Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy Przebudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą krajową nr 4, biegnącego wzdłuż stref.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy Przebudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą krajową nr 4, biegnącego wzdłuż stref."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy Przebudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą krajową nr 4, biegnącego wzdłuż stref aktywności gospodarczej w Tarnowie Koszt: PLN Wsparcie z UE: Cel projektu: - poprawa warunków dojazdu do stref aktywności gospodarczej, poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz modernizację sygnalizacji świetlnych Termin realizacji:

2 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy Modernizacja i rozbudowa sieci parkingów Koszt: PLN Wsparcie z UE: Cel projektu: - zwiększenie dostępności miejsc postojowych, poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących miejsc postojowych łącznie w ilości około 2400 sztuk Termin realizacji:

3 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: infrastruktura ponadlokalna Budowa Ponadregionalnego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Piłsudskiego Koszt budowy hali sportowo-widowiskowej wraz z otoczeniem: PLN Wsparcie z UE: PLN Cel projektu: - umożliwienie aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców oraz turystów, zwiększenie zainteresowania uprawianiem sportu, rozwój turystyki sportowej oraz usług około-sportowych; szacunkowa wartość całego PCSR – ponad 40mln zł Termin realizacji:

4 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: infrastruktura ponadlokalna Program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Cel projektu: - podniesienie atrakcyjności turystycznej i estetyki wybranych obszarów miasta oraz terenów zielonych Termin realizacji:

5 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: infrastruktura ponadlokalna Przebudowa Pałacu Młodzieży - "Nowe funkcje w starych murach" Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Cel projektu: - stworzenie bazy dla nowoczesnej placówki edukacyjno-kulturalnej kierującej ofertę do szerokiej grupy odbiorców, nie tylko dzieci i młodzieży Termin realizacji:

6 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: infrastruktura ponadlokalna Modernizacja budynku Tarnowskiego Teatru Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Cel projektu: - podniesienie jakości usług kulturalnych przez dostosowanie budynku do aktualnych standardów obiektów użyteczności publicznej i obiektów teatralnych Termin realizacji:

7 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: społeczeństwo informacyjne Ośrodek szkoleń dla społeczeństwa informacyjnego Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Cel projektu: - przygotowanie infrastruktury dla utworzenia wielofunkcyjnego centrum edukacji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego Termin realizacji:

8 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: społeczeństwo informacyjne Rozwój metropolitarnej sieci światłowodowej - zwiększenie dostępności do internetu Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Cel projektu: - poprawa jakości i dostępności do usług publicznych w Tarnowie oraz poprawa efektywności zarządzania jednostkami gminy, poprzez połączenie i wyposażenie Wielokanałowych Punktów Dostępowych, umożliwiających wykorzystanie istniejącej sieci szerokopasmowej Termin realizacji:

9 Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: społeczeństwo informacyjne Platforma zintegrowanych E-usług dla mieszkańców Tarnowa Koszt: PLN Wsparcie z UE: PLN Cel projektu: - poprawa jakości i dostępności do usług publicznych w Tarnowie oraz poprawa efektywności zarządzania jednostkami gminy, poprzez modernizacje i integracje systemów informatycznych Urzędu Miasta Tarnowa oraz podmiotów współpracujących Termin realizacji:


Pobierz ppt "Wieloletni Plan Inwestycyjny kluczowe projekty: układ drogowy Przebudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą krajową nr 4, biegnącego wzdłuż stref."

Podobne prezentacje


Reklamy Google