Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji Warszawa, 17 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji Warszawa, 17 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 System monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji Warszawa, 17 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Idea powstania systemu monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji Specyfika projektów indywidualnych (skala zarezerwowanych środków, strategiczny charakter projektów) PO IiŚ 71 % (alokacji UE) – projekty indywidualne PO IiG 26 % (alokacji UE) – projekty indywidualne PO RPW 90 % (alokacji UE) – projekty indywidualne Doświadczenia okresu programowania 2004-2006 Informacje miesięczne dotyczące stanu realizacji NPR 2004-2006 oraz NSRO 2007-2013 przekazywane na RM

3 Główne cele systemu monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji System monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji pozwoli na bieżąco śledzić postęp w przygotowaniu projektu, odpowiednio wcześnie reagować na występujące trudności i nieprawidłowości, przyczyniając się w konsekwencji do terminowego podpisania umowy o dofinansowanie. Ponadto będzie narzędziem umożliwiającym generowanie raportów i zestawień służących celom informacyjnym i analitycznym

4 Beneficjenci zostaną zobowiązani do systematycznego, comiesięcznego przekazywania informacji dotyczących stanu przygotowania projektów do realizacji do IP (do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym), Informacje od beneficjentów zbierane będą przez IP i w zagregowanej formie co miesiąc przekazywane będą do IZ (do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym), IZ w trybie comiesięcznym będą przygotowywały raport o stanie przygotowania projektów indywidualnych do realizacji na RM i przekazywały do DPW (do 18 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym). Główne założenia systemu monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji

5 Schemat raportowania o stanie przygotowania projektów indywidualnych MRR (DPW) IZ PO IiŚ (DPI)IZ PO IG (DKI) IZ PO RPW (DPR) MŚ MI MKiDN MNiSW MG MZ MG MNiSW MSWiA PARP Beneficjenci RM

6 Wsparcie doradcze w ramch project-pipeline Głównym celem działania jest: Wsparcie beneficjentów projektów indywidualnych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej poprzez doradztwo i weryfikację. Aktualny stan prac: W dniu 10 marca br. nastąpiło otwarcie zgłoszonych ofert W chwili obecnej w MRR trwa ocena zgłoszonych ofert (Zamawiający ma 90 dni na dokonanie oceny zgodnie z PZP) Rozpoczęcie kampanii edukacyjno-informacyjna dotyczącej kwestii środowiskowych realizacji projektów indywidualnych – w ramach formuły project-pipeline Inicjatywa Project-pipeline

7 Działania do podjęcia Dalsze aktywne zaangażowanie ze strony IZ oraz IP w proces monitorowania przygotowania projektów indywidualnych, jak również wzmocniona współpraca IP z beneficjentami. Uruchomienie wsparcia doradczego mającego na celu usprawnienie procesu przygotowania projektów indywidualnych, finansowanego ze środków pomocy technicznej w formule project-pipeline. Comiesięczne raportowanie o stanie przygotowania projektów indywidualnych na Radę Ministrów. Uruchomienie elektronicznej bazy danych monitorowania projektów indywidualnych.

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System monitorowania przygotowania projektów indywidualnych do realizacji Warszawa, 17 kwietnia 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google