Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Terebecki Uciążliwość funkcjonowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Zarządzanie konfliktem. Poznań, 19 lutego 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Terebecki Uciążliwość funkcjonowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Zarządzanie konfliktem. Poznań, 19 lutego 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Terebecki Uciążliwość funkcjonowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Zarządzanie konfliktem. Poznań, 19 lutego 2013 r.

2 Identyfikacja problemu okresowe uciążliwe oddziaływanie na otoczenie

3 Należy pamiętać, że: pod względem technologicznym oczyszczalnie są podobne do innych obiektów w kraju urządzenia są sprawne i pracują prawidłowo oczyszczalnie osiągają wymagane prawem parametry

4 Przyczyny problemu bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych brak możliwości izolacji obiektu od otoczenia brak regulacji prawnych w zakresie emisji odorów i bioaerozoli stan wiedzy na temat odorów – brak ścisłej korelacji pomiędzy emisją poszczególnych substancji a uciążliwością odorową Lokalizacyjne Techniczne Prawne

5 Stan docelowy ograniczenie emisji do akceptowalnego poziomu

6 Przykład Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

7 Dotychczasowe działania - inwestycje 2001 – zakończenie I ETAPU hermetyzacji zagęszczacze osadów stacja zagęszczania osadu stacja odwadniania osadu kanały dopływowe ścieków 2006 – zakończenie II ETAPU kanały międzyobiektowe zbiorniki uśredniające piaskowniki 2008 – uruchomienie Stacji Termicznego Suszenia Osadów 2010 – całkowity wywóz osadu z placu tymczasowego składowania wywieziono ponad 600 tys. ton osadów 2010/12 – przygotowanie do hermetyzacji osadników wstępnych Nakłady AQUANET: 160 mln zł

8 Efekty dotychczasowych działań sukcesywny spadek zawartości związków odorowych w powietrzu emitowanym z COŚ (na podstawie monitoringu) I etapII etap od 2010 r. emisja żadnej substancji nie przekroczyła dopuszczalnych progów emisji określonych Rozporządzeniem

9 początek 2011

10 Podjęte działania 1/2 marzec 2011 - powołanie w Aquanet zespołu ds. ograniczania emisji odorów Obecnie zespół pracuje w ramach Programu ograniczania emisji odorów z obiektów Aquanet Program obejmuje 28 projektów angażuje 13 prowadzących projekty

11 W ramach Programu realizowane są projekty: 1.Inwestycyjne (m.in. hermetyzacja osadników wstępnych). 2. Działania bieżące m.in. - poszukiwanie najlepszych dostępnych metod i technologii, - testy technologii - utrzymanie efektywności pracy istniejących urządzeń. 3. Społeczne m.in. - kontakt z mieszkańcami – bieżąca informacja, Drzwi otwarte, - współpraca z zespołami kontrolnymi – cykliczne spotkania. Podjęte działania 2/2

12 Rozwój wiedzy i kompetencji 1. Nawiązano kontakt z: - 23 dostawcami technologii (w tym 11 zagranicznymi) - 4 ośrodkami naukowymi -5 laboratoriami chemicznymi -5 laboratoriami olfaktometrycznymi -10 szkoleń i wyjazdów studialnych 2.Wprowadzono badania olfaktometryczne. 3. Własny sprzęt pomiarowy (podręczne laboratorium, program do modelowania rozprzestrzeniania się odorów)

13 Przykładowy efekt działań Programu czerwiec 2012 montaż urządzenia suchej sorpcji chemicznej przy biofiltrze 55.4 na LOŚ (efekt: redukcja z ok. 150 000 ou/m 3 poniżej 1 000 ou/m 3 )

14 akceptowalność 10 50 0 84235 modernizacja biofiltra 55.4 hermetyzacja oczyszczalni VII.2012 dalsze działania Emisja brutto Emisja odorów liczona w tysiącach jednostek zapachowych / sekundę Zaawansowanie działań antyodorowych LOŚ ul. Serbska 2010

15 akceptowalność 30800470 760 hermetyzacja osadników wstępnych XII.2011 2016 Emisja brutto Emisja odorów liczona w tysiącach jednostek zapachowych / sekundę Zaawansowanie działań antyodorowych COŚ w Koziegłowach dotychczasowa hermetyzacja (od 2001 r.) i wywóz osadów z placu (10 ha) 320 2013 do rozwiązania problem STSO pozostałe działania

16 Zarządzanie konfliktem – zasada ŚWIT Ś WIADOMOŚĆ firma musi mieć świadomość swojej uciążliwości i mieć odwagę przyznać się do tego faktu W IEDZA problem należy zmierzyć, zaplanować rozwiązania i budować kompetencje I NFORMACJA interesariusze muszą być regularnie i na bieżąco informowani o sytuacji T RANSPARENTNOŚĆ jawność i konsekwencja działań

17 Zarządzanie konfliktem – dobre praktyki Aquanet Ś WIADOMOŚĆ - przyjęcie do realizacji Programu ograniczenia emisji odorów z obiektów Aquanet - realizacja rocznych badań przez Politechnikę Wrocławską dotyczących wpływu COŚ na otoczenie - przeznaczenie w budżecie firmy środków na realizacje działań antyodorowych W IEDZA realizacja Programu - testy instalacji - analiza BAT - zdobywanie i pogłębianie wiedzy - kwantyfikowalność problemu - kontakty krajowe i zagraniczne - budowanie kompetencji

18 Zarządzanie konfliktem – dobre praktyki Aquanet I NFORMACJA - regularne spotkania z zespołem kontrolnym UM Poznania, UG Czerwonak i organizacji społecznych - spotkania z radnymi Gminy Czerwonak - spotkania z mieszkańcami okolic LOŚ - Drzwi Otwarte na COŚ - spotkanie informacyjne z WIOŚ - ankieta wśród mieszkańców - informacje w mediach T RANSPARENTNOŚĆ - informujemy interesariuszy o postępach prac, sukcesach ale też o porażkach

19 Dziękuję za uwagę Kierownik Programu Piotr Terebecki


Pobierz ppt "Piotr Terebecki Uciążliwość funkcjonowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Zarządzanie konfliktem. Poznań, 19 lutego 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google