Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biologiczne oczyszczanie ścieków. Charakterystyka ścieków komunalnych ParametrWartość (mg/dm 3 ) Osad ogólny Osad zawieszony OWO ChZT BZT 5 Azot ogólny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biologiczne oczyszczanie ścieków. Charakterystyka ścieków komunalnych ParametrWartość (mg/dm 3 ) Osad ogólny Osad zawieszony OWO ChZT BZT 5 Azot ogólny."— Zapis prezentacji:

1 Biologiczne oczyszczanie ścieków

2 Charakterystyka ścieków komunalnych ParametrWartość (mg/dm 3 ) Osad ogólny Osad zawieszony OWO ChZT BZT 5 Azot ogólny Azot organiczny Amoniak Azotany(III) Azotany(V) Fosfor ogólny 300 – – – – – – – Typowy skład ścieków komunalnych

3 Etapy procesu oczyszczania ścieków

4 Stawy sedymentacyjne Typowy ciąg technologiczny dla ścieków o wysokiej wartości BZT 5. I etap – staw anaerobowy przez 3 – 5 dni II etap – staw fakultatywny przez 20 – 40 dni III etap – staw dojrzewalnikowy przez 7 dni

5 Konstrukcja filtru zraszanego do oczyszczania ścieków

6 Schemat procesu oczyszczania ścieków z zastosowaniem technologii osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego.

7 Cykl pracy reaktora SBR (bioreaktor sekwencyjny) Oczyszczanie ścieków z użyciem osadu czynnego reaktor pracujący w trybie półciągłym

8 Napowietrzanie bioreaktorów z osadem czynnym

9 Reaktor ze złożem fluidalnym

10 Głębokoszybowy proces oczyszczania ścieków z zastosowaniem reaktora typu air-lift

11 Schemat reaktora membranowego do oczyszczania ścieków

12 Schemat dwustopniowego oczyszczania ścieków, umożliwiającego przeprowadzenie nitryfikacji i denitryfikacji

13 Oczyszczalnia Zabrze – część mechaniczna

14 Oczyszczalnia Zabrze – część biologiczna Oczyszczalnia Zabrze część biologiczna

15 Oczyszczalnia Zabrze– instalacja zagospodarowania osadu nadmiernego

16 Oczyszczalnia Zabrze – komory do fermentacji metanowej Każda z komór o objętości m 3.

17 Oczyszczalnia Zabrze – zbiornik biogazu

18 Oczyszczalnia Wschód Gdańsk 1 - Kraty, 2 - Piaskownik/odtłuszczacz, 3 - Osadniki wstępne, 4 - Fermenter, 5 - bioreaktor MUCT (a - komora beztlenowa, b - komora denitryfikacji osadu recyrkulowanego, c oraz d - komora denitryfikacji ścieków, d - komora tlenowa lub anoksyczna, e - komora nitryfikacji, f - komora odtleniania osadu recyrkulowanego), 6 - Osadniki wtórne, 7 - Stacja zagęszczania nadmiernego osadu czynnego, 8 - Zamknięte komory fermentacji, 9 - Stacja odwadniania osadu przefermentowanego, 10 - Plac składowy osadu, 11 - Stacja podczyszczania odcieków, 12 - Instalacja dawkowania koagulantów.

19 Schemat spalarni osadów nadmiernych

20 Przekrój pryzmy kompostowej

21 Rodzaje reaktorów i techniki fermentacji anaerobowej


Pobierz ppt "Biologiczne oczyszczanie ścieków. Charakterystyka ścieków komunalnych ParametrWartość (mg/dm 3 ) Osad ogólny Osad zawieszony OWO ChZT BZT 5 Azot ogólny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google