Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako ponadnarodowy projekt innowacyjny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Partnerzy projektu lider projektu Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli partner krajowy Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu partner ponadnarodowy National-Louis University w Chicago Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Beneficjenci projektu
Uczniowie wszystkich etapów kształcenia: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych uczniowie klas 1-3 gimnazjów uczniowie klas 1-3 liceów ogólnokształcących i 1-4 techników Kadry oświatowe: nauczyciele wymienionych etapów kształcenia kadra zarządzająca szkół pracownicy organów prowadzących szkoły pracownicy nadzoru pedagogicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Cele projektu wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia, technologii informacyjno-komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości, matematyki podniesienie jakości procesu kształcenia zwiększenie szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej poprawa zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi
System diagnozy uzdolnień uczniów założenia metodologiczne i organizacyjne diagnozowania uzdolnień kierunkowych uczniów narzędzia do diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów zdiagnozowanie ok. 10% populacji dzieci i młodzieży w województwie (ok uczniów) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi
Zajęcia dla uczniów zdolnych zajęcia z zakresu twórczego myślenia dla klas 1-3 szkoły podstawowej realizowane w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych - ok nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych realizujących program twórczego myślenia (70% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi
Zajęcia dla uczniów zdolnych, cd. zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (matematyka, informatyka, język angielski, przedsiębiorczość) - 186 ośrodków zajęć pozaszkolnych (POWUZ) utworzonych we wszystkich powiatach województwa małopolskiego grup uczniów uruchomionych w POWUZ - ukończenie zajęć w POWUZ przez ≤ i ≥ uczniów (3, 5% - 6,5% populacji uczniów w województwie) godzin dydaktycznych zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 (5 projektów rocznie x 10godz. dyd. na projekt ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym
Zajęcia dla uczniów zdolnych, cd. e-learningowe koła naukowe godzin dydaktycznych zrealizowanych z uczniami zdolnymi szkół ponadgimnazjalnych na autorskiej platformie edukacyjnej WSB-NLU Letnia Szkoła Młodych Talentów 200 uczestników zajęć ze szkół ponadgimnazjalnych godzin dydaktycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym
Kadra do pracy z uczniami zdolnymi zespoły do projektowania programów pracy z uczniem zdolnym edukatorzy specjaliści projektu z zakresu pracy z uczniem zdolnym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym
nauczyciele przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi nauczycieli prowadzących programy zajęć pozaszkolnych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych w obszarze kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, informatyki, języka angielskiego,przedsiębiorczości - ok.1000 nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych realizujących program twórczego myślenia (70% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie) - ok nauczycieli przygotowanych do indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym w toku procesu dydaktycznego (70% nauczycieli od klasy 4 SP w województwie) - kadra kierownicza, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, nadzór pedagogiczny) - ok.2500 dyrektorów, wizytatorów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wdrażających założenia systemu pracy z uczniem zdolnym w POWUZ i w szkołach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Rezultaty Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji programu, rekomendacje do dalszych działań raporty: - z ewaluacji szkoleń realizowanych w ramach projektu - z ewaluacji wdrożenia programów pracy z uczniem zdolnym całościowy raport z realizacji i ewaluacji systemu pracy z uczniem zdolnym wraz z rekomendacjami ekspertów krajowych i zagranicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Zadania projektu 1. Przygotowanie części programowej projektu
2. Przygotowanie kadr i zasobów do wdrożenia programu pracy z uczniem zdolnym w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej 3. Przygotowanie kadr do wykorzystania metod programu w pracy z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji kluczowych w szkołach 4. Wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Zadania projektu 5. Ewaluacja projektu i opracowanie ostatecznej wersji programu i obudowy metodycznej 6. Promocja projektu i upowszechnianie rezultatów 7. Monitoring projektu przez Radę Programową 8. Zarządzanie projektem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Skład Rady Programowej
Przewodniczący Rady Programowej Pan Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Członkowie Rady Programowej Pan Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty Pani Teresa Starmach Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Województwa Małopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Skład Rady Programowej, cd.
Członkowie Rady Programowej Pani dr hab. Danuta Waloszek Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pan dr hab. Janusz Gęsicki Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Pani Halina Wesołowska Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pan dr Krzysztof Pawłowski Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Zespół zarządzający projektu
Kierownik projektu Krystyna Dynowska- Chmielewska Biuro Merytoryczne Projektu Kierownik ds. merytorycznych Anna Podbielska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Zespół zarządzający projektu
Biuro Administracyjne Projektu Kierownik ds. administracyjnych Magdalena Wolska Główny specjalista ds. obsługi finansowej Renata Siuciak Biuro Projektu WSB-NLU Koordynator projektu WSB-NLU Dr Krzysztof Głuc Koordynator Projektu NLU Dr Tina Nolan Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych
Termin wizyty: Wizyta otwiera współpracę z partnerem zagranicznym projektu National-Louis University w Chicago Program wizyty: Spotkanie z władzami NLU Podpisanie listu intencyjnego o realizacji projektu DiAMEnT Spotkanie z osobami zaangażowanymi w realizację projektu ze strony partnera ponadnarodowego; ustalenia w sprawie realizacji zadań doradczych i eksperckich przez partnera Wizyty w szkołach i placówkach realizujących zajęcia dla uczniów zdolnych : Attea Middle School w Glenview, Pershisng West Magnet School i Disney Magnet School w Chicago, Muzeum Historii Naturalnej i Oceanarium, Illinois Math and Science Academy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych
W wizycie uczestniczą: Ze strony Lidera Projektu Roman Ciepiela - Przewodniczący Rady Programowej, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Jarosław Chodźko - Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krystyna Dynowska- Chmielewska - kierownik projektu Anna Podbielska – kierownik ds. merytorycznych Magdalena Furmanek- Kopiec- asystent kierownika projektu Ze strony Partnera Projektu Krzysztof Głuc- koordynator projektu Partnera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Strona internetowa projektu: www.diament.edu.pl
Kontakt Biuro Merytoryczne Projektu Biuro Administracyjne Projektu Biuro Projektu WSB-NLU Strona internetowa projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google