Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bilans płatniczy: zestawianie i analiza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bilans płatniczy: zestawianie i analiza"— Zapis prezentacji:

1 Bilans płatniczy: zestawianie i analiza

2 Bilans płatniczy: zestawianie i analiza
Zestawianie i grupowanie transakcji; Układ bilansu i jego analiza Współzależności między transakcjami zagranicznymi i rynkiem walutowym,

3 Bilans płatniczy: aktywa i pasywa

4 Bilans płatniczy: grupowanie transakcji
Wpływy (+) Wydatki (-) 1.1 Towary: Bilans towarowy 1.2 Usługi Bilans towarów i usług (Bilans handlowy) 1.3 Dochody 1.4 Transfery bieżące Rachunek bieżący Bilans obrotów bieżących (

5 prywatne inwestycje portfelowe rządowe inwestycje bezpośrednie
Aktywa (+) Pasywa (-) 2. Rachunek kapitałowy 3. Rachunek finansowy: prywatne inwestycje portfelowe rządowe inwestycje bezpośrednie pozostałe inwestycje 3. Saldo błędów i opuszczeń (saldo) 4. Pozycje finansujące (saldo) Oficjalne aktywa rezerwowe (rezerwy walutowe) Kredyty z MFW

6 Przykładowe transakcje:
1.Eksport towarów = 1 mln USD, zapłacony na rachunek dostawcy w banku zagr.: Aktywa Pasywa – RB: eksport + 1 mln RF : pozostałe – 1 mln __________________________________________________ 2. Import towarów = 1 mln USD zapłacony z rachunku odbiorcy w banku zagr. Aktywa Pasywa RF: pozostałe + 1 mln RB: import – 1 mln 3. Wydatki turysty krajowego 1 tys USD za granicą płacone kartą: Aktywa Pasywa RF: pozostałe + 1 tys RB: zakup usług – 1 tys.

7 4 Zakup akcji firmy krajowej za 5 mln USD przez inwestora zagr
4 Zakup akcji firmy krajowej za 5 mln USD przez inwestora zagr. płacone przelewem bankowym Aktywa Pasywa RF inwestycje portfelowe + 1 RF: pozostałe –1 ___________________________________________ 5. Umorzenie długu rządowego firmy 1 mln USD przez wierzyciela zagranicznego RK RF: pozostałe – 1 ____________________________________________ 6. Składka płacona na rzecz organizacji zagranicznej 1 tys USD zapłacona z rachunku w banku zagr. RF: pozostałe + 1 tys RB: transfery - tys

8 - =0 = + + + + + Bilans płatniczy bez aktywów rezerwowych Rachunek
obrotów bieżących Rachunek finansowy i kapit. Błędy i opusz- czenia Rezerwy walutowe + + + =0 Rachunek obrotów bieżących Rachunekfinansowyi kapit. Błędy i opusz- czenia + - Rezerwy walutowe + = Bilans płatniczy bez aktywów rezerwowych

9 Bilans płatniczy Polski (mln USD)
  

10

11

12


Pobierz ppt "Bilans płatniczy: zestawianie i analiza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google