Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologiczne oczyszczanie ścieków"— Zapis prezentacji:

1 Biologiczne oczyszczanie ścieków

2 Charakterystyka ścieków komunalnych
Typowy skład ścieków komunalnych Parametr Wartość (mg/dm3) Osad ogólny Osad zawieszony OWO ChZT BZT5 Azot ogólny Azot organiczny Amoniak Azotany(III) Azotany(V) Fosfor ogólny 300 – 1200 100 – 350 80 – 290 250 – 1000 110 – 400 20 – 85 12 – 50 4 - 15

3 Etapy procesu oczyszczania ścieków

4 Stawy sedymentacyjne Typowy ciąg technologiczny dla ścieków o wysokiej wartości BZT5. I etap – staw anaerobowy przez 3 – 5 dni II etap – staw fakultatywny przez 20 – 40 dni III etap – staw dojrzewalnikowy przez 7 dni

5 Konstrukcja filtru zraszanego do oczyszczania ścieków

6 Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego.
Schemat procesu oczyszczania ścieków z zastosowaniem technologii osadu czynnego.

7 Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego
reaktor pracujący w trybie półciągłym Cykl pracy reaktora SBR (bioreaktor sekwencyjny)

8 Napowietrzanie bioreaktorów z osadem czynnym

9 Reaktor ze złożem fluidalnym

10 Głębokoszybowy proces oczyszczania ścieków z zastosowaniem
reaktora typu air-lift

11 Schemat reaktora membranowego do oczyszczania ścieków

12 Schemat dwustopniowego oczyszczania ścieków, umożliwiającego
przeprowadzenie nitryfikacji i denitryfikacji

13 Oczyszczalnia Zabrze – część mechaniczna

14 Oczyszczalnia Zabrze część biologiczna Oczyszczalnia Zabrze – część biologiczna

15 Oczyszczalnia Zabrze– instalacja zagospodarowania osadu nadmiernego

16 Oczyszczalnia Zabrze – komory do fermentacji metanowej
Każda z komór o objętości m3.

17 Oczyszczalnia Zabrze – zbiornik biogazu

18 Oczyszczalnia „Wschód” Gdańsk
1 - Kraty, 2 - Piaskownik/odtłuszczacz, 3 - Osadniki wstępne, 4 - Fermenter, 5 - bioreaktor MUCT (a - komora beztlenowa, b - komora denitryfikacji osadu recyrkulowanego, c oraz d - komora denitryfikacji ścieków, d - komora tlenowa lub anoksyczna, e - komora nitryfikacji, f - komora odtleniania osadu recyrkulowanego), 6 - Osadniki wtórne, 7 - Stacja zagęszczania nadmiernego osadu czynnego, 8 - Zamknięte komory fermentacji, 9 - Stacja odwadniania osadu przefermentowanego, 10 - Plac składowy osadu, 11 - Stacja podczyszczania odcieków, 12 - Instalacja dawkowania koagulantów.

19 Schemat spalarni osadów nadmiernych

20 Przekrój pryzmy kompostowej

21 Rodzaje reaktorów i techniki
fermentacji anaerobowej


Pobierz ppt "Biologiczne oczyszczanie ścieków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google