekonomicznej i politycznej kraju dłużnika (interwencjonizm państwa w mechanizmy gospodarcze, co przejawiać się może częstymi zmianami prawa, wprowadzaniem moratoriów na obsługę zobowiązań płatniczych) sytuacje nadzwyczajne, kiedy przedsiębiorca ponosi straty spowodowane np. wybuchem wojny lub w wyniku kataklizmów* */ dotyczy ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa

11 Ryzyko płatnicze w Europie
Mapa określa europejski wskaźnik płatniczy dla poszczególnych państw. Im wyższa liczba wskaźnika, tym wyższe ryzyko płatnicze. Wartość indeksu równa 100 wskazuje na brak ryzyka płatniczego, który na ogół oznacza płatności dokonywane w gotówce Źródło: Intrum Justitia, European Payment Index 2010

12 Opóźnienia w płatnościach
Źródło: Creditreform

13 Powody opóźnień w płatnościach
35% przedsiębiorstw planowo wydłuża kredyt kupiecki, wiedząc, że dostawca nie będzie wyciągał konsekwencji w tego tytułu – płacą dopiero po upomnieniu 33% nie płaci w terminie ze względu na przejściowe problemy z płynnością (efekt domina – ich kontrahenci też nie płacą w terminie) 16% wierzytelności nie jest płaconych w związku z barierami administracyjnymi w firmie (brak osób upoważnionych do akceptacji faktury itp.) 5% opóźnień dotyczy sporu z wierzycielem

14 Skutki opóźnień w płatnościach dla przedsiębiorstw - wierzycieli
Problemy z płynnością % Zmniejszenie zyskowności % Ograniczenie wzrostu % Zagrożenie istnienia % Źródło: M. Drowanowski, „Ocena wiarygodności kontrahentów”, Gazeta Prawna, wrzesień 2006

15

16 Ryzykiem można zarządzać ….
Kontrola ryzyka – procedury wewnętrzne, limity dla kontrahentów, prawidłowo skonstruowane umowy handlowe, bieżąca weryfikacja danych o kontrahentach Transfer ryzyka – ubezpieczenie należności, faktoring bez regresu (pełny)

17 Ryzykiem można i trzeba zarządzać …….
ale dzięki ubezpieczeniu należności - można jeszcze zyskać …

18 … S P O K O J N Y S E N !!!

19


Pobierz ppt "Ryzyko w transakcjach eksportowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google