Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne związki pracodawców projektodawcami funduszy strukturalnych Regionalne związki pracodawców projektodawcami funduszy strukturalnych Paweł P.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne związki pracodawców projektodawcami funduszy strukturalnych Regionalne związki pracodawców projektodawcami funduszy strukturalnych Paweł P."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne związki pracodawców projektodawcami funduszy strukturalnych Regionalne związki pracodawców projektodawcami funduszy strukturalnych Paweł P. Bednorz Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP)

2 Plan prezentacji (30 min.) WprowadzenieWprowadzenie I-szy priorytet SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Instytucje otoczenia biznesuI-szy priorytet SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – Instytucje otoczenia biznesu SPO Rozwój Zasobów Ludzkich – znaczne możliwości dla organizacji pracodawcówSPO Rozwój Zasobów Ludzkich – znaczne możliwości dla organizacji pracodawców ZPORR a regionalne związki pracodawcówZPORR a regionalne związki pracodawców Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL ( trochę później )Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL ( trochę później )

3 Najważniejsze środowiska projektodawców FS Przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy (w tym MŚP)Przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy (w tym MŚP) Samorządy (JST)Samorządy (JST) Instytucje otoczenia biznesu (w tym związki pracodawców)Instytucje otoczenia biznesu (w tym związki pracodawców) Organizacje pozarządowe (NGO)Organizacje pozarządowe (NGO)

4 PROJEKTY

5 Podział środków wg osi rozwoju (w mln )

6 Priorytety SPO – Wzrost konkurencyjności gospodarki Priorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesuPriorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Priorytet 2 - Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku EuropejskimPriorytet 2 - Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

7 Priorytet 1 – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Działanie 1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstwDziałanie 1 – Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Działanie 2 – Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarkąDziałanie 2 – Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Działanie 3 – Rozwój systemu dostępu do informacji i usług publicznych on-lineDziałanie 3 – Rozwój systemu dostępu do informacji i usług publicznych on-line

8 I-szy Priorytet SPO WKP Organizacje przedsiębiorców + inne instytucje wspierania biznesu (NGO), szczególnie sieciowe – główna grupa docelowa programu Organizacje przedsiębiorców + inne instytucje wspierania biznesu (NGO), szczególnie sieciowe – główna grupa docelowa programu Związki pracodawców Związki pracodawców - bardzo pożądana kategoria projektodawców - bardzo pożądana kategoria projektodawców Działania 1.1 i 1.4 jako zasługujące na szczególną uwagę związków pracodawców Działania 1.1 i 1.4 jako zasługujące na szczególną uwagę związków pracodawców

9 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Bardzo szeroko ujęte spektrum projektodawców – beneficjentów ostatecznychBardzo szeroko ujęte spektrum projektodawców – beneficjentów ostatecznych Duże środki finansowe na miękkie projekty związane z rynkiem pracyDuże środki finansowe na miękkie projekty związane z rynkiem pracy Bardzo niskie poziomy tzw. wkładu własnegoBardzo niskie poziomy tzw. wkładu własnego Rozległe możliwości dla organizacji pracodawcówRozległe możliwości dla organizacji pracodawców

10 Schemat C – Rozwój nowoczesnych form organizacji pracy i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), poprawy organizacji pracy oraz uelastycznienia form świadczenia pracy – zwłaszcza w kontekście dostosowania do zmian technologicznych projekty promujące dialog na rzecz zmian w organizacji pracy, projekty badawcze szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników w zakresie zarządzania BHP SPO RZL Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

11 Projektodawcy: Schemat A – Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr nowoczesnej gospodarki publiczne i niepubliczne placówki kształcenia dorosłych,szkoły, placówki naukowo-badawcze, organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe Schemat B – Promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia niepubliczne ośrodki wspierania przedsiębiorczości (fundacje, stowarzyszenia, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego o różnych formach prawnych), szkoły, firmy doradcze Schemat C – Rozwój nowoczesnych form organizacji pracy i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe, instytucje eksperckie i badawcze, NGOs, szkoły SPO RZL Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

12 Zaangażowanie środków UE w realizację celów polityki strukturalnej w Polsce w układzie poszczególnych programów dane w mln

13 Priorytety Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionówPriorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Priorytet 2 – Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkichPriorytet 2 – Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich Priorytet 3 - Rozwój lokalnyPriorytet 3 - Rozwój lokalny

14 Beneficjenci Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego samorządy województw, powiatów i gminsamorządy województw, powiatów i gmin stowarzyszeniastowarzyszenia związki gmin i powiatówzwiązki gmin i powiatów instytucje naukoweinstytucje naukowe instytucje rynku pracy (związki pracodawców)instytucje rynku pracy (związki pracodawców) agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczościagencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości za ich pośrednictwem MŚPza ich pośrednictwem MŚP osoby poddawane procesom przekwalifikowania, dokształcania i szkolenia (projekty z udziałem ESF)osoby poddawane procesom przekwalifikowania, dokształcania i szkolenia (projekty z udziałem ESF)

15 Zasada podziału środków na województwa 80% środków zostanie podzielone pomiędzy wszystkie województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców80% środków zostanie podzielone pomiędzy wszystkie województwa proporcjonalnie do liczby mieszkańców 10% środków zostanie podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwach, w których średni poziom PKB na mieszkańca z trzech lat był niższy od 80% średniego poziomu PKB na mieszkańca w kraju10% środków zostanie podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców w województwach, w których średni poziom PKB na mieszkańca z trzech lat był niższy od 80% średniego poziomu PKB na mieszkańca w kraju 10% środków zostanie podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców w powiatach, w których średnia stopa bezrobocia z trzech ostatnich lat przekraczała 150% średniej krajowej10% środków zostanie podzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców w powiatach, w których średnia stopa bezrobocia z trzech ostatnich lat przekraczała 150% średniej krajowej

16 Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie niwelowania/redukcji różnych problemów rynku pracy Dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie niwelowania/redukcji różnych problemów rynku pracy Możliwość wykorzystania szerokich możliwości Możliwość wykorzystania szerokich możliwości PARTNERSTW NA RZECZ ROZWOJU Świetny instrument do wykorzystania przez konsorcja pozarządowych instytucji rynku pracy (w tym związków pracodawców) Świetny instrument do wykorzystania przez konsorcja pozarządowych instytucji rynku pracy (w tym związków pracodawców) Ostateczne zatwierdzenie dokumentu programowego EQUAL dla Polski w I połowie 2004 roku Ostateczne zatwierdzenie dokumentu programowego EQUAL dla Polski w I połowie 2004 roku Alokacja finansowa dla Polski na lata 2004-2006 na poziomie Alokacja finansowa dla Polski na lata 2004-2006 na poziomie ok. 134 milionów Euro dofinansowania z EFS

17 Serwis internetowy / witryna Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP): www.europa.edu.pl www.europa.edu.plwww.europa.edu.pl -mail:-mail: pawel.bednorz@interklasa.pl europa@interklasa.pl


Pobierz ppt "Regionalne związki pracodawców projektodawcami funduszy strukturalnych Regionalne związki pracodawców projektodawcami funduszy strukturalnych Paweł P."

Podobne prezentacje


Reklamy Google