Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele polityki regionalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele polityki regionalnej"— Zapis prezentacji:

1 Cele polityki regionalnej

2 Rodzaje celów: Horyzontalne (dotyczą całego obszaru Wspólnoty i wyodrębnionej liczby ludności) Regionalne (dotyczą obszaru problemowego).

3 Cele realizowane w latach 1989-1993:
Cel 1 – wspieranie i strukturalne dostosowanie regionów zacofanych gospodarczo (kryteria: PKB na mieszkańca mniejszy niż 75% przeciętnej wielkości we Wspólnocie) • Cel 2 – Restrukturyzacja sektorów gospodarczych w regionach przygranicznych i dotkniętych upadkiem przemysłu (kryteria: wyższe bezrobocie niż przeciętna w Unii i zmniejszające się zatrudnienie)

4 Cel 3 – zwalczanie długoterminowego bezrobocia (kryteria: pracownicy powyżej 25 roku życia, bezrobotni powyżej 12 miesięcy) Cel 4 - Ułatwianie młodzieży dostępu do rynku pracy (kryteria: szukający pracy poniżej 25 lat) Cel 5 – zreformowanie polityki agrarnej Wspólnoty: a) dostosowanie struktur agrarnych b) wspieranie obszarów wiejskich

5 Przydział funduszy do określonych strategicznych celów po 1988 r.:
ERDF: Cel 1 Cel 2 Cel 5b ESF: Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5b FEOGA: Cel 1 Cel 5a Rozdział środków: Cel 1 – 63% - 11,2 mld DM (1989), 18,4 mld DM (1993) Cel 2 – 10,3 - 11,1% - 2,5 mld DM ( ).

6 Cele realizowane w latach 1994-1999
Cel 1 – strukturalne dostosowanie regionów zacofanych w rozwoju Cel 2 – restrukturyzacja obszarów dotkniętych upadkiem przemysłu Cel 3 – zwalczanie długoterminowego bezrobocia oraz ułatwianie młodzieży, a także innym grupom poszkodowanym dostępu do rynku.

7 Cel 4 – przystosowanie siły roboczej do zmian w systemie produkcji
Cel 5a – wspieranie obszarów wiejskich Cel 5b – ułatwianie rozwoju i dostosowywanie strukturalne obszarów wiejskich Cel 6 – wspieranie obszarów z bardzo niską gęstością zaludnienia (kraje skandynawskie) Cele o charakterze regionalnym – 1,2,5b i 6 Cele o charakterze horyzontalnym – 3,4 i 5a.

8 Podział środków: Cel 1 – 68% środków Cel 2 – 11,5% środków
Cel 5b – 5% środków Cel 6 – 0,5 środków. 15% środków (ESF) cele 3 i 4

9 Cele realizowane w latach 2000-2006:
Cel 1 – promocja rozwoju i dostosowania struktur opóźnionych w rozwoju regionów Cel 2 – wspieranie ekonomicznej i społecznej konwersji regionów borykających się z trudnościami strukturalnymi Cel 3 – problemy ujęte dotychczas w ramach celów 3 i 4 (ogólnie wsparcie otrzymają te obszary, które nie otrzymają go w ramach celu 1 i 2)

10

11 Podział środków strukturalnych na priorytety wspierania w latach 2000-2006:
0,5% Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa 0,65% Pomoc techniczna/Środki innowacyjne 5,35% Inicjatywy Wspólnotowe 11,5% Cel 2 12,3% Cel 3 69,7% Cel 1


Pobierz ppt "Cele polityki regionalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google