Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu."— Zapis prezentacji:

1 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu i Osłony Kraju Komponent B.2 Zadanie B.2.1 Budowa i uruchomienie telemetrycznej sieci pomiarowej Zespół prowadzący: - Kierownik zadania - mgr inż. Aleksander Kruszewski - Zastępca Kierownika zadania - mgr inż. Piotr Cygan Okres realizacji: 6.06.2001 – 31.12.2004 Koszt realizacji: 883 tys. EURO + 32,770 tys. PLN + 7,518 tys. USD przeliczone - 16,61 mln USD

2 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 2 CEL – B.2.1- Budowa i uruchomienie telemetrycznej sieci pomiarowej - Nowoczesna sieć pomiarów hydro-meteorologicznych dla potrzeb systemu osłony musi być sprawna i niezawodna - Minimalny zakres sieci pomiarowej dla celów osłony i prognozowania oszacowano na 1000 stacji różnego typu - System musi dodatkowo spełniać warunek reprezentatywności w zakresie gromadzenia informacji historycznych - Wykorzystane systemy i urządzenia łączności muszą zapewniać pełną funkcjonalność w każdych warunkach klimatycznych. - Pełna integracja z pozostałymi zadaniami komponentu B2

3 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 3 ZAKRES – B.2.1 – Budowa i uruchomienie telemetrycznej sieci pomiarowej Opracowanie projektu technicznego systemu telemetrycznego - Projekt systemu komunikacji wraz z analizą i pomiarami propagacji fal radiowych - Projekt wyposażenia stacji pomiarowych oraz zestawu podstawowych programów pomiarowych - Przygotowanie typowych projektów dla poszczególnych rodzajów stacji pomiarowych i sposobów ich instalacji - Projekt oprogramowania do nadzoru nad pracą systemu - Uzgodnienie i zgromadzenie dokumentów niezbędnych do budowy systemu

4 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 4 ZAKRES c.d. – B.2.1 – Budowa i uruchomienie telemetrycznej sieci pomiarowej - Przygotowanie specyfikacji technicznej do przetargu na budowę sieci telemetrycznej - Budowa sieci telemetrycznej i infrastruktury komunikacyjnej z uwzględnieniem istniejącej sieci fonicznej łączności radiowej - Uruchomienie systemu w każdym z 7-miu oddziałów/ Działów Służby Obserwacyjno – Pomiarowej IMGW - Włączenie systemu do współpracy z pozostałymi zadaniami komponentu B.2 a w szczególności zadaniem B.2.2 dla którego system telemetryczny będzie jednym z podstawowych źródeł wyników obserwacji

5 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 5 FAZY – B.2.1 – Budowa i uruchomienie telemetrycznej sieci pomiarowej - Zadanie B.2.1.2. Wykonanie projektu technicznego sieci telemetrycznej. - Faza I – wstępny projekt sieci i weryfikacja lokalizacji - Faza II – projekt techniczny systemu - Faza III – projekt ostateczny i przygotowanie specyfikacji technicznej - Faza IV – ukończenie dostarczania dokumentacji niezbędnej dla rozpoczęcia instalacji - Faza V – nadzór nad poprawnością budowy systemu – współpraca przy integracji - Zadanie B.2.1.3 Wdrożenie hydro – meteorologicznej telemetrycznej sieci pomiarowej. - Faza I – prace przygotowawcze - Faza II – budowa instalacji pilotowej dla przeprowadzenia testów integracyjnych z innymi zadaniami komponentu - Faza III – budowa i uruchomienie pozostałej części systemu - Faza IV – uruchomienie wszystkich elementów systemu

6 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 6 STATUS na 30,09,2003 – B.2.1 - Budowa i uruchomienie telemetrycznej sieci pomiarowej - W zakresie zadania B.2.1.2 Projekt systemu …. realizacja pozostaje w fazie IV z uwagi na : - Zmiany w Prawie Budowlanym (11.07.2003) - Ciągłe zaległości w uzyskiwaniu umów na użytkowanie terenu z RZGW Kraków i Warszawa - W zakresie zadania B.2.1.3 Budowa systemu … realizacja jest w fazie I – prace przygotowawcze

7 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 7 B.2.1 Budowa i uruchomienie telemetrycznej sieci pomiarowej - Przewidywana współpraca z OKI (RZGW) oraz innymi użytkownikami będzie się odbywać z na poziomie Systemu Hydrologii (zadania B.2.2).

8 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 8 B.2.1 Budowa i uruchomienie telemetrycznej sieci pomiarowej - Nie przewiduje się na tym etapie realizacji - Z uwagi na nowoczesność rozwiązań możliwa jest współpraca w zakresie obsługi stacji pomiarowych innych systemów do przesyłania informacji w jednolitym systemie IMGW


Pobierz ppt "7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google