Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK WSCHÓD. Widok z góry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK WSCHÓD. Widok z góry."— Zapis prezentacji:

1 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK WSCHÓD

2 Widok z góry

3 RokWydarzenia powstanie oczyszczalni - przepustowość m 3 /d (kraty, piaskownik, 2 osadniki wstępne, 2 otwarte baseny fermentacyjne) rozbudowa części mechanicznej – podwojenie przepustowości m 3 /d (2 dodatkowe osadniki wstępne, 2 otwarte baseny fermentacyjne) wdrożenie wstępnego chemicznego strącania na linii ściekowej (koagulant PIX) rozbudowa oczyszczalni o stopień biologiczny MUCT dla m 3 /d oddanie linii osadowej (obiekty fermentacji metanowej) i towarzyszące modernizacja stacji odwadniania (montaż nowych wirówek sedymentacyjnych przeciwprądowych DC 40) II etap modernizacji oczyszczalni (azot 10 mgN/dm 3, suszenie i spalanie osadów) Historia oczyszczalni

4 Oczyszczalnia Wschód Aktualny przepływ [m 3 /d] Równoważna liczba mieszkańców Technologia MUCT z biologicznym usuwaniem fosforu Ilość powstających osadów [m 3 /rok, Mg s.m./rok] / Uwodnienie osadów [%]80 Dane techniczne

5 Schemat technologiczny

6 Schemat reaktora biologicznego

7 Q=370m 3 /d 4,2% s.m. Q=420m 3 /d 6,2% s.m. Q=2600m 3 /d 1,0% s.m. Q=790m 3 /d 5,3% s.m.Q=790m 3 /d 3,5% s.m. Q=140m 3 /d 19,2% s.m. Q=780m 3 /d Schemat linii osadowej

8 Parametry eksploatacyjne ParametryJednostka Ścieki dopływające Projekt Ścieki oczyszczone Jakość ścieków BZT 5 mgO 2 /dm ,7 ChZTmgO 2 /dm ,2 Zawiesina og.mg/dm ,8 Azot ogólnymgN/dm 3 81,61511,1 Fosfor ogólnymgP/dm 3 11,51,50,50 Fermentacja osadowa Wiek osadu d1920 Stopień przefermentowania %4839 Ilość osadu odwodnionego tys. m 3 /rok Mg s.m/ rok 57, Uwodnienie osadu %7380

9 PROJEKT2009 Energia elektryczna - kWh/kg BZT 5 usuniętego 1,91,04 Zużycie chemikaliów - zagęszczanie osadu kg/t suchej masy - odwadnianie kg/t suchej masy ,2 9,7 Produkcja biogazu N m 3 /d Wskaźnik produkcji biogazu Nm 3 /kg s.m.org. 0,450,27 Wskaźniki eksploatacyjne

10 Ilość osadów wyprodukowanych w latach grudnia 2008 oczyszczalnia ścieków Zaspa została wyłączona z eksploatacji

11 Metody zagospodarowania osadów ściekowych ( )

12 Istniejące obiekty I-szy etap modernizacji II-gi etap modernizacji Plan sytuacyjny

13 Modernizowane obiekty: Kraty – 2 nowe kraty o prześwicie 6 mm, instalacja do płukania skratek Piaskowniki napowietrzane – budowa 2 nowych piaskowników o dł. 30 m w miejscu wyłączonego z eksploatacji starego piaskownika Osadniki wstępne – przystosowanie do produkcji LKT, generalny remont, wymiana zgarniaczy Reaktory biologiczne – dostosowanie układu technologicznego do spełnienia rygorystycznych wymogów stawianych ściekom oczyszczonym (N og =10mg/dm 3 ) Osadniki wtórne – modernizacja instalacji zgarniania i odbioru flotatu Zamknięte Komory Fermentacyjne (ZKF) – wymiana mieszadeł (zapewnienie 100 krotnej wymiany zawartości/db) Modernizacja czyszczalni -zakres

14 Nowoprojektowane obiekty: System dezintegracji osadu – zwiększenie ilości produkowanego biogazu, zwiększenie stopnia rozkładu suchej masy organicznej Instalacja wody technologicznej – układ sieciowy doprowadzający wodę do obiektów wymagających zasilania wodą technologiczną, ograniczenie zużycia wody pitnej na terenie oczyszczalni Instalacja do płukania osadu wydobywanego ze studzienek kanalizacyjnych – ograniczenie masy powstających osadów Instalacja termicznej przeróbki osadów ściekowych - suszenie i spalanie Instalacja odzysku energii z biogazu (kogeneratory) – produkcja energii elektrycznej i cieplnej Modernizacja oczyszczalni –zakres c.d.


Pobierz ppt "OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GDAŃSK WSCHÓD. Widok z góry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google