Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie polskich eksporterów w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Jarosław Kilijanek, specjalista ds. sprzedaży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie polskich eksporterów w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Jarosław Kilijanek, specjalista ds. sprzedaży."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie polskich eksporterów w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Jarosław Kilijanek, specjalista ds. sprzedaży.

2 Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa Krajowego 12,15%
Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa Krajowego 12,15% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

3 Nasza misja i cele „Korporacja tworzy warunki bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania polskich przedsiębiorstw poprzez ubezpieczanie transakcji eksportowych i krajowych oraz ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego” Podstawowe cele: Zapewnienie polskim eksporterom efektywnych i porównywalnych do innych krajów mechanizmów wsparcia ubezpieczeniowego Niwelowanie występujących w polskim systemie ubezpieczeń finansowych barier systemowych Dywersyfikacja ryzyka działalności ubezpieczeniowej Pełniejsze i efektywne finansowo wykorzystanie posiadanych zasobów i zezwoleń Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

4 Zakres działalności KUKE S.A.
Prowadzimy działalność na podstawie: Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2003 r. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (DzU z 2001 r. Nr 59 poz z późniejszymi zmianami) Statutu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna zatwierdzonego decyzją ministra finansów Nr DU/1043/NJG/93 z dnia 24 listopada 1993 roku wraz z późniejszymi zmianami Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupach 14, 15 oraz 16 Działu II Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

5 KUKE zabezpiecza kompleksowo
swoją ofertę adresuje do wszystkich przedsiębiorstw, małych, średnich i dużych ze wszystkich sektorów gospodarki ubezpiecza krótkoterminowe transakcje krajowe i eksportowe (eksport dóbr konsumpcyjnych) do większości krajów świata, nawet tych ryzykownych (np. Rosja, Ukraina, Białoruś) ubezpiecza średnio i długoterminowe kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym do większości krajów świata udziela eksportowych i krajowych gwarancji kontraktowych wspiera ekspansję za granicą ubezpieczając koszty poszukiwania zagranicznych rynków zbytu oraz inwestycje bezpośrednie za granicą uczestniczy w rządowym programie wsparcia polskiego eksportu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

6 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Rola KUKE Eliminacja groźnych kontrahentów Dopasowanie wielkości dostaw do możliwości finansowych odbiorcy Windykacja niezapłaconych należności Wypłata odszkodowania Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

7 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Adresaci oferty KUKE Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Banki finansujące kontrakty realizowane przez polskich eksporterów Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

8 Komercyjne ubezpieczenia krótkoterminowych należności
Europolisa – ubezpieczenie należności z 33 krajów Europy, w tym Polski, adresowane do mniejszych przedsiębiorstw, rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących ją na niewielką skalę Pakiet – ubezpieczenie należności krajowych i eksportowych z ponad 160 krajów świata dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż cykliczną na większą skalę Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

9 Ubezpieczenia eksportowe ze wsparciem Skarbu Państwa
Polisa na Wschód - ubezpieczenie eksportu dóbr konsumpcyjnych na rynki podwyższonego ryzyka (tzw. ryzyko nierynkowe) o terminie płatności poniżej 2 lat Ubezpieczenie eksportu dóbr inwestycyjnych o terminie płatności 2 i więcej lat kredyt dostawcy kredyt dla nabywcy (bank finansujący) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

10 Produkty ułatwiające pozyskanie i realizację kontraktów
Gwarancje kontraktowe eksportowe Gwarancje kontraktowe krajowe Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

11 Ubezpieczenie a finansowanie
Ubezpieczenie należności w KUKE S.A. może pomóc w uzyskaniu finansowania w formie kredytu lub faktoringu Cesja praw do odszkodowania z polisy może stanowić dla instytucji finansującej dodatkowe zabezpieczenie Brak płatności od kontrahenta może mieć duży wpływ na możliwość spłaty kredytu przez przedsiębiorcę Odpowiednie zabezpieczenie ryzyka, szczególnie w obliczu kryzysu, jest dla banku niezwykle istotne Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

12 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna


Pobierz ppt "Wsparcie polskich eksporterów w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Jarosław Kilijanek, specjalista ds. sprzedaży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google