Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 Identyfikacja projektów z zakresu ochrony klimatu i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 Identyfikacja projektów z zakresu ochrony klimatu i."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 Identyfikacja projektów z zakresu ochrony klimatu i ochrony środowiska ( z punktu widzenia wdrażania procedur Partnerstwa Publiczno Prywatnego ) Marek Zaborowski, MAEŚ Sp. z o.o. zaborowski@maes.pl zaborowski@maes.pl

2 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 Pytania n Pytanie 1. Proszę krótko scharakteryzować inwestycję/działanie/pomysł. n Pytanie 2. Kto jest/będzie realizatorem (samorząd, instytucja samorządowa, instytucja publiczna, firma prywatna)? n Pytanie 3. W jakim zakresie inwestycja jest przygotowana (projekt, studium wykonalności, uchwały budżetowe etc.)? n Pytanie 4. W jakim terminie planowana jest realizacja inwestycji? n Pytanie 5. Parametry energetyczne (jeśli są znane): zużycie energii, ilość wytwarzanej energii, ilość urządzeń. n Pytanie 6. Szacowane nakłady. n Pytanie 7. Czy przedsięwzięcie nadaje się do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? n Pytanie 8. Czy gmina/powiat poszukuje/będzie poszukiwała partnera? n Pytanie 9. Czy gmina/powiat jest zainteresowana przedstawieniem informacji o swoich zamierzeniach władzom Województwa Małopolskiego (np. w celu pomocy w przygotowaniu inwestycji)? n Pytanie 10. Czy gmina/powiat jest zainteresowana przedstawieniem informacji o swoich zamierzeniach potencjalnym inwestorom? n Pytanie 11. Proszę podać główne przeszkody w realizacji przedsięwzięcia. n Pytanie 12. Inne ważne informacje dotyczące przedsięwzięcia/działania.

3 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 3 Biogaz

4 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 Biogaz z oczyszczalni ścieków

5 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 Budynek pasywny

6 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 6 Edukacja

7 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 7 Elektrownie wodne

8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 8 Elektrownie wiatrowe

9 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 9 Kolektory słoneczne

10 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 10 Modernizacja kotłowni

11 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 11 Modernizacja oświetlenia

12 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 12 Modernizacja oświetlenia w szkołach

13 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 13 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

14 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 14 System zarządzania energią

15 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 15 Termomodernizacja

16 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 16 Wymiana palenisk

17 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 17 Kanalizacja

18 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 18 Zestawienie potencjalnych nakładów inwestycyjnych

19 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 19 Realizatorzy inwestycji

20 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 20 Zaawansowanie inwestycji

21 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Podstawowe problemy 21 1.Zbyt wysokie koszty 2.Brak środków na finansowanie, szczególnie dla prywatnych właścicieli 3.Brak wsparcia ze strony funduszy 4.Brak wsparcia informacyjno organizacyjnego

22 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Zalecenia - finansowanie 22 Konieczność wdrożenia preferencyjnych instrumentów finansowych dla w/w przedsięwzięcia, zwłaszcza dla możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze względu na ich niekonkurencyjne (obecnie) wskaźniki ekonomiczne w odniesieniu do rozwiązań typowych. Uruchomienie odpowiednich programów, które będą mogły dofinansować inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, uruchomienie preferencyjnych instrumentów finansowych.

23 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Zalecenia - organizacja 23 Pomoc gminom we wdrożeniu programów związanych montażem paneli słonecznych Stworzenie ogólnodostępnej bazy informacyjnej uwzględniającej wszelkie zmiany legislacyjne. Olkusz - Opracowanie Programu zrównoważonego oszczędzania energii i mediów dla jednostek samorządu terytorialnego to propozycja wykorzystania całego potencjału oszczędności. Działania mające spowodować osiągnięcie tego celu dzielimy na 4 etapy: Etap I - stworzenie środowiska technicznego umożliwiającego zinwentaryzowanie oraz oszacowanie źródeł oszczędności, Nawiązać roboczą współpracę z punktami IPCC w Polsce w celu stałego doskonalenia i uzgadniania metodologii raportowania. Utworzyć bazę danych projektów tak, aby można było prowadzić ich rozsądną ewidencję i bilans Etap II – uzyskanie oszczędności bezinwestycyjnych, Etap III – oszacowanie oszczędności inwestycyjnych, Etap IV – inwestycje. Współpraca z instytucjami zajmującymi się zagadnieniem odnawialnych źródeł energii Identyfikacja opłacalnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii możliwych do przeprowadzenia przez gminy

24 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Zalecenia – informacja i promocja 24 Opracowanie informacji, o możliwości dofinansowania przedsięwzięcia, którego beneficjentami będą osoby fizyczne Konieczność szerokiego rozpropagowania wśród właścicieli obiektów o możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Potrzeba promocji rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego dla korzystnego klimatu społecznego i medialnego.

25 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 25 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich http://www.malopolskie.pl MAEŚ, +48 12 294 20 70, maes@maes.pl


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 Identyfikacja projektów z zakresu ochrony klimatu i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google