Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Spójności - realizacja projektów w sektorze środowiska w latach 2000 – 2006 oraz kierunki działań do roku 2010 Warszawa, dn. 22 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Spójności - realizacja projektów w sektorze środowiska w latach 2000 – 2006 oraz kierunki działań do roku 2010 Warszawa, dn. 22 lutego."— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Spójności - realizacja projektów w sektorze środowiska w latach 2000 – oraz kierunki działań do roku 2010 Warszawa, dn. 22 lutego 2007 r.

2 Fundusz Spójności transport środowisko
Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce – powstanie funduszu (1/4) Fundusz Spójności transport środowisko

3 24 projekty w sektorze transportu
Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce – powstanie funduszu (2/4) 1,2 mld € ISPA 24 projekty w sektorze transportu 1,2 mld € 45 projektów w sektorze środowiska

4 Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce – powstanie funduszu (3/4)
2004 r. Akcesja Polska Po roku 2004 projekty ISPA kontynuowane są w ramach Funduszu Spójności Fundusz Spójności Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia

5 90 projektów w sektorze środowiska
Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce – powstanie funduszu (4/4) Fundusz Spójności 90 projektów w sektorze środowiska 2,85 mld € 38 projektów w sektorze transportu 2,78 mld € 0,002 mld € - 2 projekty pomocy horyzontalnej

6 Alokacja 2000 – 2006 dla Polski rozdysponowana w 100 %
Doświadczenia 2000 – Przekuwamy trudności w sukcesy Ostatnia szansa na zmiany finansowe w projektach 41 modyfikacji finansowych 26 w sektorze środowiska 15 w sektorze transportu 2006 Alokacja 2000 – dla Polski rozdysponowana w 100 %

7 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (1/12)
Realizacja Funduszu Spójności wg stanu na 31 grudnia 2006 r. * * dane wg stanu na 30 listopada 2006 r.

8 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (2/12)
Realizacja ISPA i Funduszu Spójności wg stanu na 31 grudnia 2006 r Sektor środowiska

9 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (3/12)
Realizacja ISPA i Funduszu Spójności wg stanu na 31 grudnia 2006 r Sektor transportu * * dane wg stanu na 30 listopada 2006 r.

10 Wartość płatności otrzymanych z KE
Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (4/12) Wartość płatności otrzymanych z KE

11 Wartość płatności otrzymanych z KE – porównanie sektorów
Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (5/12) Wartość płatności otrzymanych z KE – porównanie sektorów

12 Podstawowe problemy w realizacji projektów Funduszu Spójności
Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (6/12) Podstawowe problemy w realizacji projektów Funduszu Spójności

13 Problem z wypełnieniem warunków środowiskowych
Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (7/12) Niedoszacowanie wartości projektów – niedobór środków w wysokości ok. 280 mln €; Problem z wypełnieniem warunków środowiskowych Opóźnienia w realizacji projektów – niedotrzymywanie harmonogramów; Znaczne zmiany zakresu projektów; Problemy z wykonawcami; Realizacja projektów grupowych; Inne problemy, nieprawidłowości, pomoc publiczna,… Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, faza III Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu Oczyszczanie ścieków na Podhalu Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla Miasta Poznania Poprawa jakości wody we Wrocławiu, Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

14 Niedoszacowanie wartości projektów
Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (8/12) Niedoszacowanie wartości projektów Działania zaradcze: weryfikacja i korekta dokumentacji przetargowej; większa konkurencyjność ofert, tańsza technologia, kontrakty w €, delegacja realizacji projektu na spółkę finansowanie niedoborów ze źródeł krajowych; pożyczki NFOŚiGW, wfośigw, sektor komercyjny

15 Problemy z wypełnieniem warunków środowiskowych
Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (9/12) Problemy z wypełnieniem warunków środowiskowych Warunki środowiskowe zostały nałożone na 48 projektów: 38 w sektorze środowiska i 10 w sektorze transportu. Spośród nich w przypadku: 19 projektów warunki środowiskowe zostały wypełnione, (18 w sektorze środowiska); 11 projektów właściwa dokumentacja została przekazana do KE, (10 w sektorze środowiska); 18 projektów dokumentacja potwierdzająca wypełnienie warunków środowiskowych jest w trakcie przygotowania po stronie polskiej, (10 w sektorze środowiska).

