Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Investing in the New Europe Rozwój eCommerce w sektorze finansowym z perspektywy inwestora kapitałowego Krzysztof Kulig Partner Innova Capital Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Investing in the New Europe Rozwój eCommerce w sektorze finansowym z perspektywy inwestora kapitałowego Krzysztof Kulig Partner Innova Capital Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 1 Investing in the New Europe Rozwój eCommerce w sektorze finansowym z perspektywy inwestora kapitałowego Krzysztof Kulig Partner Innova Capital Warszawa 21 marca 2006

2 2 Investing in the New Europe ________________________ eCommerce w sektorze finansowym eCommerce w sektorze finansowym: Obsługa kart płatniczych Przetwarzanie płatności elektronicznych Rozliczenia transakcji Bankowość internetowa Dystrybucja i sprzedaż produktów finansowych online Gospodarka elektroniczna (eCommerce) obejmuje wszelkie transakcje dotyczące działalności gospodarczej, które są realizowane przy wykorzystaniu mediów teleinformatycznych Wyemitowane karty płatnicze w Polsce: 2000 – 11,3mln 2005 – 20,4mln Liczba transakcji elektronicznych w Polsce: 2001– 395mln 2005 – 776mln Odsetek społeczeńswa w Polsce korzystający z bankowości internetowej Grudzień 2001 – 0,2% Grudzień 2004 – 10,3% % przedsiębiorstw otrzymujących zlecenia on-line (2005): Polska – 5% EU-15 – 13% Dania – 32% Wlk Brytania – 25% Źródło: NBP, Bank i Kredyt, Eurostat

3 3 Investing in the New Europe ________________________________________ Trendy i bariery eCommerce: Znaczący potencjał wzrostu Ryzyko akceptacji przez klienta nowych produktów Duże nakłady kapitałowe we wstępnej fazie implementacji rozwiązania Istotny poziom kosztów stałych - korzyści skali

4 4 Investing in the New Europe _______________________________________ Trendy i bariery TRENDY: Szybki wzrost liczby transakcji bezgotówkowych, połączony ze spadkiem marż dla dotychczasowych produktów, Nowe rozwiązania/produkty/aplikacje – dalszy wzrost rynku (karty dotykowe (touch & go cards), karty chipowe, zastosowanie podpisu elektronicznego), Konieczność wprowadzenia wyższych standardów bezpieczeństwa, Outsourcing – koncentracja instytucji finansowych na podstawowej działalności, raczej niż angażowanie zasobów w rozwój działalności wspierających, Ataki przypadające na 10.000 użytkowników Internetu między 1 lipca a 31 grudnia 2002 r Źródło: E-commerce and Development Report 2003. United Nations Conference on Trade and Development.

5 5 Investing in the New Europe ________________________________________ Trendy i bariery PRAWO: Zmiany w odpowiedzialności klienta za oszustwa z wykorzystaniem kart – bodziec do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń np. 3D Secure (internet), karty chipowe, Podpis elektroniczny – brak przepisów wykonawczych blokuje możliwości zastosowania, Wprowadzenie Single Euro Payment Area do 2010: jeden system płatniczy w całej Unii Europejskiej, ograniczenie kosztów transakcji zagranicznych – te same koszty niezależnie od miejsca transakcji, możliwość płacenia jedną kartą w całej Europie – korzyści dla konsumentów, punktów handlowo-usługowych i banków,

6 6 Investing in the New Europe _______________________________________ Trendy i bariery Outsourcing: Specjalizacja – zwiększenie efektywności poprzez przejęcia funkcji związanych z przetwarzaniem danych i obsługą transakcji, realizowanych uprzednio przez pojedyncze banki, przez niezależne podmioty nie powiązane z grupami bankowymi, obsługującymi większą liczbę klientów Korzyści: Redukcja kosztów Dostęp do nowszych technologii, lepsze zarządzanie Rozwiązanie problemu ograniczonych zasobów Zwiększenie elastyczności Outsourcing jest istotnym katalizatorem rozwoju instrumentów elektronicznych w finansach

7 7 Investing in the New Europe ______________________________ Rola inwestora kapitałowego Rola inwestora finansowego: Kapitał - akceptacja podwyższonego ryzyka, wynagradzana przez możliwość wysokich zwrotów Wsparcie dla wzrostu organicznego – nadzór, transfer doświadczenia biznesowego, uzupełnienie kadry Wzrost przez akwizycje – strategiczny dobór celów, pomoc w implementacji Rozwój oferty produktowej Doświadczenie w optymalizacji kosztów Przykładowe inwestycje PE/VC:

8 8 Investing in the New Europe _____________________________________________ Podsumowanie Warunki kontynuacji rozwoju: Dostępność kapitału Outsourcing Zmiany w prawie


Pobierz ppt "1 Investing in the New Europe Rozwój eCommerce w sektorze finansowym z perspektywy inwestora kapitałowego Krzysztof Kulig Partner Innova Capital Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google