Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jako instytucja wspierająca polskich eksporterów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jako instytucja wspierająca polskich eksporterów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych."— Zapis prezentacji:

1 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jako instytucja wspierająca polskich eksporterów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jako instytucja wspierająca polskich eksporterów Warszawa, 16 kwietnia 2004

2 KUKE S.A. jest spółką akcyjną z decydującym udziałem Skarbu Państwa. Forma prawna

3 W zakresie działalności komercyjnej Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 1990 r. Korporacja uzyskała zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, grupy 14, 15 i 16 tzw. ubezpieczenia finansowe. Po zmianach legislacyjnych – ustawa z 2003 r. W zakresie działalności komercyjnej Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z 1990 r. Korporacja uzyskała zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, grupy 14, 15 i 16 tzw. ubezpieczenia finansowe. Po zmianach legislacyjnych – ustawa z 2003 r. Ubezpieczenia i gwarancje eksportowe ze wsparciem Skarbu Państwa Działalność Korporacji w obsłudze ubezpieczeń i gwarancji eksportowych wspieranych przez Państwo reguluje Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z 1994 r. Ubezpieczenia i gwarancje eksportowe ze wsparciem Skarbu Państwa Działalność Korporacji w obsłudze ubezpieczeń i gwarancji eksportowych wspieranych przez Państwo reguluje Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z 1994 r. Prawne podstawy działalności KUKE S.A.

4 Zasady działalności KUKE S.A. w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych określa Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych Skarb Państwa zapewnia wypłacalność KUKE S.A. jako ubezpieczyciela i gwaranta dla polskich eksporterów Gwarancje Skarbu Państwa Ustawa budżetowa określa limit, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji, a także przewidywane na dany rok wypłaty ze środków budżetu Państwa

5 Specyfika rynkowa KUKE specjalizuje się w ubezpieczeniach należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych KUKE oferuje ubezpieczenia krótko, średnio i długoterminowe KUKE ubezpiecza należności z ponad 200 krajów świata, w tym z 30 krajów o podwyższonym ryzyku KUKE ma ofertę skierowaną do eksporterów (precyzyjnie określony rynek) KUKE doradza eksporterom jak bezpiecznie konkurować na międzynarodowych rynkach KUKE ma ofertę skierowaną do eksporterów (precyzyjnie określony rynek) KUKE doradza eksporterom jak bezpiecznie konkurować na międzynarodowych rynkach

6 KUKE ma dostęp do unikalnej bazy danych KUKE wykorzystuje doświadczenia w ubezpieczeniach należności eksportowych innych agencji KUKE dokonuje analizy ryzyka przed ofertą cenową KUKE ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania KUKE ma dostęp do unikalnej bazy danych KUKE wykorzystuje doświadczenia w ubezpieczeniach należności eksportowych innych agencji KUKE dokonuje analizy ryzyka przed ofertą cenową KUKE ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania Specyfika rynkowa

7 Kto może korzystać z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych? przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, dokonujący eksportu krajowych towarów i usług jednostki finansujące kontrakty eksportowe realizowane przez krajowych przedsiębiorców

8 Ubezpieczeniem mogą być objęte krajowe towary i usługi Maksymalny procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym produkcie finalnym określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2001 r.

9 Ubezpieczane ryzyka ryzyko handlowe: Zwłoka w wypełnianiu zobowiązań płatniczych przez dłużnika Prawnie stwierdzona niewypłacalność dłużnika

10 Ubezpieczane ryzyka ryzyko polityczne: Decyzja kraju dłużnika - akty prawne, decyzje rządu uniemożliwiające wykonanie kontraktu Moratorium płatnicze ogłoszone przez rząd państwa dłużnika lub państwa uczestniczącego w regulowaniu należności Uniemożliwienie transferu należności spowodowane wydarzeniami politycznymi, trudnościami gospodarczymi w kraju dłużnika Przepisy prawne w kraju dłużnika uznające płatności dokonane przez dłużnika w walucie lokalnej jako wystarczające dla wypełnienia zobowiązania z tytułu kontraktu Decyzje w kraju ubezpieczyciela - wydanie przepisów prawnych lub decyzji przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie handlu zagranicznego

11 Ubezpieczenia należności krótkoterminowych: -od ryzyka rynkowego -od ryzyka nierynkowego Ubezpieczenia kredytów średnio- i długoterminowych Ubezpieczenia kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu Ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą Gwarancje kontraktowe Działalność KUKE S.A.

12 Wyniki KUKE S.A. w 2003 roku Zysk netto wyniósł 3,49 mln zł wobec 0,6 mln zł w roku 2002 Wystawiono 1537 polis i gwarancji ubezpieczeniowych 1.699,47 mln USD ubezpieczonego obrotu eksportowego – o 70% więcej niż w 2002 83,91 mln zł zebranej składki brutto – o 33% więcej niż w 2002 Odszkodowania i świadczenia brutto wyniosły 16,14 mln zł wobec 37,01 mln w roku 2002 Niemcy – największy wolumen ubezpieczonego obrotu

13 Dziękuję za uwagę Jarosław Biernacki Prezes Zarządu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa tel. +48 (22) 313 01 10, 356 83 00 fax +48 (22) 313 01 19, 313 01 20 infolinia: 0 801 80 58 53, 0 801 80 KUKE www.kuke.com.pl


Pobierz ppt "Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jako instytucja wspierająca polskich eksporterów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google