Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANK CENTRALNY I JEGO FUNKCJE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANK CENTRALNY I JEGO FUNKCJE"— Zapis prezentacji:

1 BANK CENTRALNY I JEGO FUNKCJE
WYKŁAD 3 OPRACOWAŁA: E. PASTOR

2 Bank centralny jest to bank państwowy, który spełnia równocześnie funkcje:
- banku emisyjnego, - banku banków, - banku gospodarki narodowej i banku państwa Bank centralny: z jednej strony, jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wewnątrz kraju oraz równowagi bilansu płatniczego, a z drugiej strony-bankierem państwa w zakresie udzielania kredytów dla rządu, obsługi długu państwowego oraz kasowej obsługi budżetu. Obowiązkiem banku centralnego jest dbanie o stabilność waluty narodowej, a także takie oddziaływanie na gospodarkę narodową, żeby następował jej stały rozwój, wzrost dochodu narodowego oraz spadek bezrobocia.

3 Bank centralny jako: Bank banków, jest bankiem rezerwowym dla banków operacyjnych (komercyjnych). Tworzy on dwa rodzaje pieniądza: - banknot jako centralny pieniądz gotówkowy; - pieniądz żyrowy – centralny pieniądz rezerwowy.

4 Funkcje banku banków - reguluje cyrkulację emitowanego pieniądza (gotówkowego i żyrowego); - reguluje wielkość pieniądza bankowego tworzonego przez banki operacyjne, - reguluje płynność całego systemu bankowego, - kształtuje potencjał kredytowy banków operacyjnych po przez odpowiednie instrumenty pieniężne.

5 Najważniejsza funkcja to:
Funkcja banku gospodarki narodowej!!! W tym charakterze jest on z jednej strony regulatorem całego obiegu pieniężnego wewnątrz kraju oraz równowagi bilansu płatniczego, a z drugiej strony – bankierem państwa w zakresie udzielania kredytów dla rządu, obsługi długu państwowego oraz kasowej obsługi budżetu. Pełniąc funkcję banku państwa bank centralny zajmuje się obsługą i organizacją płatności zagranicznych, realizacją polityki państwa w odniesieniu do kursu walut, pośredniczeniem w kupnie złota i dewiz, a także utrzymaniem rezerw międzynarodowych środków pieniężnych.

6 BILANS PŁATNICZY KRAJU I JEGO STRUKTURA
Bilans handlowy- jest zestawieniem wartości towarów eksportowanych importowanych danym okresie czasu – z reguły w ciągu roku. Bilans płatniczy - jest zestawieniem wszystkich przychodów wydatków danego kraju wynikającym z jego stosunków zagranicą w danym okresie czasu Bilans płatniczy składa się z 3 części: bilansu obrotów bieżących bilansu obrotów kapitałowych salda bilansu wyrównującego bilans obrotów bieżących i bilans obrotów kapitałowych do zera. Zadanie1. Oblicz ogólne saldo bilansu płatniczego oraz zinterpretuj otrzymany wynik mając dane: - export mld. dol. - import mld. dol. - odsetki otrzymane – 0 - odsetki wypłacone 2 mld dol. - transfery otrzymane z zagranicy -3 mld dol. - transfery przekazane są za granicę – 1 mld dol. - kredyty otrzymane- 1,5 mld. dol. - kredyty udzielone – 0,5 mld. dol. - odpływ kapitału za granicę – 0 - przypływ kapitału zza zagranicy – 4 mld. dol.

7 Budżet państwa a NBP Bank centralny może udzielać bezpośredniego kredytu dla budżetu państwa na pokrycie przejściowego niedoboru środków, ale nie deficytu budżetu, tzn. po pierwsze – na określony krótki czas i po drugie – do wysokości, która powinna być określona ustawą (kwotowo lub też przez odpowiedni procent). Długoterminowy deficyt powinien być pokryty oprocentowanymi obligacjami, a krótkoterminowy – przez 3 – miesięczne oprocentowane weksle skarbowe.

8 Formy finansowania budżetu przez bank centralny:
a) finansowanie bezpośrednie: - kredyt w rachunku otwartym, - zakup obligacji krótkoterminowych, b) finansowanie pośrednie: - zakup obligacji skarbowych w trakcie operacji otwartego rynku, - redyskonto weksli skarbowych, - udzielenie kredytu pod zastaw państwowych papierów wartościowych. ***

9 INSTRYMENTY NBP DO INSTRUMENTÓW TYCH NALEŻY: REZERWY OBOWIAZKOWE
KREDYT REFINANSOWY OPERACJE OTWARTEGO RYNKU


Pobierz ppt "BANK CENTRALNY I JEGO FUNKCJE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google