Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM"— Zapis prezentacji:

1 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
OFERTA INWESTYCYJNA TERENÓW OBJETYCH SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ PODSTREFA OŚWIĘCIM

2 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
MIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NOWE DWORY - OKOŁO 85 HA, - UZBROJONE TERENY, - DOSTEPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA BARDZO DOBRA, - WŁASNOŚĆ GRUNTÓW: MIASTO OŚWIĘCIM, SYNTHOS S.A., OSOBY FIZYCZNE - W OBRĘBIE MSAG NOWE DWORY – SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA PODSTREFA OŚWIECIM

3 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
sierpień Rada Miasta Oświęcim wyraża zgodę na ustanowienie granic specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny” na terenach miasta Oświęcim luty Rozporządzeniem Rady Ministrów w ramach KPT zostaje powołana Podstrefa Oświęcim zarządzana przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o. w Krakowie

4 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
własność gruntu w obrębie strefy Miasto Oświęcim powierzchnia nieruchomości KOMPLEKS NR 1 – 2,5674 ha KOMPLEKS NR 2 – 2,5573 ha funkcja terenu teren usług komercyjnych i produkcyjnych- UC2 Uchwała Nr XVIII/206/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2004 r.

5 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
Infrastruktura techniczna energia elektryczna - transformator po stronie północnej ul. Fabrycznej – moc wg. zapotrzebowania Inwestora (Energetyka Dwory Sp. z o.o. tel. 33/ ); - transformator przy ul. Pod Borem – moc wg. zapotrzebowania Inwestora (ENION S.A. Beskidzka Energetyka tel. 33/ )‏ sieć gazowa zaopatrzenie w gaz nastąpi z sieci średnioprężnej zasilanej ze stacji redukcyjno - pomiarowej zlokalizowanej na terenie osiedla Monowice; zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy sieci gazowej(Rozdzielnia Gazu w Oświęcimiu tel. 33/ )‏

6 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
sieć wodociągowa - wodociąg Ø 300 mm w ulicy Fabrycznej (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 33/ )‏ sieć kanalizacyjna - kanalizacja deszczowa Ø 800 mm w ulicy Fabrycznej kolektor sanitarny Ø 400 mm w ulicy Fabrycznej kanalizacja sanitarna Ø 300 mm w terenie(Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 33/ )‏ oczyszczanie ścieków parametry, co do oczyszczania ścieków ustala się indywidualnie dla danego przedsiębiorstwa w zależności od typu inwestycji(Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. tel. 33/ )

7 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
sieć ciepłownicza - rozbudowa istniejącej sieci (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o tel. 33/ ; Energetyka Dwory Sp. z o.o. tel. 33/ ) lub budowa własnego źródła ciepła sieć teletechniczna - rozbudowa istniejącej sieci media specjalistyczne dostępne od firmy SYNTHOS S.A. oraz spółek zależnych, m. in.: para technologiczna, gaz (metan, gaz kopalny), woda chłodząca, zdemineralizowana azot i sprężone powietrze kanalizacja chemiczna

8 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
dostępność komunikacyjna drogą krajową nr 44, ulica Fabryczna inwestycje drogowe /2011 modernizacja drogi krajowej nr 44 w obrębie ulicy Fabrycznej, w ramach inwestycji budowa skrzyżowania komunikującego tereny z ulicą Fabryczną; - planowane połączenie komunikacyjne terenów z autostradą A4 oraz drogą S1 poprzez budowę Drogi Współpracy Regionalnej, której część przebiegać będzie w granicy MSAG Nowe Dwory, wzdłuż ulicy Chemików

9 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
Kolejny przetarg dotyczący nieruchomości położonych w Podstrefie Oświęcim odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2009 ZAPRASZAMY!

10 SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM
Kontakt w sprawie oferty: Edyta Kawiorska Wydział Mienia Komunalnego tel. 033 /


Pobierz ppt "SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – PODSTREFA OŚWIĘCIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google