16 Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (10/12)
Realizacja inwestycji na obszarach planowanych do włączenia do sieci NATURA 2000 Zgodnie ze stanowiskiem KE realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich na terenach postulowanych do włączenia do sieci NATURA 2000 możliwa jest jedynie pod warunkiem oficjalnego wyznaczenia tych obszarów i włączenia ich do funkcjonującej sieci ekologicznej.

17 Inwestycje na obszarach planowanych do włączenia do sieci NATURA 2000
Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (11/12) Inwestycje na obszarach planowanych do włączenia do sieci NATURA 2000 Płatności ze środków FS Nierozwiązana kwestia wyznaczania dodatkowych obszarów sieci NATURA 2000 w Polsce powoduje wstrzymanie płatności ze środków FS w kilku projektach z sektora transportu. Zgodnie z zapisami Dyrektywy 79/409 (ptasiej) oraz Dyrektywy 92/43 (siedliskowej) Polska zobowiązana jest do objęcia ochroną w ramach sieci NATURA 2000 wszystkich obszarów spełniających kryteria ww. dyrektyw. W kwietniu 2006 r. KE wezwała Polskę do usunięcia uchybień i braków w wykazach obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk.

18 NATURA 2000 w Polsce Perspektywa 2007 - 2013
Realizacja Funduszu Spójności 2000 – 2006 (12/12) NATURA 2000 w Polsce Perspektywa Wypełnienie zobowiązań Polski w zakresie wyznaczania sieci NATURA 2000 warunkuje realizację inwestycji infrastrukturalnych także w perspektywie finansowej – 2013; Nieuregulowana wciąż kwestia kształtu sieci NATURA w Polsce może spowodować wstrzymanie decyzji KE o dofinansowaniu ze środków FS i EFRR

19 Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (1/5)
Wykorzystanie środków FS w latach 2000 – 2006, wciąż wiele do zrobienia

20 Średni roczny poziom wydatkowania środków FS
Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (2/5) Średni roczny poziom wydatkowania środków FS

21 Alokacja 2007 – 2013 Duże inwestycje dopiero przed nami
Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (3/5) Alokacja 2007 – Duże inwestycje dopiero przed nami

22 Dwa programy - wiele inwestycji
Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (4/5) Dwa programy - wiele inwestycji PO IiŚ FS 2004 2007 2010 2013

23 Od FS do POIiŚ Projekty z „zamrażarki”
Fundusz Spójności w latach 2007 – 2010 Kierunki działań (5/5) Od FS do POIiŚ Projekty z „zamrażarki” Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej Miasta Nowego Sącza Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach Gospodarka wodno ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno – gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego FS PO IiŚ

24 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: duże inwestycje dopiero przed nami

25 POIiŚ 2007 -2013 Środki UE zaangażowane w realizację POIiŚ POIiŚ
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (1/2) Środki UE zaangażowane w realizację POIiŚ POIiŚ POIiŚ 21,5 mld € 6,3 mld €

26 POIiŚ 2007 -2013 Środki UE zaangażowane w realizację POIiŚ POIiŚ
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (2/2) Środki UE zaangażowane w realizację POIiŚ POIiŚ 0,4 mld € POIiŚ 0,5 mld € 0,5 mld € 1,7 mld € 4,8 mld € 19,1 mld €

27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundusz Spójności - realizacja projektów w sektorze środowiska w latach 2000 – 2006 oraz kierunki działań do roku 2010 Warszawa, dn. 22 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google