Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie polskich eksporterów w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Jarosław Kilijanek, specjalista ds. sprzedaży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie polskich eksporterów w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Jarosław Kilijanek, specjalista ds. sprzedaży."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie polskich eksporterów w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Jarosław Kilijanek, specjalista ds. sprzedaży.

2 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna2 KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Kim jesteśmy? Bank Gospodarstwa Krajowego 12,15% Ministerstwo Finansów 87,85%

3 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna3 Nasza misja i cele Korporacja tworzy warunki bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania polskich przedsiębiorstw poprzez ubezpieczanie transakcji eksportowych i krajowych oraz ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego Podstawowe cele: Zapewnienie polskim eksporterom efektywnych i porównywalnych do innych krajów mechanizmów wsparcia ubezpieczeniowego Niwelowanie występujących w polskim systemie ubezpieczeń finansowych barier systemowych Dywersyfikacja ryzyka działalności ubezpieczeniowej Pełniejsze i efektywne finansowo wykorzystanie posiadanych zasobów i zezwoleń

4 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna4 Zakres działalności KUKE S.A. Prowadzimy działalność na podstawie: Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (DzU z 2001 r. Nr 59 poz. 609 z późniejszymi zmianami) Statutu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna zatwierdzonego decyzją ministra finansów Nr DU/1043/NJG/93 z dnia 24 listopada 1993 roku wraz z późniejszymi zmianami Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupach 14, 15 oraz 16 Działu II

5 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna5 KUKE zabezpiecza kompleksowo swoją ofertę adresuje do wszystkich przedsiębiorstw, małych, średnich i dużych ze wszystkich sektorów gospodarki ubezpiecza krótkoterminowe transakcje krajowe i eksportowe (eksport dóbr konsumpcyjnych) do większości krajów świata, nawet tych ryzykownych (np. Rosja, Ukraina, Białoruś) ubezpiecza średnio i długoterminowe kontrakty eksportowe o charakterze inwestycyjnym do większości krajów świata udziela eksportowych i krajowych gwarancji kontraktowych wspiera ekspansję za granicą ubezpieczając koszty poszukiwania zagranicznych rynków zbytu oraz inwestycje bezpośrednie za granicą uczestniczy w rządowym programie wsparcia polskiego eksportu

6 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna6 Rola KUKE Eliminacja groźnych kontrahentów Dopasowanie wielkości dostaw do możliwości finansowych odbiorcy Windykacja niezapłaconych należności Wypłata odszkodowania

7 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna7 Adresaci oferty KUKE Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Banki finansujące kontrakty realizowane przez polskich eksporterów

8 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna8 Komercyjne ubezpieczenia krótkoterminowych należności Europolisa – ubezpieczenie należności z 33 krajów Europy, w tym Polski, adresowane do mniejszych przedsiębiorstw, rozpoczynających działalność handlową lub prowadzących ją na niewielką skalę Pakiet – ubezpieczenie należności krajowych i eksportowych z ponad 160 krajów świata dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż cykliczną na większą skalę

9 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna9 Ubezpieczenia eksportowe ze wsparciem Skarbu Państwa Polisa na Wschód - ubezpieczenie eksportu dóbr konsumpcyjnych na rynki podwyższonego ryzyka (tzw. ryzyko nierynkowe) o terminie płatności poniżej 2 lat Ubezpieczenie eksportu dóbr inwestycyjnych o terminie płatności 2 i więcej lat kredyt dostawcy kredyt dla nabywcy (bank finansujący)

10 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna10 Produkty ułatwiające pozyskanie i realizację kontraktów Gwarancje kontraktowe eksportowe Gwarancje kontraktowe krajowe

11 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna11 Ubezpieczenie a finansowanie Ubezpieczenie należności w KUKE S.A. może pomóc w uzyskaniu finansowania w formie kredytu lub faktoringu Cesja praw do odszkodowania z polisy może stanowić dla instytucji finansującej dodatkowe zabezpieczenie Brak płatności od kontrahenta może mieć duży wpływ na możliwość spłaty kredytu przez przedsiębiorcę Odpowiednie zabezpieczenie ryzyka, szczególnie w obliczu kryzysu, jest dla banku niezwykle istotne

12 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna12 www.kuke.com.pl


Pobierz ppt "Wsparcie polskich eksporterów w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Jarosław Kilijanek, specjalista ds. sprzedaży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google