Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszary NATURA 2000 w Polsce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 lipca 2007 r. Konferencja Aspekty środowiskowe w działaniach inwestycyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszary NATURA 2000 w Polsce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 lipca 2007 r. Konferencja Aspekty środowiskowe w działaniach inwestycyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Obszary NATURA 2000 w Polsce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 lipca 2007 r. Konferencja Aspekty środowiskowe w działaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSRO oraz SRK

2 Realizacja inwestycji na obszarach planowanych do włączenia do sieci NATURA 2000 Zgodnie ze stanowiskiem KE realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich na terenach postulowanych do włączenia do sieci NATURA 2000 możliwa jest jedynie pod warunkiem oficjalnego wyznaczenia tych obszarów i włączenia ich do funkcjonującej sieci ekologicznej. Obszary NATURA 2000 w Polsce

3 Stan prac nad wyznaczeniem obszarów NATURA 2000 Dotychczas Polska przekazała do KE propozycje dla: d 286 obszarów siedliskowych wyznaczonych zgodnie z zapisami dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory 107 obszarów ptasich wyznaczonych zgodnie z zapisami dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków Nadal trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji dla pozostałych obszarów (ok. 190). Są to obszary zgłoszone Komisji Europejskiej przez ekologiczne organizacje pozarządowe. Obszary NATURA 2000 w Polsce

4 Inwestycje na obszarach planowanych do włączenia do sieci NATURA 2000 Płatności ze środków FS z lat Nierozwiązana kwestia wyznaczania dodatkowych obszarów sieci NATURA 2000 w Polsce powoduje wstrzymanie płatności ze środków FS w kilku projektach z sektora transportu. Zgodnie z zapisami dyrektywy 79/409 (ptasiej) oraz dyrektywy 92/43 (siedliskowej) Polska zobowiązana jest do objęcia ochroną w ramach sieci NATURA 2000 wszystkich obszarów spełniających kryteria ww. dyrektyw.

5 Problemy związane z wyznaczaniem obszarów sieci NATURA 2000 W kwietniu 2006 r. KE wezwała Polskę do usunięcia uchybień i braków w wykazach obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk. 27 czerwca br. Komisja Europejska pozwała Polskę, Niemcy oraz Austrię o nie wyznaczenie wystarczającej liczby obszarów specjalnej ochrony ptaków. W przypadku Polski zarzut ten dotyczy 34 ze 140 obszarów potencjalnie spełniających kryteria dyrektywy 79/409/EWG oraz niepełne wyznaczenie 9 obszarów.

6 Obszary Natura 2000 w Polsce NATURA 2000 w Polsce Perspektywa Wypełnienie zobowiązań Polski w zakresie wyznaczania sieci NATURA 2000 warunkuje realizację inwestycji infrastrukturalnych także w perspektywie finansowej 2007 – 2013 z PO Infrastruktura i Środowisko, PO Rozwój Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych; Nieuregulowana wciąż kwestia kształtu sieci NATURA 2000 w Polsce może spowodować wstrzymanie decyzji KE o dofinansowaniu ze środków FS i EFRR.

7 19,07 mld 19,07 mld 98 dużych projektów w sektorze transportu : kolej, drogi, transport publiczny 4,7 mld 4,7 mld 130 dużych projektów w sektorze środowiska Inwestycje w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

8 Obszary Natura 2000 w Polsce Projekty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, których realizacja jest uzależniona od wyznaczenia listy - przykłady Projekty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, których realizacja jest uzależniona od wyznaczenia listy - przykłady 116 Przeciwdziałanie erozji na wodnej na terenach górskich Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej 151 Budowa drogi ekspresowej S8 odc. Syców- A1 136 Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów Wschód 215 Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinek Opatów- Rzeszów

9 Obszary Natura 2000 w Polsce NATURA 2000 w Polsce dalsze działania Jak najszybsze sporządzenie dokumentacji przez Ministerstwo Środowiska dla pozostałych potencjalnych obszarów oraz ostateczne wynegocjowanie z KE kształtu polskiej listy.

10 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Obszary NATURA 2000 w Polsce Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 4 lipca 2007 r. Konferencja Aspekty środowiskowe w działaniach inwestycyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google