Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku."— Zapis prezentacji:

1 Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku

2 Rynek walutowy 130810-1165 Plan wykładu Omówienie wyników egzaminu Osłona bilansu firmy przed ryzykiem kursowym- studia przypadku

3 Rynek walutowy 130810-1165 Techniki osłony bilansu Funds adjustment- wyrównanie niedopasowania dewizowych kapitałów własnych i obcych za pomocą operacji kredytowych Forward contracts- walutowe instrumenty pochodne Money market hedge- transakcje zabezpieczające na rynku pieniężnym Leads and lags – przyśpieszanie lub opóźnianie terminów rozliczeń płatności

4 Rynek walutowy 130810-1165 Bilans otwarcia przed dewaluacją złotego Bilans zamknięcia przed konwersją Aktywa Gotówka200 Należności400 Zapasy300 Srodki trwałe500 Aktywa całkowite1400 Aktywa narażone1400 Pasywa Zobowiązania bieżące180 Kredyty długoterminowe320 Kapitał akcyjny900 Pasywa całkowite1400 Pasywa narażone na ryzyko kursowe 500 Aktywa netto narazone na ryzyko kursowe 900

5 Rynek walutowy 130810-1165 Funds adjustments Pomiar ryzyka konwersji poprzez ustalenie wielkości aktywów i pasywów narażonych na ryzyko kursowe Różnica pomiędzy aktywami i pasywami denominowanymi w walucie lokalnej filii zagranicznej

6 Rynek walutowy 130810-1165 Funds adjustments Kalkulacja zysków/strat kursowych SRK t =1/SKW 0 (AWK 0 -PWK 0 )SKW 0 - SKW t /SKW 0

7 Rynek walutowy 130810-1165 Funds adjustments Założenia: Polska filia brytyjskiej spółki s 0= 5,0 PLN/GBP s 1= 6,5 PLN/GBP

8 Rynek walutowy 130810-1165 Funds adjustments SRKt=1/5 GBP/PLN (1400000 PLN- 500000 PLN) *5 PLN-6,5 PLN/6,5 PLN= -41400 GBP

9 Rynek walutowy 130810-1165 Funds adjustments Osłona bilansu 1.filia zaciąga pożyczkę 900 tys. PLN podniesienie wartości aktywów i zobowiązań bieżących w walucie lokalnej (PLN) 2.Wymiana pożyczonej kwoty na GBP lub transfer PLN do firmy macierzystej jako realizacja zobowiązań kontraktowych

10 Rynek walutowy 130810-1165 Walutowe transakcje terminowe Transakcje na rynku terminowym Sprzedaż narażonych należności bieżących na rynku terminowym Odkup na rynku kasowym w późniejszym terminie

11 Rynek walutowy 130810-1165 Walutowe transakcje terminowe Określenie wymaganej wartości sprzedaży waluty lokalnej W= E(strata kursowa)/ FKW PLN- E(SKW PLN)

12 Rynek walutowy 130810-1165 Walutowe transakcje terminowe Założenia: Prognoza SKW t 1PLN=0,18 GBP SKW 0 =0,15

13 Rynek walutowy 130810-1165 Walutowe transakcje terminowe Wartośc sprzedaży na rynku terminowym W= 414000 GBP/0,18 GBP/PLN-0,15 GBP/PLN= 1 380 000PLN

14 Rynek walutowy 130810-1165 Walutowe transakcje terminowe Sprzedaż kontraktu walutowego 1380 000 PLN *0,18 GBP = 248400 GBP Koszt likwidacji kontraktu 1380000 PLN *0,15 GBP= 207 000 Dochód z transakcji terminowej: 41400 GBP

15 Rynek walutowy 130810-1165 Walutowe transakcje terminowe Kwestia trafności prognozy Kwestia opodatkowania zwiększenie wymaganej wartości transakcji terminowej

16 Rynek walutowy 130810-1165 Money market hedge Założenie: Rynkowa stopa dla pożyczek w Polsce 15% Rynkowa stopa dla pożyczek w Wielkiej Brytanii 10% Prognoza zmiany kursu spot z 0,2 na 0,15 GBP/PLN

17 Rynek walutowy 130810-1165 Money market hedge Zaciągnięcie pożyczki 900 000 PLN przy i=15% wymagana spłata 1 035 000 PLN Wymiana PLN na GBP po kursie spot 900 000*0,20 =180 000 GBP Inwestycja GBP 1800 *0,1=198 000 GBP Spłata pożyczki 1062 000*0,15=155 200 GBP Wynik transakcji: 198 000-155 200 +428 000 =42800 GBP

18 Rynek walutowy 130810-1165 Money market hedge Całkowite zabezpieczenie aktywów przed ryzykiem kursowym Pokrycie zagrożonych aktywów netto przez zaciągnięcie pożyczki w PLN, narażonej na spadek wartości Transakcja na rynku pieniężnym- wynik zależny od trafności prognozy

19 Rynek walutowy 130810-1165 Literatura E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000


Pobierz ppt "Rynek walutowy 130810-1165 Metody zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym- studia przypadku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google