Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.3 SPO RZL Grażyna Gęsicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.3 SPO RZL Grażyna Gęsicka."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.3 SPO RZL Grażyna Gęsicka

2 Sytuacja rynku szkoleniowego dla przedsiębiorstw w Polsce - strona popytowa 33% pracowników jest szkolonych * 39% firm współfinansuje szkolenia personelu * 41% osób szkolonych – pracownicy dużych firm* * 54% osób szkolonych - manadżerowie i specjaliści* * bariery: jakości, ceny, priorytetów i potrzeb, bariery obiektywne: kondycja przedsiębiorstw, tendencje rozwojowe gospodarki, wysoki poziom bezrobocia, * Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, styczeń 2004 * * Rynek usług szkoleniowych w roku 2002, Instytut Zarządzania

3 Sytuacja rynku szkoleniowego dla przedsiębiorstw w Polsce - strona podażowa 48% firm szkoleniowych zatrudnia 2-5 wykładowców, 84% firm szkoleniowych - współpraca z klientem w celu identyfikacji potrzeb 60% – firm szkoleniowych mierzy efektywność szkoleń Zorganizowanie środowiska firm szkoleniowych – słabe Dane: Rynek usług szkoleniowych w roku 2002, Instytut Zarządzania

4 Polityka UE 1.Strategia Lizbońska – gospodarka konkurencyjna, oparta na wiedzy 2.Europejska Strategia Zatrudnienia 3.Wytyczne w sprawie zatrudnienia, wspólne raporty, rekomendacje 4.Wspólna Ocena Priorytetów Polskiej Polityki Zatrudnienia 5.EFS – instrument finansowania programów na rzecz zwiększania adaptacyjności i konkurencyjności firm

5 SPO RZL – działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 1.Na co? szkolenia, studia podyplomowe, staże pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowych 2.Kto korzysta? przedsiębiorstwa 3. Kto wnioskuje? instytucje szkolące, szkoły, jednostki naukowe 4. Jaki jest budżet programu? 253 000 000

6 SPO RZL – działanie 2.3 pożądane wykorzystanie pomocy - konkursy 1.Wykorzystanie projektów szkoleniowych dla realizacji strategii rozwoju firm. Pożądane projekty: Opracowane we współpracy z przedsiębiorcami, Oparte na rzetelnej diagnozie potrzeb przedsiębiorców, Długofalowe – stanowiące element strategii rozwoju firmy Odpowiadające na potrzeby kształcenia wszystkich grup pracowników 2.Wykorzystanie pomocy dla konsolidacji rynku firm szkoleniowych, 3.Wykorzystanie pomocy dla podniesienia standardów kształcenia i lepszej reakcji na potrzeby rynku

7 SPO RZL – działanie 2.3 wykorzystanie pomocy - konkursy Sześć rund aplikacyjnych Liczba wniosków - 2024 Wartość wniosków – ponad 3,7 mld zł Przeszło etap oceny formalnej – 1620 wniosków (ok. 80%) Rekomendacje do dofinansowania 325 projektów na kwotę 586,8 mln zł Do 15 września 2005 podpisano 112 umów na kwotę 223 mln zł Ok. połowa projektów finansowanych z województwa mazowieckiego (830 wniosków, 109 propozycje dofinansowania)

8 SPO RZL – działanie 2.3 wykorzystanie pomocy - konkursy Przedsiębiorstwa Ogółem – 103 042 MMSP – 90 466 (87,7%) Uczestnicy szkoleń Ogółem – 294 536 MMSP – 194 677 (66%)

9 SPO RZL – działanie 2.3 wykorzystanie pomocy - konkursy Duże zróżnicowanie wielkości projektów Największe wnioski E-pracownik (Fundacja Edukacji Ekonomicznej) – 65 mln zł Studia podyplomowe dla kadr zarządzających (Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji) – 54 mln zł Najmniejsze wnioski Szkolenie menedżerskie firmy POLLENA (Akademia Liderów) 66 tys. zł Małopolskie warsztaty sprzedażowe (Grupa 24 szkolenia i Doradztwo) – 98 tys. zł

