Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

projekty stypendialne Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "projekty stypendialne Centrum Studiów Zaawansowanych PW"— Zapis prezentacji:

1 projekty stypendialne Centrum Studiów Zaawansowanych PW
naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów PW naukowe stypendia wyjazdowe dla nauczycieli akademickich PW stypendia naukowe dla doktorantów PW stypendia naukowe dla młodych doktorów PW (trzy lata od daty uzyskania stopnia doktora)

2 naukowe stypendia wyjazdowe 2013-2014
konkursy dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich PW w ramach realizacji zadania 4 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

3 formalnie... konkursy realizowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa w ramach realizacji priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konkursy skierowane do doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz do nauczycieli akademickich zatrudnionych na pełen etat w Politechnice Warszawskiej stypendium na wizyty w ośrodkach zagranicznych w ramach podnoszenia umiejętności i uzupełniania wiedzy w obszarze działalności naukowo-dydaktycznej, w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki również dla doktorantów na przedłużeniu

4 formalnie cd... aby ubiegać się o stypendium należy złożyć kompletny wniosek najbliższe konkursy LISTOPAD 2012 r. pobyty objęte wsparciem od 1 do 6 miesięcy wysokość stypendium: doktoranci: zł/miesiąc nauczyciele akademiccy: zł/miesiąc CSZ nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą wyjazd musi być zarejestrowany w Biurze Wyjazdów Zagranicznych Politechniki Warszawskiej (wniosek wyjazdowy S) zakończenie: sprawozdanie i potwierdzenie pobytu z opinią ośrodka zagranicznego

5 formalnie cd... ze stypendium wyjazdowego można skorzystać tylko raz w trakcie trwania Projektu nie można jednocześnie korzystać ze stypendium stacjonarnego i wyjazdowego CSZ nie można jednocześnie korzystać z innych stypendiów finansowanych z funduszy strukturalnych do ubiegania się o stypendium wyjazdowe niezbędna jest zgoda dziekana wydziału na wyjazd w zależności od przyjętego zwyczaju może być konieczna zgoda kierownika instytutu/katedry/zakładu, względnie kierownika studiów doktoranckich

6 w praktyce... kandydat sam wskazuje ośrodek zagraniczny, w którym chce odbyć pobyt naukowy, sam również organizuje swój wyjazd stypendium przyznawane na wyjazd i pobyt w zadeklarowanym ośrodku konkursy będą ogłaszane regularnie, przynajmniej raz do roku do 2014 wnioski są oceniane przez Komisję Konkursową CSZ Decyzja Rektora z dnia nr 008 Kryteria merytoryczne (regulamin, ogłoszenie konkursowe) Harmonogram wydatków Projektu, dostępne środki całkowita pula na stypendia: 2×50 osobomiesięcy na każdy rok wyjazd musi nastąpić w roku na który został ogłoszony konkurs w tym samym roku powinna zakończyć się większa część pobytu

7 kontakt... Centrum Studiów Zaawansowanych PW Pl. Politechniki 1, p. 154, tel Małgorzata Zielińska – specjalista ds. staży i szkoleń koordynator zadania 4 PR PW Ewa Stefaniak – specjalista ds. staży i szkoleń aktualne informacje na temat konkursów i oferty stypendialnej:


Pobierz ppt "projekty stypendialne Centrum Studiów Zaawansowanych PW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google