Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Michał Kubisz – Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PROGRAM BUDOWY SIECI ROSzEFS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Michał Kubisz – Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PROGRAM BUDOWY SIECI ROSzEFS."— Zapis prezentacji:

1 1 Michał Kubisz – Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PROGRAM BUDOWY SIECI ROSzEFS

2 2 GENEZA PROGRAMU Phare RZL – Porozumienia Lokalne na Rzecz Zatrudnienia listopad 02- wrzesień 04 KOSzEFS - szkolenia dla instytucji wdrażających oraz projektodawców - akredytacja trenerów od początku 2003 r.

3 3 CEL PROGRAMU Budowa trwałego NIEZALEŻNEGO zaplecza dla przygotowywania i wdrażania projektów EFS: - animowanie inicjatyw społeczno-ekonomicznych (inspiracja) - przygotowanie projektów EFS - pomoc we wdrażaniu projektów EFS Oferta komplementarna wobec Punktów Informacyjnych w strukturach instytucji wdrażających

4 4 INFORMACJE OGÓLNE Komponent w projekcie Phare 2002 Rozwój umiejetności zarządzania EFS nadzorowanym przez MGiP Instytucja Wdrażająca – PARP (nadzór merytoryczny sprawowany przez KOSzEFS) Instytucja kontraktującą – Fundusz Współpracy Realizacja – STYCZEŃ – PAŹDZIERNIK 2005

5 5 POTRZEBY PROJEKTODAWCÓW EFS Wiedza o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS oraz formalno-prawnych i merytorycznych uwarunkowań wdrażania projektów społecznych Wiedza i umiejętności ogólne (techniczne - zarządzanie projektem, zarządzanie finansowe, księgowość analityczna) INSPIRACJA (identyfikacja lokalnych problemów i sposobów ich rozwiązywania, najlepsze praktyki, partnerstwo) BIEŻĄCA POMOC W TRAKCIE WDRAŻANIA PROJEKTÓW

6 6 USŁUGI ROSZEFS Szkolenia (akredytowani trenerzy): - EFS - zarządzanie projektami, zarządzanie finansowe - procedury - monitoring, min. 800 godzin

7 7 USŁUGI ROSZEFS Animacja, doradztwo (zindywidualizowane): - doradztwo w biurze – min. 4 godziny tygodniowo - aktywne doradztwo (wizyty) – min. 6 godzin tygodniowo Informacja i promocja - seminaria, warsztaty, konferencje (min. 2), grupy robocze - współpraca z mediami, materiały promocyjne, strony internetowe - udział w ważnych spotkaniach lokalnych i regionalnych

8 8 OŚRODKI 19 (20) ośrodków Po dwa ośrodki - Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Mazowieckie, Śląskie, Wielkopolskie Jeden ośrodek – Małopolskie, Opolskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie (?) Brak ośrodka – Zachodniopomorskie, Podkarpackie

9 9 Przyszłość Phare RZL 2003 – Fundusz Dotacji (10 mln. Euro) – lipiec 2005 – październik 2006 ok. 80 ośrodków Pomoc Techniczna SPO RZL – wniosek składany przez PARP na rok 2007 Działania komplementarne – PO Pomoc techniczna Okres programowania 2007-2013 – czwarty cel EFS


Pobierz ppt "1 Michał Kubisz – Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PROGRAM BUDOWY SIECI ROSzEFS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google