10 SPO RZL – działanie 2.3 konkursy – problemy wnioskowania Po stronie wnioskodawców Indywidualizm wnioskodawców – duża liczba małych wniosków, rozproszona oferta Dobra firma – słaby wniosek Kosztorys projektu Po stronie instytucji wdrażającej Zdolność administracyjna Zdolność oceny merytorycznej Kontakt/dialog z wnioskodawcami

11 SPO RZL – działanie 2.3 konkursy – problemy realizacji Brak doświadczenia wykonawców w zakresie wydatkowania środków publicznych PZP, pomoc publiczna dla przedsiębiorców, Skomplikowana sprawozdawczość, Opóźnienia przesyłania dokumentacji Gwarancje bankowe Zmiany w trakcie realizacji projektu Rekrutacja Harmonogram Kosztorys Zachowanie płynności finansowej

12 SPO RZL – działanie 2.3 konkursy – najczęściej padające pytania Czy należy finansować szkolenia dużych przedsiębiorstw? Czy wnioskować o dotacje powinni przedsiębiorcy, czy firmy szkoleniowe? Czy dofinansowane szkolenia są rzeczywiście potrzebne przedsiębiorcom? Czy gwarantują odpowiedni poziom/jakość? Dlaczego firmy szkoleniowe nie mogą generować zysku? Czy nie lepiej przeznaczyć środki na inne potrzebne cele?

13 SPO RZL – działanie 2.3 pożądane wykorzystanie pomocy - przetargi Ramowy Plan Działania – 11 przetargów 8 przetargów ogłoszonych 4 przetargi rozstrzygnięte (ochrona środowiska, bhp, inwestycja w kadry, telepraca) Planowane ogłoszenie 3 przetargów (elektronika, innowacje, eksport) Wartość projektów – 148,8 mln zł Efekty zakładane: przeszkolonych 58 tys. pracowników z 35 tys. MSP, 1800 osób z innych instytucji

14 SPO RZL – działanie 2.3 schemat b) – najczęściej padające pytania Dlaczego tak duże przetargi? Dlaczego te, a nie inne tematy szkoleń? Dlaczego tak często wygrywają te same firmy? Czy SIWZ, a zwłaszcza zakresy zadań są właściwie sformułowane? Czy w najlepszy sposób określają realizację założonego celu?

15 SPO RZL – działanie 2.3 pożądane wykorzystanie pomocy - przetargi 1.Wykorzystanie pomocy w dziedzinach szczególnie ważnych dla kraju: innowacje i technologie, wspieranie eksportu, bhp, telepraca, turystyka, znajomość przepisów prawa, języków obcych, konsolidacja i współpraca firm i in. 2. Wspieranie szkoleń w MSP 3. Wyraźny efekt dla sektora MSP lub dla tematyki szkoleń – wzrost konkurencyjności MSP 4. Wysoka i wyrównana jakość szkolenia 5. Najlepsi wykonawcy

16 SPO RZL – działanie 2.3 wnioski na przyszłość 1.Koncentracja pomocy na wybranych, strategicznych dziedzinach kształcenia powiązanych z programami podniesienia konkurencyjności gospodarki i upowszechnienia technologii informatycznych 2.Programy pomocowe oparte na ewaluacji realizowanych w okresie 2004-2006 3.Powiązanie projektu ze strategią firmy 4.Bezpośrednie wnioskowanie przez duże firmy i przez instytucje szkoleniowe w imieniu MSP oraz w zakresie studiów i staży 5.Zmiana procedur kontraktowania – zaczynamy od wniosku 6.Uproszczenie procedur wdrażania i rozliczania 7.Upowszechnianie dobrych praktyk 8.Czy decentralizować programy szkoleniowe dla firm?


Pobierz ppt "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.3 SPO RZL Grażyna Gęsicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google