Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nina Dobrzyńska, Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nina Dobrzyńska, Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Programowania i Analiz Warszawa, 14 września 2006 r.

2 Uproszczenie polityki rozwoju obszarów wiejskich Obecnie (do 2006 r.): 2Źródła finansowania (fundusze) 2systemy finansowania, zarządzania i kontroli 2Systemy programowania 1fundusz 1system finansowania zarządzania i kontroli 1 System programowania DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEJSKICH W UE W przyszłości (od 2007 r.): Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Rady 1290/2005 z 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 Wymagane dokumenty na poziomie krajowym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Krajowy Plan Strategiczny – dokument strategiczny; wdrażany w krajach UE poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dokument programowy; określa zasady udzielania pomocy oraz kryteria dla beneficjentów Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dokumenty dostępne na stronie internetowej Ministerstwa www.minrol.gov.plwww.minrol.gov.pl (zakładka PROW 2007 – 2013)

5 Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Budżet PROW 2007 – 2013 Razem: ponad 17 mld euro, w tym UE – 13,23 mld euro (17 % budżetu UE na rozwój obszarów wiejskich), budżet państwa - ok. 3,8 mld euro Zobowiązania 2004-2006 – ok.. 2,8 mld EUR

6 Oś 1. (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 1. Szkolenia zawodowe 2. Ułatwienie startu młodym rolnikom 3. Renty strukturalne 4. Modernizacja gospodarstw rolnych 5. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 6. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 7. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 8. Działania informacyjne i promocyjne 9. Grupy producentów rolnych 10. Korzystanie z usług doradczych Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Oś 2. (środowiskowa): poprawa stanu środowiska i tereny wiejskie 1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 2. Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 3. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 4. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 5. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Oś 3. (społeczna): podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; 3. Odnowa i rozwój wsi; 4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Oś 4. LEADER 1. Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

9 Przyjęcie PROW przez Radę Ministrów (1 sierpnia 2006 r.) Oficjalne przekazanie Krajowego Planu Strategicznego do Komisji Europejskiej (11 sierpnia 2006 r.); Robocze przesłanie projektu PROW 2007–2013 do KE (11 sierpnia 2006 r.); uzgodnienia Programu z KE (wrzesień – grudzień 2006 r.). Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Harmonogram MRiRW

10 w pierwszym etapie wdrażane będą wybrane działania stanowiące kontynuację działań istniejących w ramach PROW 2004 – 2006 oraz SPO 2004-2006 (wymagające akredytacji Agencji płatniczej), oW dalszej kolejności będą uruchamiane działania nowe, wymagające stworzenia nowych procedur, aktów prawnych i dostosowania systemu informatycznego Agencji płatniczej. Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wdrażanie PROW 2007 - 2013


Pobierz ppt "Departament Programowania i Analiz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Nina Dobrzyńska, Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google