Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako ponadnarodowy projekt innowacyjny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 lider projektu Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli partner krajowy Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu partner ponadnarodowy National-Louis University w Chicago Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerzy projektu

5 Uczniowie wszystkich etapów kształcenia: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych uczniowie klas 1-3 gimnazjów uczniowie klas 1-3 liceów ogólnokształcących i 1-4 techników Kadry oświatowe: nauczyciele wymienionych etapów kształcenia kadra zarządzająca szkół pracownicy organów prowadzących szkoły pracownicy nadzoru pedagogicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci projektu

6 Cele projektu wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia, technologii informacyjno-komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości, matematyki podniesienie jakości procesu kształcenia zwiększenie szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej poprawa zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 System diagnozy uzdolnień uczniów założenia metodologiczne i organizacyjne diagnozowania uzdolnień kierunkowych uczniów narzędzia do diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów zdiagnozowanie ok. 10% populacji dzieci i młodzieży w województwie (ok. 35 000 uczniów) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

8 Zajęcia dla uczniów zdolnych zajęcia z zakresu twórczego myślenia dla klas 1-3 szkoły podstawowej realizowane w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych - ok. 1000 nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych realizujących program twórczego myślenia (70% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

9 Zajęcia dla uczniów zdolnych, cd. zajęcia pozaszkolne w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (matematyka, informatyka, język angielski, przedsiębiorczość) - 186 ośrodków zajęć pozaszkolnych (POWUZ) utworzonych we wszystkich powiatach województwa małopolskiego - 1076 grup uczniów uruchomionych w POWUZ - ukończenie zajęć w POWUZ przez 10760 i 21520 uczniów (3, 5% - 6,5% populacji uczniów w województwie) - 107 600 godzin dydaktycznych zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 (5 projektów rocznie x 10godz. dyd. na projekt ) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi

10 Zajęcia dla uczniów zdolnych, cd. e-learningowe koła naukowe - 640 godzin dydaktycznych zrealizowanych z uczniami zdolnymi szkół ponadgimnazjalnych na autorskiej platformie edukacyjnej WSB-NLU Letnia Szkoła Młodych Talentów 200 uczestników zajęć ze szkół ponadgimnazjalnych 320 godzin dydaktycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym

11 Kadra do pracy z uczniami zdolnymi zespoły do projektowania programów pracy z uczniem zdolnym edukatorzy - specjaliści projektu z zakresu pracy z uczniem zdolnym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym

12 nauczyciele przygotowani do prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi - 1076 nauczycieli prowadzących programy zajęć pozaszkolnych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych w obszarze kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, informatyki, języka angielskiego,przedsiębiorczości - ok.1000 nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych realizujących program twórczego myślenia (70% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w województwie) - ok.1800 nauczycieli przygotowanych do indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym w toku procesu dydaktycznego (70% nauczycieli od klasy 4 SP w województwie) - kadra kierownicza, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, nadzór pedagogiczny) - ok.2500 dyrektorów, wizytatorów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wdrażających założenia systemu pracy z uczniem zdolnym w POWUZ i w szkołach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elementy systemu pracy z uczniami zdolnym

13 Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji programu, rekomendacje do dalszych działań raporty: - z ewaluacji szkoleń realizowanych w ramach projektu - z ewaluacji wdrożenia programów pracy z uczniem zdolnym całościowy raport z realizacji i ewaluacji systemu pracy z uczniem zdolnym wraz z rekomendacjami ekspertów krajowych i zagranicznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty

14 Zadania projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Przygotowanie części programowej projektu 1.03.2009 - 1.01.2010 2. Przygotowanie kadr i zasobów do wdrożenia programu pracy z uczniem zdolnym w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych i w klasach 1-3 szkoły podstawowej 1.11.2009–1.07.2010 3. Przygotowanie kadr do wykorzystania metod programu w pracy z uczniem zdolnym w zakresie kompetencji kluczowych w szkołach 1.11.2009-31.07.2010 4. Wdrożenie programu pracy z uczniem zdolnym 1.01.2010-30.09.2012

15 Zadania projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5. Ewaluacja projektu i opracowanie ostatecznej wersji programu i obudowy metodycznej 1.09.2009-30.11.2013 6. Promocja projektu i upowszechnianie rezultatów 1.03.2009-31.12.2013 7. Monitoring projektu przez Radę Programową 1.03.2009- 31.12.2013 8. Zarządzanie projektem 1.03.2009-31.12.2013

16 Przewodniczący Rady Programowej Pan Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Członkowie Rady Programowej Pan Artur Dzigański Małopolski Kurator Oświaty Pani Teresa Starmach Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Sejmiku Województwa Małopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skład Rady Programowej

17 Członkowie Rady Programowej Pani dr hab. Danuta Waloszek Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pan dr hab. Janusz Gęsicki Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Pani Halina Wesołowska Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pan dr Krzysztof Pawłowski Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skład Rady Programowej, cd.

18 Kierownik projektu Krystyna Dynowska- Chmielewska kdynowska@diament.edu.pl Biuro Merytoryczne Projektu Kierownik ds. merytorycznych Anna Podbielska apodbielska@diament.edu.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół zarządzający projektu

19 Biuro Administracyjne Projektu Kierownik ds. administracyjnych Magdalena Wolska mwolska@diament.edu.pl Główny specjalista ds. obsługi finansowej Renata Siuciak rsiuciak@diament.edu.pl Biuro Projektu WSB-NLU Koordynator projektu WSB-NLU Dr Krzysztof Głuc kgluc@diament.edu.pl Koordynator Projektu NLU Dr Tina Nolan Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół zarządzający projektu

20 Termin wizyty: 10.05. - 17.05.2009 Wizyta otwiera współpracę z partnerem zagranicznym projektu National-Louis University w Chicago Program wizyty: 1.Spotkanie z władzami NLU 2.Podpisanie listu intencyjnego o realizacji projektu DiAMEnT 3.Spotkanie z osobami zaangażowanymi w realizację projektu ze strony partnera ponadnarodowego; ustalenia w sprawie realizacji zadań doradczych i eksperckich przez partnera 4.Wizyty w szkołach i placówkach realizujących zajęcia dla uczniów zdolnych : Attea Middle School w Glenview, Pershisng West Magnet School i Disney Magnet School w Chicago, Muzeum Historii Naturalnej i Oceanarium, Illinois Math and Science Academy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wizyta studyjna w Stanach Zjednoczonych

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W wizycie uczestniczą: Ze strony Lidera Projektu Roman Ciepiela - Przewodniczący Rady Programowej, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Jarosław Chodźko - Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krystyna Dynowska- Chmielewska - kierownik projektu Anna Podbielska – kierownik ds. merytorycznych Magdalena Furmanek- Kopiec- asystent kierownika projektu Ze strony Partnera Projektu Krzysztof Głuc- koordynator projektu Partnera

22 Biuro Merytoryczne Projektu mcdnsacz@diament.edu.pl Biuro Administracyjne Projektu mcdnkrakow@diament.edu.pl Biuro Projektu WSB-NLU wsb@diament.edu.pl Strona internetowa projektu: www.diament.edu.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontakt

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Tworzenie wojewódzkiego systemu pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google